Przedstawiciele wojskowej grupy Wyszehradzkiej w budynku LOK, Domu Żołnierza w Poznaniu

Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, który reprezentował płk Michał Korczak, wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu na czele z jego szefem płk. Zdzisławem Małkowskim, był w dniach 22‑25 września tegorocznym organizatorem sympozjum przedstawicieli pionu kadrowego resortów Obrony Narodowej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Uczestnicy sympozjum odbyli szereg paneli dyskusyjnych, spotkań, wizyt w jednostkach i instytucjach wojskowych Garnizonu Poznań. Zwiedzili m. in. Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. H etmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego, a w tym Muzeum Broni Pancernej, 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – Krzesinach, gdzie przyglądali się działaniom lotniczym w wykonaniu pilotów 31. Bazy pilotujących polskie Jastrzębie – F16.

 
czata 2014 04 05 62
Przywitanie uczestników w ramach spotkania Grupy Wyszehradzkiej w budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
 

Uczestnicy sympozjum przybyli 25 września do budynku LOK, Domu Żołnierza im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, by zapoznać się z działalnością organizacji patriotyczno‑obronnej, jaką jest Wielkopolska Liga Obrony Kraju. Informacji uczestnikom spotkania udzielili dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu płk(r) Janusz Dobrzański oraz członek KŻR LOK por.(r) Aleksander Tecław. Przybliżyli także ciekawą historię samego budynku LOK, Dom Żołnierza, który od czasu jego wzniesienia i oddania do użytku 19 marca 1939 r. był miejscem działalności patriotyczno‑obronnej i kulturalnej dla ówczesnego Garnizonu Poznań, by w okresie okupacji hitlerowskiej stać się siedzibą niemieckiej policji politycznej Gestapo oraz dowództwa ugrupowania SS na teren całej Wielkopolski, która to przez okupantów została nazwana Warthegau, tj. kraj Warty.

Po wyzwoleniu Poznania i Wielkopolski w 1945 r. budynek ten całkowicie zniszczony, został odbudowany z gruzów w latach 1948‑1952 przez Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, a następnie Ligę Przyjaciół Żołnierza, tj. nasze poprzedniczki, przy licznym wsparciu mieszkańców miasta i Wielkopolski. W budynku tym po odbudowie zaczęto realizować ideę, która przyświecała przedwojennym budowniczym budynku, tj. krzewienia treści patriotyczno‑obronnych oraz kultywowania tradycji oręża polskiego, jak również propagowania sportów obronnych.

Informacje dotyczące tych zagadnień spotkały się z żywym zainteresowaniem uczestników, którzy w trakcie spotkania towarzyskiego zadawali wiele pytań, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami na temat podobnego typu działalności w państwach, których byli reprezentantami. Janusz Dobrzański

  Janusz Dobrzański
   
  powrot