Jubileuszowe refleksje

Fragment wiersza Bogusława Gralińskiego odczytanego podczas centralnych uroczystości, które odbyły się z okazji 70‑lecia Ligi Obrony Kraju w Warszawie.

Wiele się dzieje każdego roku
W Stowarzyszeniu – Organizacji
Główny zaś nacisk kładziemy na to
By wśród nas byli Ci Kombatanci -

Którzy na różnych frontach walczyli
Widząc w marzeniach wolną Ojczyznę
Świadomi krwią swą znaczyli teren
Oddając życie w swej darowiźnie.

Mamy ambicje skupiać w szeregach
Młodzież, tę która obejmie po nas
Tradycje wojska – Wojska Polskiego
Kiedyś tak było i będzie teraz.

Patroni nasi w wielu Placówkach
Tak rejonowych, jak powiatowych
Z dala widoczni będą przez lata
Zobowiązując do czynów nowych.

Druhowie mili, Szanowni Państwo
Jesteśmy tutaj, by na tej fali
W sposób doniosły i uroczysty
Móc się dorobkiem swoim pochwalić.

Wiwat LOK‑owcy, Stowarzyszenie
Wiwat, Ci wszyscy co nam życzliwi
Mamy naprawdę czym się poszczycić
Obyśmy dalej – Rodziną byli! -

Rodziną, która lat siedemdziesiąt
Widziała dobro własnego Kraju
Gdy nas zabraknie – ba, za czas jakiś
Legendę naszą trzeba utrwalić -

Tak jak w kamieniu – wzniosłymi słowa
Bo, poza armią jesteśmy tymi
Którzy testament, Tych co odeszli...
Realizują czynami swymi!

Krew jedna barwę ma od zarania
Tak było kiedyś – tak jest i dzisiaj
Kto inną wersję reprezentuje
Jest oszołomem – sam się ośmiesza.

Ciągnijmy razem ten wspólny „wózek”
W jedności siła – tak „trzymać dalej”
Mamy więc prawo niezaprzeczalne
Choć, co czas jakiś – też chodzić w chwale!

 
czata 2014 03 15
Przy mikrofonie autor wiersza Bogusław Graliński
 Zbysław Gontarz
Fot. Andrzej Witosław
powrot