99 11listopada1918

Powstało nowe Koło w Witnicy

 

26 września 2015 r. w miejscowości Sosny k. Witnicy odbyło się zainicjowane przez lokalnych działaczy zebranie założycielsko‑wyborcze nowo powstałego Koła LOK w Witnicy. Zaproszonych gości, m.in.: Dariusza Jaworskiego – burmistrza Witnicy, Marka Żelichowskiego – członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK, Mariana Sobieraja i Maksyma Skowrona – reprezentujących Organizację Rejonową LOK w G orzowie Wielkopolskim oraz przybyłych mieszkańców przywitał Marian Piątkowski, jeden z inicjatorów, na co dzień członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK w G orzowie Wlkp.

 
czata 04 05 2015 15
Przybyłych mieszkańców Witnicy przywitał Marian Piątkowski – inicjator powołania Koła LOK, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Lubuskiej Organizacji LOK

Następnie wszyscy zebrani jednogłośnie przegłosowali utworzenie Miejskiego Koła LOK w Witnicy z siedzibą w Sosnach, po czym odegrano hymn LOK. Dalsze obrady poprowadził Mariusz Lotyczewski. Pierwszym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej w składzie: przewodnicząca – Irena Kaszel, sekretarz – Ksenia Lotyczewska, członek – Anita Wilkowska, która przystąpiła do przeprowadzenia wyborów do zarządu nowo powstałego Koła. Jednogłośnie do pełnienia funkcji prezesa wybrany został w tajnym głosowaniu Marian Piątkowski, sekretarzem został Mariusz Lotyczewski, a na członków powołano Dariusza Jarzynkę i Krzysztofa Fabisiaka. Następnie głos zabrał Marek Żelichowski, wiceprezes Zarządu Organizacji Rejonowej LOK w G orzowie Wlkp., który pogratulował nowo wybranym władzom Koła, a także podziękował za chęć społecznego działania dla obronności kraju wszystkim zebranym.

 
czata 04 05 2015 16a
Protokół komisji skrutacyjnej odczytuje Irena Kaszel
czata 04 05 2015 16b
Wystąpienie burmistrza Witnicy Dariusza Jaworskiego
czata 04 05 2015 17
Uczestnicy zebrania założycielskiego Koła Miejskiego LOK w Witnicy

Po omówieniu spraw organizacyjnych i wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący zebrania oficjalnie zamknął zebranie założycielskie, a Zarząd Organizacji Rejonowej LOK w G orzowie Wlkp., pod który podlegać będzie Koło LOK w Witnicy, podejmie uchwałę o jego włączeniu w struktury naszej Organizacji.

  Zdzisław Chudy
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.