W roku jubileuszowym

Podczas V Forum Organizacji Pozarządowych działających na rzecz obronności państwa, które odbyło się w dniach 17-19 października br. w Krakowie Liga Obrony Kraju otrzymała podziękowanie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej za wybitne zaangażowanie w działalności na rzecz umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz kultywowanie historii i tradycji oręża polskiego.

✩ ✩ ✩

14 października br. Rada Miasta Biłgoraj podjęła uchwałę o nadaniu ulicy położonej w Osiedlu Różnówka nazwy Ligi Obrony Kraju. W podjętej uchwale czytamy m.in. Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza, a także Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża. Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa. 

 
   
  powrot