Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10406830

Odwiedza nas

Odwiedza nas 205 gości oraz 0 użytkowników.

70‑lecie działalności patriotyczno‑obronnej i sportowo‑politechnicznej Wielkopolskiej

 

Poznańska Organizacja Rejonowa LOK w Poznaniu im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada ma swój sztandar organizacyjny. Uroczystość wręczenia sztandaru organizacyjnego odbyła się 11 października 2014 r. w ramach obchodów 70‑lecia powstania Ligi Obrony Kraju. Patronat honorowy objął starosta poznański Jan Grabkowski.

Punktualnie o godz. 11 dowódca uroczystości mjr Tomasz Woźniak z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu wydał komendę do wprowadzenia Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, którą wystawiła Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada. Ponadto uroczystość wręczenia sztandaru uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z kapelmistrzem mjr. Pawłem Joksem, Kompania Honorowa Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kompania Honorowa Izby Celnej w Poznaniu, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu z klasami o profilu wojskowym, uczniowie Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z klasami o profilu policyjnym oraz harcerze z Wielkopolskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

     
czata 2014 04 05 16b    czata 2014 04 05 13a 
Dar od por. Aleksandra Tecława dla WOW LOK – portret Marszałka
Polski J. Piłsudskiego, patrona budynku LOK, Domu Żołnierza 
  Przywitanie gości przez gen. bryg.
Zdzisława Głuszczyka 
     

Matką chrzestną sztandaru została Krystyna Łybacka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, zaś ojcem chrzestnym był Jan Grabkowski, starosta poznański. Wśród zaproszonych gości był m. in. przedstawiciel wojewody wielkopolskiego Piotra Florka radca Roman Łukawski, marszałek województwa wielkopolskiego; przedstawiciel prezydenta Poznania, jego zastępca Mirosław Kruszyński; przedstawiciel wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego policji w Poznaniu, jego zastępca mł. insp. Rafał Kozłowski wraz z komendantem miejskim policji w Poznaniu mł. insp. Romanem Kusterem, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Międzynarodowej Region Poznań podinsp. Witoldem Dzrażdżyńskim; wielkopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Mendelak wraz z zastępcą komendanta miejskiego PSP oraz komendantem Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Grzegorzem Stankiewiczem, dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; przedstawiciel dowódcy Garnizonu Poznań mjr D ariusz Rojewski; komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, pełniący obowiązki płk Roman Narożny; komendant Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada st. chor. szt. Marek Kajko; członek honorowy LOK kpt. A rmii Stanów Zjednoczonych Krzysztof Flizak; przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej LOK Tadeusz Małkowski; przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK płk(r) Tadeusz Janowski; wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk(r) Stanisław Kalski; prezesi Rejonowych, Powiatowych Organizacji LOK oraz prezesi Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK „Snajper” w Poznaniu płk(r) Leszek Kędra oraz „Jastrząb” w Swarzędzu Ireneusz Erenc, a także licznie zebrani członkowie i sympatycy Ligi Obrony Kraju. Gospodarzem uroczystości obchodów 70‑lecia Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu byli prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk(r) Janusz Dobrzański.

 
czata 2014 04 05 13b
Zaproszeni goście i członkowie LOK w trakcie uroczystości jubileuszowych 70‑lecia LOK
czata 2014 04 05 14a
Rodzice chrzestni sztandaru POR LOK: Jan Grabkowski – starosta poznański i Krystyna Łybacka – posłanka do Parlamentu Europejskiego
czata 2014 04 05 14b 
Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręcza zastępca szefa Sztabu Wojewódzkiego w Poznaniu Włodzimierz Ciecióra
 

W ramach uroczystości na placu przed pomnikiem Armii Poznań Prezesowi LOK płk.(r) Grzegorzowi Jarząbkowi meldunek o gotowości do uroczystości złożył prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk(r) Zbigniew Ornaf. Rozpoczęcie uroczystości uświetnił wystrzał z armaty, którą obsługiwał członek Poznańskiego Bractwa Kurkowego.

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, rozpoczęła się główna uroczystość wręczenia sztandaru. Akt ufundowania sztandaru przez członków LOK oraz społeczeństwo odczytał wiceprezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacyjnego Stefan Mikołajczak. Następnie rodzice chrzestni, matka chrzestna Krystyna Łybacka oraz ojciec chrzestny Jan Grabkowski, dokonali wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru, a po nich gwoździe pamiątkowe wbijali fundatorzy sztandaru, członkowie LOK. Po wbiciu gwoździ pamiątkowych sztandar Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK został poświęcony przez kapelana Garnizonu Poznań ks. ppłk. Mariusza Stolarczyka.

 
czata 2014 04 05 15 
Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek wręcza medal 70‑lecia LOK pani Teresie Różańskiej‑Zarzeczańskiej – pogromczyni kanału La Manche
czata 2014 04 05 16a 
Medale „Za Wybitne Zasługi dla LOK” wręcza Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek
czata 2014 04 05 17
Odznaczeni medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
 

Prezes LOK płk(r) Grzegorz Jarząbek odczytał akt nadania sztandaru, a rodzice chrzestni przekazali sztandar Prezesowi LOK, który następnie przekazał go prezesowi Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada płk.(r) Zbigniewowi Ornafowi. Prezes Ornat po ucałowaniu płata sztandaru przekazał go dowódcy Pocztu Sztandarowego, a ten dokonał jego prezentacji.

Na zakończenie uroczystości nadania sztandaru delegacja w składzie: matka chrzestna Krystyna Łybacka, ojciec chrzestny Jan Grabkowski, Prezes LOK płk(r) Grzegorz Jarząbek, prezes Wielkopolskiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, dyrektor BWZW LOK płk(r) Janusz Dobrzański, prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk(r) Zbigniew Ornaf oraz prezes KŻR LOK „Snajper” w Poznaniu płk dypl.(r) Leszek Kędra, złożyła na płycie pomnika Armii Poznań wieniec dla upamiętnienia gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada oraz poległych żołnierzy. Po odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego nastąpił przemarsz zaproszonych kompani honorowych ulicami Poznania do budynku LOK, Domu Żołnierza, gdzie odbyła się druga część uroczystości związanej z obchodami 70‑lecia powstania Ligi Obrony Kraju.

✩ ✩ ✩

O godz. 13, w sali reprezentacyjnej budynku LOK, Domu Żołnierza w Poznaniu, przy dźwiękach granego przez trębaczy hasła Wojsko Polskie, wprowadzenie sztandarów Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK i Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada rozpoczęło drugą część uroczystości. Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych odegrała hymn państwowy, a pieśń LOK wraz z orkiestrą wykonał artysta Teatru Muzycznego Włodzimierz Kalemba. Wprowadzenie na temat jubileuszu 70‑lecia wygłosił prowadzący uroczystość płk Janusz Dobrzański, dyrektor BZW LOK, po czym orkiestra Sił Powietrznych pod batutą kapelmistrza por. Krzysztofa Zieleśkiewicza wykonała wiązankę pieśni wojskowych i patriotycznych, którą zakończyła odegraniem pieśni I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki „Oka”.

 
czata 2014 04 05 18
Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
 

Zaproszony na uroczystość prof. Stefan Kowal z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapoznał zebranych z rysem historycznym działalności stowarzyszeń patriotyczno‑obronnych w okresie przedwojennym, tj. Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza Polskiego powstałego w 1918 r. w Lublinie oraz Polskiego Białego Krzyża, w skład którego w 1919 r. weszło TPŻP. Oddzielnym zagadnieniem jest działalność stowarzyszenia po zakończeniu II wojny światowej, która wyraża się działalnością statutową naszych poprzedników – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, a następnie Ligi Przyjaciół Żołnierza, by w 1962 r. przyjąć obecną nazwę – Ligi Obrony Kraju. Profesor Kowal zwrócił również uwagę na tradycję działalności charytatywno‑opiekuńczej i patriotycznej, jakie realizowały na terenie Wielkopolski związki i stowarzyszenia grupujące byłych uczestników zwycięskiego powstania wielkopolskiego z lat 1918‑1919. To do tradycji tego powstania i idei mu przyświecających nawiązuje cała Wielkopolska Organizacja LOK.

Kolejnym mówcą był prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk Zbigniew Ornaf, który przybliżył zgromadzonym sylwetkę patrona organizacji gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada, dowódcy 14. D ywizji Piechoty i dowódcy Garnizonu Poznań w okresie przez wybuchem II wojny światowej. Gen. Wład, odznaczony w okresie międzywojennym orderem Virtuti Militari, 3‑krotnie Krzyżem Walecznych, orderem Polonia Restituta, ciężko ranny zginął śmiercią bohaterską 18 września 1939 r. w rejonie Wyszogrodu, w trakcie dowodzenia podległą sobie Dywizją w ramach Armii Poznań.

Następnie kronikarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, poeta, falerysta Bogusław Graliński przedstawił zgromadzonym wiersz własnego autorstwa poświęcony jubileuszowi 70‑lecia Stowarzyszenia.

W ramach uroczystości wręczono odznaczenia resortowe MON, regionalne województwa wielkopolskiego oraz organizacyjne LOK wyróżniającym się członkom, działaczom i sympatykom Ligi Obrony Kraju. Wśród 70 odznaczonych okolicznościowymi medalami 70‑lecia LOK znaleźli się m. in.: matka chrzestna nowego sztandaru organizacyjnego LOK, posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka oraz ojciec chrzestny Jan Grabkowski, starosta powiatu poznańskiego. Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymało 6 osób. Medale „Za Wybitne Zasługi dla LOK” 6 osób, a medale „Za Zasługi dla LOK” 12 osób. Wyróżniający się członkowie Klubów Żołnierzy Rezerwy otrzymali Krzyże Porcelanowe, Srebrne i Brązowe.

Przybyły na uroczystość wiceprezes Federacji Stowarzyszenia Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk Stanisław Kalski uhonorował medalem pamiątkowym Związku Piłsudczyków RP Mariana Linieckiego za organizację wystawy 100‑lecia powstania Legionów Polskich, prezentowanej w sali reprezentacyjnej Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu.

Członek KŻR LOK, działający przy Biurze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego por. A leksander Tecław przekazał na ręce prezesa Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. Zdzisława Głuszczyka portret Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, patrona budynku LOK, Domu Żołnierza w Poznaniu.

 
czata 2014 04 05 19
Wystawa broni bojowej i sportowej wykorzystywanej w szkoleniu obronnym
czata 2014 04 05 20
Wystawa modelarska
 

Zaproszeni goście honorowi składali życzenia i gratulacje z okazji 70 lat społecznej i obronnej służby Ligi na terenie Wielkopolski, wyrażającej się hasłem: „LOK w społecznej służbie Ojczyźnie – Społeczeństwu – Wielkopolsce”.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali Prezes LOK płk G rzegorz Jarząbek i prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk Zbigniew Ornaf, dziękując zgromadzonym za przybycie do Domu Żołnierza i uświetnienie swoją obecnością uroczystości jubileuszowej.

Dyrektor BWZW LOK pełniący funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego uroczystości jubileuszowych podziękował swoim najbliższym współpracownikom, którzy przyczynili się do godnej i sprawnej organizacji obchodów jubileuszu. Podziękowania swoje skierował do płk. Leszka Kędry, ppłk. Bogdana Mrowca, ppłk. Stefana Muszyńskiego, ppłk. Tadeusza Goławskiego, mjr. Zbigniewa Olechnowicza, st. chor. Marka Stebacha, z wyraźnym podkreśleniem jego osobistego zaangażowania w organizację tej uroczystości, st. chor. Czesława Bzowego oraz Bogusława Gralińskiego i Wiesława Leliwy‑Pruskiego. Osobne podziękowania skierował pod adresem Izabeli Bagrowskiej, Marty Mejs‑Kaczmarek, Anny Ziółkiewicz.

Warto podkreślić, że uroczystościom w D omu Żołnierza towarzyszyły przygotowane specjalnie wystawy: wystawa metaloplastyki Mariana Grześkowiaka – poświęcona polskim odznakom militarnym, wystawa broni strzeleckiej wykorzystywanej w szkoleniu obronnym członków LOK, wystawa sprzętu płetwonurkowego przygotowana przez Klub Płetwonurków LOK „Delfin” w Poznaniu oraz wystawa modelarska, na którą złożyły się modele kołowe, okrętów i samolotów wykonanych przez członków klubów modelarskich LOK. Wystawom towarzyszyła radiostacja obsługiwana przez młodzież z Radioklubu SP3 KKU LOK, którego prezesem jest Rafał Urbaniak. Radiostacja potwierdzała nawiązane korespondencje radiowe specjalnie wykonanymi na tę uroczystość kartami QSL.

Całość uroczystości jubileuszowych zakończył wspólny żołnierski obiad przygotowany przez restaurację Aleksandra Tecława.

✩ ✩ ✩

Ostatnim elementem obchodów jubileuszu 70‑lecia Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju była odprawiona 16 października br. w Kościele Garnizonowym w Poznaniu msza święta w intencji naszego patriotyczno‑obronnego stowarzyszenia. Punktualnie o godz. 18 celebrujący mszę kapelan Garnizonu Poznań ks. ppłk Mariusz Stolarczyk podał komendę do wprowadzenia przy dźwiękach hasła Wojsko Polskie, odegranego przez trębacza, sygnalistę Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, sztandarów organizacyjnych Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wlkp. oraz nowo nadanego sztandaru Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada. W mszy świętej Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK reprezentowali gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, płk Zbigniew Ornaf, st. chor. sztab. Marek Stebach, płk Janusz Dobrzański, Marta Mejs‑Kaczmarek, ppłk Bogdan Mrowiec, ppłk Stefan Muszyński, a Kluby Żołnierzy Rezerwy reprezentowali ppłk A ndrzej Piasecki i por. A leksander Tecław.

 
czata 2014 04 05 21
Praca radiostacji okolicznościowej LOK SP3 KAU
 

Podczas mszy w wygłoszonej homilii kapelan Garnizonu scharakteryzował działalność patriotyczno‑obronną Ligi, wskazując, że działalność ta ulegała zmianie na przestrzeni lat wraz ze zmianą nazwy stowarzyszenia – od TPŻ z działalności wybitnie charytatywno‑opiekuńczej w stosunku do zdemobilizowanych żołnierzy, poprzez LPŻ, kiedy na plan pierwszy wysuwały się szerokie kontakty członków LOK z jednostkami WP, aż po obecny kształt Ligi Obrony Kraju, kiedy głównym motywem działalności jest kultywowanie tradycji oręża polskiego oraz czynne uprawianie sportów obronnych i politechnicznych.

Na zakończenie odczytano uchwałę Zarządu Wojewódzkiego LOK o wyróżnieniu parafii garnizonowej w Poznaniu za wieloletnie kontakty i współpracę medalem honorowym Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej „W D owód Uznania”, który wręczył kapelanowi prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk.

✩ ✩ ✩

Porozumienie o współpracy Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu

Mając na uwadze art. 11 Konstytucji 1791 r., który głosi, że „Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści dla przestrzegania całości swojej, wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych” i biorąc pod uwagę motto ze sztandarów organizacyjnych LOK mówiące, że „obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela”, odwołując się także do cytatu z preambuły do Statutu LOK, która precyzuje, że „Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z Resortem Obrony Narodowej ...na rzecz patriotycznego wychowania i przygotowania obronnego społeczeństwa”, nawiązując do wieloletniej aktywnej współpracy Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu i podległe mu Wojskowe Komendy Uzupełnień oraz Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wraz z podległymi mu jednostkami terenowymi LOK szczebla powiatowego – rejonowego i jednostkami podstawowymi postanowili:

21 października 2014 r., w roku 70‑lecia działalności patriotyczno‑obronnej i sportowo‑politechnicznej Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju podpisać porozumienie o współpracy w dziedzinie patriotyczno‑obronnego wychowania społeczeństwa, a w tym młodzieży; kultywowania i popularyzowania tradycji oręża polskiego, upowszechniania wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz kształtowania i popularyzowania obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych.

Ze strony Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu porozumienie podpisali: płk Zdzisław Małkowski – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, ze strony Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk – prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, płk(r) Janusz Dobrzański – dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, płk(r) Jarosław Jarzyński – dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu.

Podpisane porozumienie jest wyrazem woli obu stron co do dalszego aktywnego współdziałania w zakresie szeroko rozumianych zadań i problemów związanych z obronnością państwa i kontynuowania dotychczasowych poczynań i doświadczeń obu umawiających stron.

  Janusz Dobrzański
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.