"Wystrzałowi" harcerze

W „Czacie” relacjonowaliśmy ustanowienie z naszej inicjatywy Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej. Mamy nadzieję, że w naszych szeregach znajdą się działacze i pracownicy z uprawnieniami strzeleckimi, którzy wykorzystają nasze osiągniecie dla dobra harcerzy w całej Polsce i dla umacniania obronności kraju, co jest naszym statutowym obowiązkiem. Już rok temu spontanicznie zadeklarował swoje poparcie dla tej akcji dyrektor Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach ppłk(r) Ryszard Kasprzyk. Jednak wtedy była to tylko luźna rozmowa z powodu niezatwierdzenia tej odznaki przez władze harcerskie. Złożone dokumenty przez naszych działaczy harcerskich i jednocześnie działaczy Zarządu Rejonowego LOK Warszawa Ochota‑Śródmieście leżały rok(!) w szufladach Chorągwi Stołecznej ZHP. W tym czasie rozważano też opcję zatwierdzenia jej przez Główną Kwaterę ZHP. Tam są jeszcze głębsze szuflady!

 
czata 2014 04 05 51
Grupa harcerzy z Hufca Kraków‑Śródmieście po zdobyciu Harcerskich Odznak Strzeleckich na strzelnicy CWKS „Legia” na Fortach Bema
 

Papiery leżały, ale my nie. Pełni „młodzieżowego” optymizmu „puściliśmy farbę” na strzelnicy, na której prowadzimy strzelania dla wszystkich hufców warszawskich. Harcerze coraz częściej dopytywali się o możliwość zdobywania HOS. Nie wystarczały im już zdobywane na co dzień odznaki strzeleckie PZSS. Rocznie nadajemy ich ok. stu, włącznie ze złotymi. My, stanowczo już nie młodzi ludzie, nie mogliśmy i nie możemy zrozumieć zbiurokratyzowanych form działania ludzi stricte młodych. W konsekwencji tego stanu rzeczy starzy żołnierze zrobili „partyzantkę” (w końcu od tego fachowcy). Harcerski Klub Sportów Obronnych przy Stołecznej Chorągwi ZHP (tzn. my) sam powołał Kapitułę HOS i „nielegalnie” zaczęliśmy nadawać te odznaki. Nie mamy żadnych wyrzutów sumienia z powodu niesubordynacji, samowoli i świadomego „procederu” dla dobra harcerzy i obronności kraju. Nasz przyjaciel z Katowic zapewne nas zrozumie, że nie chcieliśmy wciągać go do „nielegalnej” działalności. Zrekompensujemy mu to.

Dotychczas nadaliśmy już ponad sto odznak. Ostatecznie Harcerska Odznaka Strzelecka Chorągwi Stołecznej ZHP została ustanowiona Uchwałą Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP nr 63/ IV/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Teraz spróbujemy zrobić z nich jeszcze sprawności harcerskie.

Wspomnieliśmy też o ustanowieniu harcerskiego medalu strzeleckiego. Na pierwszy rzut oka podobał się komendantce Chorągwi. To przysparza nadziei. Nazwa medalu jest następująca: „Za Zasługi w Rozwijaniu Strzelectwa i Umacnianiu Obronności Kraju” oraz „Za Wybitne Zasługi...”. Wykorzystując swe grawerskie koneksje, nieocenionej pomocy udzielił nam, uczynny dla wszystkich, sekretarz ZG LOK Józef Jagos, kiedyś pułkownik, a obecnie generał brygady. Dlatego też właśnie on został pierwszy odznaczony tym medalem, oczywiście najwyższej klasy. Kapituła harcerskiego medalu strzeleckiego doceniła również działalność popularyzatorską wprowadzonych odznaczeń i nadała medal redaktorowi naczelnemu „Czaty” Zbysławowi Gontarzowi.

Kapituła medalu przeznaczyła część odznaczeń dla sponsorów (jednorazowo tylko na początku). Zainteresowanym informacji może udzielić redakcja „Czaty” i Internet.

Podczas Ogólnopolskiego Zlotu Chorągwi Stołecznej ZHP zorganizowaliśmy 1 sierpnia br. strzelanie na zdobywanie HOS. Harcerze z Krakowa zdobyli 13 odznak brązowych i 13 srebrnych, chyba naszym kolegom z Krakowa dołożymy trochę roboty. Przy okazji tego strzelania zorganizowaliśmy wystawę broni pneumatycznej, sportowej, centralnego zapłonu, czarnoprochowej, bagnetów i noży do rzucania (rzucanie też). Dwie kolejne ekspozycje poświęcone były mnemotechnice i książkom o tematyce powstania warszawskiego.

Pozdrawiam wszystkich czytelników wystrzałowym „Czuwaj”!

  Janusz Krugły
   
  powrot