Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3433
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10550982

Odwiedza nas

Odwiedza nas 569 gości oraz 0 użytkowników.

Bogusław Wołoszański gościem honorowym...

 

czata 2014 04 05 04Uroczystość otworzył i dostojnych
gości powitał prezes
Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej
Stanisław Dąbrowski
Wiązanką pieśni patriotycznych i pieśnią Wojska Polskiego w wykonaniu Zespołu Estradowego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie rozpoczęły się 27 września 2014 r., w sali Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, jubileuszowe uroczystości w Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Na uroczystość przybyli m.in.: Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek; w imieniu wojewody lubelskiego – dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk; w imieniu marszałka województwa – pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Mateusz Winiarski; w imieniu prezydenta miasta – pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Zdzisław Niedbała; w imieniu dowódcy Wielonarodowej Brygady – część Polska w Lublinie – szef Sekcji Logistyki mjr Krzysztof Grądz; szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, współgospodarz uroczystości płk Piotr Chudzik; matka chrzestna Sztandaru Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Wiesława Schodzińska; zastępca komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk Janusz Gąsiorowski; w imieniu lubelskiego kuratora oświaty – st. wizytator Jerzy Surma; komendant policji w Chełmie insp. Zbigniew Grochmal; ambasador kultury polskiej, kawaler Krzyża Virtuti Militari płk Stanisław Leszczyński; prezesi zaprzyjaźnionych wojewódzkich organizacji i związków: Związku Inwalidów Wojennych ppłk ZP Mieczysław Dziedzic; Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie płk Marian Wojtas; Polskiego Związku Krótkofalowców w Lublinie Jerzy Kowalski; Kraśnickiego Okręgu Związku Piłsudczyków RP gen. broni ZP, płk WP Jerzy Cichocki; burmistrz Zwierzyńca Jan Skiba; wójtowie gmin Hańsk – Marek Kopieniak, Niemce – Krzysztof Urbaś; dyrektor Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie płk Jerzy Salamucha; dyrektorzy szkół i burs szkolnych współpracujących z LOK; członkowie wojewódzkich władz LOK, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej z płk. Włodzimierzem Chołodym na czele; prezesi zarządów rejonowych, powiatowych, gminnych, klubów i kół LOK oraz delegacje członków LOK, a także sponsorzy jubileuszowej uroczystości – właściciele: Zakładu Mięsnego „Ryjek” z Nasutowa Eugeniusz Woźniak i Piekarni „Zubrzycki” z Nałęczowa Krzysztof Zubrzycki.

 
czata 2014 04 05 05
Uczestnicy obchodów 70‑lecia LOK w Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej
 

Gościem honorowym uroczystości był dziennikarz, publicysta, autor książek historycznych i audycji telewizyjnych Bogusław Wołoszański.

Chwilą zadumy oddano hołd zasłużonym działaczom i byłym pracownikom stowarzyszenia LOK, m. in. kapelanowi LOW LOK ks. płk. Stanisławowi Obszyńskiemu, którzy od ostatniego jubileuszu odeszli na wieczną wartę.

Prowadzący uroczystość prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej Stanisław Dąbrowski przedstawił krótki rys historyczny naszego stowarzyszenia, którego 70. rocznicę powstania jako organizacji ogólnopolskiej obchodzimy w tym roku, a której 95‑lecie działalności na terenie województwa lubelskiego Lubelska Organizacja obchodziła 28 listopada 2013 r. Przypomniał, że to właśnie we wrześniu 1918 r. z inspiracji znanego wówczas publicysty, regionalisty i działacza niepodległościowego Henryka Wiercieńskiego powołano komitet organizacyjny nowego Towarzystwa, a mianowicie Towarzystwa Opieki nad Żołnierzem Polskim. Nazwa Towarzystwa już 28 listopada 1918 r. została zmieniona i brzmiała: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego.

Zadaniem nowego Stowarzyszenia było scalenie wysiłków dotychczasowych komitetów i organizacji działających na rzecz żołnierza polskiego w jedną silną, bardziej skuteczną, organizację służącą rodzącemu się Wojsku Polskiemu.

W lipcu 1944 r. lubelskie koła TPŻP należały do jednych z pierwszych, które reaktywowały swoją działalność na rzecz żołnierza polskiego. Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza jako organizacja ogólnopolska powstało w lipcu 1944 r. na mocy decyzji gen. broni Michała Roli‑Żymierskiego z wniosku siedleckiego Koła TPŻP (generał podpisał projekt Statutu TPŻP z drobną poprawką, a mianowicie skreślając z nazwy stowarzyszenia słowo: „Polskiego”). Należy pamiętać, że „lubelskie” Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego nigdy nie było rozwiązane, a stało się jednorodną częścią składową nowo utworzonego, powojennego, ogólnopolskiego TPŻ.

Na I Krajowej Konferencji Towarzystw i Kół Przyjaciół Żołnierza, która odbyła się 30 lipca 1945 r. w Warszawie, przyjęto zgodnie z decyzją Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego gen. broni Michała Roli‑Żymierskiego wspólną dla organizacji TPŻP i TPŻ nazwę Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza.

Rada Ministrów rozporządzeniem z 28 listopada 1946 r. rozwiązała stowarzyszenie Polski Biały Krzyż, a jego mienie przekazano TPŻ jako spadkobiercy działalności na rzecz żołnierza polskiego.

Trzeba stwierdzić, że Polski Biały Krzyż wniósł ogromny wkład w pomoc sanitarną, opiekuńczą i oświatowo‑wychowawczą dla Wojska Polskiego w okresie II Rzeczypospolitej i miał nieoceniony wpływ na oblicze żołnierza polskiego w społeczeństwie polskim.

Prezes Dąbrowski zwrócił również uwagę na parę faktów z historii LOK, które warto zapamiętać, np. że w listopadzie 1947 r. Prezes Rady Ministrów objął protektorat nad TPŻ, który nigdy nie został odwołany; że numeracja obecnych Zjazdów Delegatów LOK zaczyna się od I Zjazdu połączeniowego*, który odbył się w lipcu 1950 r., z pominięciem trzech poprzednich zjazdów TPŻ (obradowały wówczas w Warszawie równocześnie zjazdy trzech organizacji: TPŻ, Towarzystwa Przyjaciół ORMO i Polskiego Związku Krótkofalarskiego; podjęły one uchwały zjednoczenia się w jednej organizacji obronnej – Lidze Przyjaciół Żołnierza); że w 1972 r. Prezydium Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki podjęło uchwałę nadającą Lidze uprawnienia organizacji wiodącej w rozwoju sportów obronnych w kraju i uznał sporty obronne za integralną część kultury fizycznej – stwierdzenia te nigdy nie zostały cofnięte; że w 1975 r. GKKFiT uznał modelarstwo za jedną z dyscyplin sportów technicznych i przyznał Lidze Obrony Kraju rolę organizacji wiodącej w dziedzinie modelarstwa kołowego i pływającego – to również nigdy nie zostało podważone; że w 1980 r. Liga stała się członkiem nadzwyczajnym Polskiego Związku Żeglarskiego; że to z inicjatywy LOK doszło do powołania w 1994 r. Polskiego Związku Płetwonurkowania; że LOK stała się współzałożycielem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych – dzięki temu Polska ma swoją reprezentację w Międzynarodowej Konferencji Rezerwistów afiliowanej przy NA TO; że prezydent RP Aleksander Kwaśniewski na XII Krajowym Zebraniu Delegatów LOK obradującym w maju 2001 r. powiedział, że Liga Obrony Kraju dobrze służyła Polsce, umacniając bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i wychowując w duchu patriotyzmu wiele pokoleń młodych Polaków; że w 2008 r. modelarstwo w LOK uzyskało status Polskiego Związku Sportowego w modelarstwie kołowym i pływającym.

Prezes przypomniał również parę ważnych wydarzeń w wojewódzkiej organizacji LOK w ostatnich latach:

– w 2006 r. z inicjatywy ówczesnego prezesa ZW LOK płk. Józefa Łukasiewicza LOW otrzymała nowy sztandar organizacji;

– w 2007 r. z inicjatywy prezesa S. Dąbrowskiego nadano LOW imię gen. Tadeusza Kościuszki i postawiono pamiątkowy kamień z tablicą upamiętniającą to wydarzenie;

– w 2013 r. z inicjatywy prezesa LOW na budynku WSzW w Lublinie odsłonięto pamiątkową tablicę o treści: W roku 1790 Dowódcą Garnizonu Lubelskiego był gen. mjr Tadeusz Kościuszko Naczelnik Insurekcji 1794 roku; – wiosną 2013 r. z inicjatywy prezesa LOK Zarząd Wojewódzki ustanowił własną „Honorową Odznakę za Zasługi dla LOW LOK”* na uroczystość 95‑lecia Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej i 70‑lecia LOK;

– 28 listopada 2013 r. w Sali Trybunału Koronnego w Lublinie odbyła się uroczysta wieczornica z okazji 95. rocznicy powstania Polskiego Białego Krzyża i Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego – organizacji, które dały w 1944 r. początek powstania ogólnopolskiego stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza.

   
czata 2014 04 05 09b czata 2014 04 05 07
  Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie Anna Malinowska
   

Na przestrzeni 70 lat działalności Ligi Obrony Kraju, Lubelska Organizacja zawsze należała do czołówki krajowej, dzięki zaangażowanym społecznie członkom naszej organizacji, członkom zarządów wszystkich szczebli i rzetelnej pracy pracowników Biura LOW LOK.

Zawsze staraliśmy się, aby nasze przedsięwzięcia stały na wysokim poziomie organizacyjnym, dzięki czemu lubelska LOK pozytywnie wpisuje się w społeczny krajobraz Lubelszczyzny.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. LOW LOK liczyła 2052 osoby zrzeszone w 111 kołach, klubach. W strukturze organizacyjnej posiadamy 7 zarządów powiatowych, 3 zarządy rejonowe i 3 gminne.

Stan i dorobek Organizacji Wojewódzkiej LOK, z jakim przystąpiła ona do jubileuszu, jest zasługą wielu doświadczonych osób, które z wytrwałością pełnią służbę na rzecz naszego stowarzyszenia.

„Jest wśród Państwa – powiedział prezes – liczne grono działaczy, które swoim zaangażowaniem w istotny sposób wpłynęło na formy i metody pracy naszej organizacji. Reprezentują Państwo różne dziedziny działalności: patriotyczną i sportową w modelarstwie, łączności, strzelectwie sportowym. Wśród Państwa są mistrzowie rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej, Europy i świata.

Wszystkim członkom Ligi Obrony Kraju i pracownikom Biura Wojewódzkiego, tym obecnym i nieobecnym na naszym jubileuszu, którzy swoją zaangażowaną działalnością, wiedzą i doświadczeniem wnieśli znaczący wkład w rozwój naszej organizacji, a także przyjaciołom, sympatykom i sponsorom składam serdeczne podziękowanie”.

 
czata 2014 04 05 08
Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona matka chrzestna sztandaru LOW LOK Wiesława Schodzińska
 

Biuro Zarządu Wojewódzkiego LOK w Lublinie pod kierunkiem dyrektor Anny Malinowskiej skutecznie realizuje wszystkie przedsięwzięcia zawarte w rocznych planach zamierzeń jak też zabezpiecza je finansowo. „Należy podkreślić – kontynuował prezes – że etatowi pracownicy Biura swoją wiedzą i doświadczeniem wnoszą duży wkład pracy w realizację zadań programowych, wykazując się odpowiedzialnością i społecznym zaangażowaniem. Dobrze wiemy, jakiego wysiłku organizacyjnego trzeba, by zrealizować podjęte zadania statutowo‑programowe i jakie doświadczenia spożytkować, by przyniosły one rezultaty. Dzięki prowadzonej działalności statutowej, Liga trwale wpisała się w krajobraz Lubelszczyzny. Rzetelnie realizując postawione przed nami zadania, stworzyliśmy wizerunek solidnej i godnej zaufania organizacji”.

Prezes Dąbrowski podziękował samorządowi województwa lubelskiego, prezydentom i burmistrzom miast, starostom powiatów i wójtom gmin za wsparcie finansowe organizowanych przez LOW LOK zawodów i imprez, szczególnie tych na rzecz młodzieży.

„Dziękuję także za osobisty udział Państwa w naszych przedsięwzięciach. Osobiste zaangażowanie w organizację różnego rodzaju przedsięwzięć dla młodzieży i dorosłych – to dobry przykład współpracy z Ligą Obrony Kraju i Ligi z samorządami władz terenowych. Dziękuję bratnim organizacjom społecznym, instytucjom państwowym i samorządowym, jednostkom wojskowym, Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Kuratorium Oświaty i dyrektorom szkół, burs szkolnych, że dają szansę młodzieży w realizacji ich zainteresowań i poznania różnych możliwości spędzania wolnego czasu, za owocną współpracę na rzecz obronności kraju i patriotycznego wychowania młodzieży w różnych dziedzinach działalności.

Dziękuję nauczycielom – opiekunom szkolnych kół LOK za mozolną i odpowiedzialną pracę z młodzieżą i jej udział w zawodach strzeleckich rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

 
czata 2014 04 05 09a
Dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Jarosław Szymczyk wręcza wyróżnienia przyznane przez wojewodę lubelskiego
 

Dziękuję członkom Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” z prezesem Zbigniewem Szyszkowskim za ich wielki społeczny trud budowy pięknej strzelnicy w budynku LOK przy ul. N ałęczowskiej, wykonanej w 100 % z własnych środków Klubu.

Szczególne słowa uznania i podziękowania należą się pracownikom Biura ZW LOK, które składam na ręce pani dyrektor Anny Malinowskiej”. Dalszą, „odznaczeniową” część uroczystości poprowadziła dyr. Anna Malinowska.

Złotym Krzyżem Zasługi została odznaczona matka chrzestna sztandaru LOW LOK Wiesława Schodzińska; Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono prezesa Klubu Strzeleckiego „Dziesiątka” w Lublinie Zbigniewa Szyszkowskiego.

Dyplomy z medalem wojewody lubelskiego zostały przyznane: Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, instruktorom i sędziom, mistrzowi strzelectwa sportowego Janowi Dąbskiemu i modelarstwa Krzysztofowi Datkiewiczowi. Specjalnym dyplomem z wyróżnieniem marszałka województwa lubelskiego została uhonorowana dyrektor Biura ZW LOK w Lublinie Anna Malinowska.

Zasłużonym dla LOW LOK gościom i działaczom społecznym wręczono m. in. krzyże „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, Porcelanowe Krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK” i Medale 70‑lecia LOK „Za Zasługi”. Wśród odznaczonych gości na pierwszym miejscu wyróżniono „tropiciela tajemnic II wojny światowej” Bogusława Wołoszańskiego; Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK” zostali wyróżnieni: Prezes Ligi płk Grzegorz Jarząbek i zastępca Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie płk Janusz Gąsiorowski.

Zabierając głos, Prezes Ligi płk Grzegorz Jarząbek podziękował i pogratulował jubilatom osiągnięć w realizacji zadań statutowych Ligi, zaapelował o jeszcze większą skuteczność, jakość i bezpieczeństwo podejmowanych przedsięwzięć programowych, zwłaszcza strzeleckich.

 
czata 2014 04 05 10b
Bogusław Wołoszański gościem honorowym obchodów 70‑lecia LOK w Lublinie
czata 2014 04 05 11
Wspólne zdjęcie uczestników obchodów 70‑lecia LOK w Lublinie
 

Na ręce prezesa LOW LOK wpłynęło wiele okolicznościowych listów z jubileuszowym pozdrowieniem, m. in. od posła na Sejm RP Jana Łopaty, wojewody lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Lublina, dowódcy Wielonarodowej Brygady (część polska), dowódcy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, lubelskiego kuratora oświaty, komendanta policji w Chełmie, prezesa ZW Polskiego Związku Krótkofalowców. Spośród wielu listów prezes Dąbrowski odczytał tylko jeden, list od podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pani minister Elżbiety Seredyn:

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość jubileuszową 70‑lecia Ligi Obrony Kraju w Lublinie. Lublin, Puławy, Nałęczów to miejsca szczególne w moim życiu, a działalność Ligi od wielu lat jest częstym tematem rodzinnych dyskusji i wspomnień.

Z wielkim uznaniem odnoszę się do 70‑letniej historii Ligi jako organizacji ogólnopolskiej i z satysfakcją zapoznałam się z 95‑letnim lubelskim rodowodem jej poprzedniczek Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża. Działalność LOK i jej powojennych poprzedniczek – Towarzystwa i Ligi Przyjaciół Żołnierza to znaczący i cenny wkład w budowę Niepodległej Rzeczypospolitej, kształcenia i wychowania Żołnierza Polskiego, kultywowania chlubnych tradycji żołnierskich i patriotyczno‑obronnego wychowania młodzieży.

W Jubileuszu 70‑lecia Stowarzyszenia pragnę złożyć Panu i wszystkim członkom organizacji serdeczne słowa uznania dla ich dorobku, podziękowania za społeczną aktywność i życzyć dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w realizacji zamierzonych celów i zadań.

Niech owoce Waszej działalności będą zawsze źródłem satysfakcji, dla dobra naszej Ojczyzny, ku chwale Wojska Polskiego.
Łączę wyrazy szacunku
Elżbieta Seredyn
Warszawa, 27 września 2014 r.

czata 2014 04 05 10aGość honorowy jubileuszowych uroczystości, Bogusław Wołoszański długo podpisywał swoje książki zanim mógł zabrać głos. Niezwykle elegancki i kulturalny, życzliwy i serdeczny wobec tłumu czytelników, jak zwykle z naturalną pasją i znawstwem tematu opowiadał o mało znanych faktach historycznych, które miały miejsce w XX wieku na Ziemi Lubelskiej, a które doskonale mogą służyć promocji Lubelszczyzny w wielu aspektach, jak np. zwycięska bitwa Kawalerii Polskiej nad Armią Czerwoną Budionnego w bitwie pod Komarowem w 1920 r. czy sprawa wywiezienia polskiego złota ze skarbców bankowych Lublina w 1939 r.

Padało wiele pytań. Nie na wszystkie odpowiedzi starczyło czasu, bowiem pan Bogusław, przyjeżdżając do Lublina z Katowic, tego samego dnia miał w Lublinie wizję lokalną miejsc, w których planuje realizować kolejne audycje historyczne, a natychmiast po uroczystości wyjechał do Torunia, gdzie czekała na niego ekipa filmowa.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy udali na się na jubileuszowy poczęstunek, gdzie dzięki m. in. sponsorom toastom, śpiewom, żartom i wspomnieniom nie było końca do późnych godzin.

Przed nami ostatni rok tej kadencji. Jesienią przyszłego roku rusza kampania sprawozdawczo‑wyborcza. Czas podsumować ten okres i zastanowić się, co zrobić byśmy mogli godnie, z zadowoleniem i satysfakcją obchodzić kolejny jubileusz 75‑lecia LOK.

  Stanisław J. Dąbrowski
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.