99 11listopada1918

Święto biłgorajskiej Ligi Obrony Kraju

 

25 lipca 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: płk G rzegorz Jarząbek – Prezes Ligi Obrony Kraju, płk J an Gazarkiewicz – wiceprezes Federacji Stowarzyszeń, Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, płk Krzysztof Tokarczyk – dowódca Garnizonu, komendant Centrum Szkolenia Logistyki w G rudziądzu i ppłk J acek Strycharczyk, szef szkolenia, Stanisław Dąbrowski – prezes Lubelskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK, płk Leon Ginalski honorowy członek LOK, prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie, Henryk Wlaź – członek Rady Krajowej LOK, Anna Malinowska – dyrektor Biura ZW LOK w Lublinie. Zaproszeni zostali także duchowni – kapelan WP ks. J ózef Michalik, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju i proboszcz parafii prawosławnej w Stargardzie Szczecińskim ks. J arosław Biryłko.

Uroczystość zaszczycili też przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatu, miasta i gminy, wśród nich: wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego Zofia Woźnica, przewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego Kazimierz Paterak, starosta biłgorajski Marian Tokarski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego Ryszard Korniak, przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj Marian Klecha i wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, przedstawiciele służb mundurowych: komendant KP PSP w Biłgoraju Krzysztof Michoński i komendant KPP Ryszard Piłat.

Byli także przyjaciele ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła nr 16 w Grudziądzu z prezesem ppłk. Leopoldem Zapolskim‑Downar, przewodniczącym Komisji ds. współpracy ZŻWP w Grudziądzu z LOK Biłgoraj ppłk. Romanem Murawskim, ponadto prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Starogardzie Gdańskim por. Ryszard Adamowski i sekretarz Związku Zawodowego Pracowników Wojska przy Centrum Szkolenia Logistyki w G rudziądzu Stefan Dichting.

 
czata 04 05 2015 04
Sztandar ufundowany dla Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu Polski. Następnie zebrani wysłuchali wykonanego na żołnierskiej trąbce hejnału Ligi Obrony Kraju. Po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków LOK powiatu biłgorajskiego. Wcześniej, przed rozpoczęciem uroczystości, delegacja Ligi Obrony Kraju z Prezesem LOK płk G rzegorzem Jarząbkiem złożyła kwiaty pod Pomnikiem Partyzantów Bohaterów Poległych w Walkach o Wolność i Polskę.

Sztandar jest symbolem sławy wojennej i tradycji. Jest symbolem narodowej suwerenności i najwyższych wartości. Jest znakiem jednostek wojskowych oraz stowarzyszeń proobronnych, jaką jest Liga Obrony Kraju, skupiająca w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej gotowych do Jej obrony. Wiedzą o tym zgromadzeni tutaj członkowie i sympatycy, żołnierze i oficerowie, weterani walk i kombatanci – tymi słowami rozpoczął uroczystość Ryszard Łuczyn, prezes Powiatowej Organizacji LOK. Honory rodziców chrzestnych sztandaru pełnili posłanka na Sejm RP Genowefa Tokarska i burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan.

 
czata 04 05 2015 05
Widok na Salę Tradycji, w której odbyła się uroczystość nadania sztandaru Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju
czata 04 05 2015 06
Przemawia prezes Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju Ryszard Łuczyn

Na wstępie prezes Łuczyn przypomniał historię biłgorajskiej LOK. Mówił, że w październiku 1944 r., jeszcze w czasie działań wojennych w Biłgoraju zostało utworzone Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, którego prezesem został Wacław Skakuj, następnie w 1950 r. Towarzystwo przekształcono w Ligę Przyjaciół Żołnierza, a na prezesa wybrano Karola Podgórskiego. Dokładnie 12 listopada 1962 r. nastąpiła zmiana nazwy organizacji na Ligę Obrony Kraju. Funkcję prezesa sprawowali kolejno: Aleksander Bełżek, Franciszek Skubisz, Ryszard Niespodziewański, Józef Flor, Henryk Wlaź, Bogdan Laszko i Maria Dyjach. Obecnie tę zaszczytną funkcję pełni Ryszard Łuczyn. – Powiatowa Organizacja Ligi Obrony Kraju w Biłgoraju realizując zadania statutowe, kultywuje tradycje narodowe, tradycje Oręża Polskiego, nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza, Ligi Przyjaciół Żołnierza, a także Towarzystwa Żołnierza Polskiego i Białego Krzyża – mówił prezes Łuczyn.

Kontynuując, przypomniał szereg działań podjętych przez biłgorajską organizację dla uczczenia jubileuszu 70‑lecia Ligi Obrony Kraju, m.in. przygotowano Salę Tradycji i wyposażono w historyczne zbiory, dzięki której społeczeństwo poznaje historię Ziemi Biłgorajskiej, jak również dzieje oręża polskiego, dokonano gruntownej modernizacji i oddano w użytkowanie młodzieży nowoczesną modelarnię, gdzie powstają modele latające, kołowe i pływające. Poinformował także o nadaniu jednej z ulic na terenie Biłgoraja, jako pierwszej w Polsce, imienia Ligi Obrony Kraju. W trakcie swojego wystąpienia Ryszard Łuczyn przypomniał też o współpracy między Organizacją Powiatową LOK w Biłgoraju a Towarzystwem Wiedzy Obronnej, Oddział w Zamościu, jak również o podpisaniu Aktu Współpracy z Klubem Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie. Biłgorajska LOK blisko współpracuje także ze Związkiem Inwalidów Wojennych, Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Automobilklubem, Spółdzielnią Mieszkaniową „Łada” i Przedsiębiorstwem Usługowo‑Produkcyjnym „Atos”.

 
czata 04 05 2015 07a
Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał kapelan Wojska Polskiego kmdr. por. ks. Józef Michalik. Na zdjęciu wraz z rodzicami chrzestnymi posłanką Genowefą Tokarską i burmistrzem Biłgoraja Januszem Rosłanem
czata 04 05 2015 07b
Przekazania sztandaru prezesowi Ryszardowi Łuczynowi dokonuje Prezes Ligi Obrony Kraju płk Grzegorz Jarząbek
czata 04 05 2015 08
Podczas uroczystości członek Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju Jan Pyznarski w imieniu członów
organizacji składa gratulacje prezesowi Ryszardowi Łuczynowi

Fundatorami Sztandaru dla Organizacji LOK w Biłgoraju było społeczeństwo Ziemi Biłgorajskiej, środowisko wojskowo‑cywilne w Grudziądzu, a także członkowie i sympatycy Ligi Obrony Kraju.

Proszę mi pozwolić o zwrócenie się ze szczerymi słowami podziękowania do oficerów Centrum Szkolenia Logistyki, członków Związku Żołnierzy Wojska Polskiego Koła Nr 16 i osób cywilnych w Grudziądzu za ponad 45‑letnią pełną przyjaźni i zaangażowania pomoc w doskonaleniu działalności kontynuowania Tradycji Narodowych, Tradycji Oręża Polskiego, a także poszanowania dorobku Ligi Obrony Kraju i Jej poprzedniczek – powiedział prezes Łuczyn. Przypomnijmy jedną ze zwrotek mojego wiersza zatytułowanego „W życiu jak w kalejdoskopie” zamieszczonego w czasopiśmie Ligi Obrony Kraju „Czata” nr 2 z 2011 r. nawiązującego do pomocy ze strony grudziądzkich żołnierzy:

    Są różne życiowe zadania
    Których sam nie pokonasz?
    Aż spotkasz przyjaciół z Grudziądza
    I do Nich o pomoc zawołasz

W imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru głos zabrał jego przewodniczący Kazimierz Paterak, mówiąc: – Fundując sztandar oddajemy hołd i szacunek tym, którzy przez minione lata od chwili powstania Ligi budowali jej zręby, pracowali zawodowo oraz społecznie tworząc najpiękniejsze tradycje LOK, a swoją wiedzę, doświadczenie i energię poświęcili służąc Ojczyźnie. Niech sztandar ten będzie szczególnym symbolem tradycji, honoru i odpowiedzialności. Niech niesie za sobą szlachetne zobowiązanie do wierności zasadom prawnym i normom etycznym, a otoczony należnym szacunkiem stanowi źródło dumy i symbol najwyższej wartości.

W skład Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru weszli: płk Stanisław Leszczyński, Jan Skiba, ppłk Marek Danielak – komendant WKU w Zamościu, ppłk Mieczysław Dziedzic, ppłk Włodzimierz Chołody, ppłk Tadeusz Nastarowicz, płk Andrzej Milik, płk J an Gazarkiewicz, płk Józef Głowacki, kmdr por. ks. J ózef Michalik, ks. J arosław Biryłko, ppłk J an Zdybel, płk Czesław Lalik, ppłk Stanisław Szabat, ppłk Tadeusz Dorosz, ppłk Wiesław Kostrubiec, kpt. Stanisław Olszewski, ppłk Marek Kwiecień, Małgorzata Mazur, Wiesław Różyński, Zbigniew Wasąg, Tadeusz Ferens, kpt. Tomasz Pilip, Mirosław Tujak, mieszkający w Kanadzie Stanisław Góra, Tomasz Grabias, Ryszard Kostrubiec, PGK Sp. z o.o., Jan Filist, Jan Sarnicki, Ryszard Sass, Kazimierz Schodziński, Zbysław Gontarz, Marek Łukasik, Marian Pierścionek, Wojciech Skrok, Ryszard Bil, Stanisław Blacharz, Waldemar Czerniak, Zbigniew Woźny, Krzysztof Datkiewicz, Władysław Różański, Stanisław Schodziński, Stanisław Bździuch, Ryszard Choma, Zenon Łój, Jan Kupiec, Wiesław Krawczykowski, por. Witold Dembowski, Jan Ćwikła, Tadeusz Pikula, Ryszard Kostrubiec, Jan Salik, Bolesław Szymanik, Jan Kukiełka, Franciszek Skubisz, Henryk Wereski, Maria Dyjach, Krzysztof Żbikowski, Tomasz Łazorczyk, Józef Szmiga, Ryszard Łuczyn, Ryszard Niespodziewański, Kazimierz Ordecki, Mirosław Pawłowski, Grzegorz Kwiecień, Stanisław Stec, Tomasz Kozdra, Jan Pyznarski.

 
czata 04 05 2015 09a
Prezes Ryszard Łuczyn przyjmuje gratulacje od przedstawicieli Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Anny Malinowskiej, dyrektor Biura ZW i Stanisława Dąbrowskiego, prezesa LOW LOK
czata 04 05 2015 09b
Wyrazy uznania z okazji nadania sztandaru przekazał prezesowi Ryszardowi Łuczynowi komendant Centrum Szkolenia Logistyki płk Krzysztof Tokarczyk
czata 04 05 2015 10
Podziękowania za pracę na rzecz biłgorajskiej Ligi Obrony Kraju wręczyła posłanka Ziemi Biłgorajskiej Genowefa Tokarska (pierwsza z lewej)

Powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru, w skład którego weszli: Genowefa Tokarska – poseł na Sejm RP, Janusz Rosłan – burmistrz Biłgoraja, Zofia Woźnica – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego, Marian Tokarski – starosta biłgorajski, Kazimierz Paterak – przewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego, Grzegorz Jarząbek – Prezes LOK, płk Dariusz Żuchowski – dowódca 1 Pom. Bryg. Logistyki Bydgoszcz, Józef Jagos – sekretarz Zarządu Głównego LOK, Centrum Szkolenia Logistyki Grudziądz, ZŻWP Koło nr 16 Grudziądz, Marian Klecha – przewodniczący Rady Miasta Biłgoraj, Henryk Wlaź – członek Rady Krajowej LOK, płk Leon Ginalski – Honorowy Prezes KŻR LOK Nałęczów, por. Stanisław Dąbrowski – prezes ZW LOK Lublin, Jan Pyznarski – starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Jan Ciupak – prezes firmy „Janex”, Stanisława i Tadeusz Skakujowie – PPHU ATOS, st. bryg. Krzysztof Michoński – komendant KP PSP, inst. Ryszard Piłat – komendant KPP, Aleksander Bełżek – prezes SM Łada Biłgoraj, Ryszard Korniak – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bogdan Kowalik – prezes KŻR, Ryszard Łuczyn – prezes Organizacji Powiatowej LOK.

Akt nadania sztandaru został odczytany przez płk.G rzegorza Jarząbka, Prezesa Ligi Obrony Kraju: „Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju Uchwałą nr 86/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. nadaje Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju sztandar jako znak uosabiający Rzeczpospolitą Polską, symbol najwyższych walorów, sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych Obywateli”. Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał kapelan Wojska Polskiego, komandor por. ks. J ózef Michalik.

W trakcie uroczystości każdy z fundatorów sztandaru miał okazję wbić symboliczny gwóźdź, jak również złożyć swój podpis w artystycznie oprawionej skórą Księdze Pamiątkowej. Następnie zaproszeni goście złożyli gratulacje dla biłgorajskiej organizacji i jej członków.

– Dziękuję za tę piękną uroczystość, bo rozwinięcie sztandaru to moment szczególny dla każdej organizacji. To właśnie pod sztandarem jednoczą się ludzie o tych samych wartościach i ideach. Jak mówi motto sztandaru – obrona Ojczyzny jest najświętszym obowiązkiem każdego obywatela, każdego Polaka – powiedziała Genowefa Tokarska.

– Składamy gratulacje i powinszowania. Życzymy, by przynależność do stowarzyszenia pod nowym sztandarem dawała wam wiele satysfakcji i była powodem do dumy – dodał prezes ZW LOK w Lublinie por. Stanisław Dąbrowski.

Słowa uznania przekazano również prezesowi Organizacji Powiatowej LOK Ryszardowi Łuczynowi: – Na przestrzeni minionych lat wypracowałeś sobie autorytet, który myślę, że jest niepodważalny. Autorytetu nie można kupić, ani otrzymać w prezencie, trzeba go wypracować będąc wyposażonym w pewien zasób wiedzy, umiejętności współpracy międzyludzkiej, a czasem w odrobinę dyplomacji. Te cechy posiadasz. Mówiąc wprost wykonałeś wiele bardzo dobrej roboty – mówił sekretarz Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Wojska w G rudziądzu st. chor. Stefan Dichting.

Następnie głos zabrał Prezes Ligi Obrony Kraju płk G rzegorz Jarząbek. Podziękował za zaproszenie do udziału w tak podniosłej uroczystości. Wyraził uznanie dla dotychczasowych dokonań biłgorajskiej Ligi. – Wpisała się ona – powiedział – na stałe w krajobraz miasta i powiatu. Działają tu różnorodne lokowskie kluby, gdzie mieszkańcy Biłgoraja mogą realizować swoje pasje. Bardzo dobrze, zdaniem Prezesa Jarząbka, układa się współpraca Zarządu Powiatowego LOK z władzami administracyjnymi i samorządowymi Biłgoraja. A relacje z Wojskiem Polskim można uznać za wzorcowe – powiedział.

 
czata 04 05 2015 12
Delegacja Ligi Obrony Kraju z Prezesem płk. Grzegorzem Jarząbkiem złożyła kwiaty pod Pomnikiem Partyzantów Bohaterów Poległych w Walkach o Wolność i Polskę

Na zakończenie Prezes LOK życzył władzom i działaczom biłgorajskiej Ligi dalszych osiągnięć i nowych inicjatyw oraz wiele satysfakcji w realizowaniu celów statutowych.

– Bardzo sobie cenimy wysokie uznanie – powiedział Ryszard Łuczyn, prezes biłgorajskiej Ligi – proszę wszystkich o przyjęcie szczerego podziękowania.

Podczas uroczystości uhonorowano jej członków i działaczy za społeczną pracę. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Andrzej Furmanek został odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Prezydium ZG LOK nadało Odznakę Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” następującym osobom: Genowefie Tokarskiej, Januszowi Rosłanowi, Romanowi Murawskiemu, Tadeuszowi Skakujowi. Złoty medal „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Leopold Zapolski‑Downar, Stanisława Skakuj, Ryszard Kostrubiec, Mirosław Tujak, Ryszard Łuczyn jr, Jan Kukiełka, Ryszard Adamowski, Stefan Dichting, Krzysztof Tokarczyk, Witold Dembowski i Mirosław Pawłowski; medal srebrny: Jacek Strycharczyk, Jan Ciupak, Marek Danielak, Tadeusz Nastarowicz, ks. Jarosław Biryłko, Jan Zdybel, Marian Pierścionek, Małgorzata Mazur, Jerzy Kowalik, Tadeusz Ferens, Bogdan Kowalik, Stanisław Góra, Marian Tokarski, Aleksander Bełżek, Tomasz Grabias, Jan Urbański, Zbigniew Wasąg, Tomasz Pilip, Kazimierz Schodziński, Stanisław Schodziński, ks. Józef Michalik, Ryszard Choma, Kazimierz Paterak, Zofia Woźnica, Marian Klecha, Wiesław Różyński, a brązowy medal nadano: Stanisławowi Szabatowi, Markowi Czepkowi, Janowi Ćwikle, Stanisławowi Stecowi, Zenonowi Łojowi, Stanisławowi Bździuchowi i Tomaszowi Łazorczykowi.

Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR” wyróżniony został Henryk Wlaź, Srebrnymi Krzyżami – Krzysztof Datkiewicz, Wojciech Skrok i Jan Pyznarski.

Rada Główna Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP nadała Mirosławowi Tujakowi i Tadeuszowi Ferensowi Honorową Odznakę Organizacyjną za Zasługi dla Federacji.

Medalem „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej” wyróżnieni zostali: Anna Malinowska, Wiesław Kostrubiec, Aleksander Bełżek, Ryszard Kostrubiec, Stanisław Olszewski, Stanisława Skakuj, Tadeusz Skakuj, Stanisław Blicharz.

Złotym medalem „Za Zasługi dla ZŻWP” uhonorowano: Ryszarda Łuczyna, Mirosława Tujaka, Jana Pyznarskiego; srebrnym – Jana Filista i Kazimierza Schodzińskiego, a brązowym: Bogdana Kowalika, Tomasza Grabiasa i Stanisława Steca.

Prezes Ryszard Łuczyn został odznaczony Krzyżem 95‑lecia Związku Inwalidów Wojennych, który wręczył mu płk Mieczysław Dziedzic. Otrzymał również brązową odznakę „Za Zasługi dla I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy w Warszawie”. Wyróżnienie wręczył prezes I Oddziału ZPS płk Jan Gazarkiewicz.

 
czata 04 05 2015 13
Pamiątkowe zdjęcie uczestników na zakończenie uroczystości

Na zakończenie uroczystości prezes Ryszard Łuczyn podziękował władzom naczelnym i wojewódzkim LOK za docenienie trudu włożonego przez członków i sympatyków LOK w Biłgoraju, podziękował również władzom samorządowym, wszystkim organizacjom i służbom mundurowym Ziemi Biłgorajskiej, podziękował także Zbysławowi Gontarzowi, naczelnemu redaktorowi i zespołowi czasopism Ligi Obrony Kraju za stałe przekazywanie wiadomości z działalności statutowej biłgorajskiej LOK. Podziękowanie za opiekę medialną skierował też do zespołu redakcyjnego Nowa Gazeta Biłgorajska, Biłgorajskiej Telewizji Kablowej oraz portalowi informacyjnemu bilgorajska.pl.

Ta podniosła uroczystość zakończyła się poczęstunkiem w restauracji „Nadrzecze” w miłej i serdecznej atmosferze. Była symboliczna lampka szampana, którą podawały hostessy ubrane w regionalne biłgorajskie stroje. Rozmawiano o początkach Ligi Obrony Kraju na Ziemi Biłgorajskiej, o jej dorobku i planach na przyszłość, a także o zbliżającej się kampanii sprawozdawczo‑wyborczej w LOK.

  Joanna Tujak
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.