99 11listopada1918

Pożegnanie mjr. w st. spocz. Tadeusza Walewskiego

 

12 października br. na cmentarzu komunalnym w Pile pożegnaliśmy pogrążeni w żalu, smutku i zadumie nad przemijającym życiem ludzkim, w łączności z rodziną Zmarłego, mjr. w st. spocz. Tadeusza Walewskiego, wielce zasłużonego dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oficera, aktywnego działacza i pracownika patriotyczno‑obronnego Stowarzyszenia Ligi Obrony Kraju, naszego wieloletniego kolegę i przyjaciela.

Tadeusz Walewski urodził się 1 stycznia 1949 r. w Radomiu. Po zakończeniu nauki w szkole średniej i odbyciu zasadniczej służby wojskowej podjął służbę w resorcie spraw wewnętrznych w 1968 r. W latach 1975‑1978 był studentem – podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej im. G enerała Franciszka Jóźwiaka – Witolda w Szczytnie, którą to uczelnię ukończył promocją do stopnia podporucznika. Po ukończeniu szkoły oficerskiej pełnił obowiązki służbowe związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem Rzeczypospolitej. Pełniąc służbę oficerską podjął równocześnie studia podyplomowe w Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie w zakresie prawno‑administracyjnym. Studiował także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji o kierunku pedagogicznym, które ukończył w 1981 r.czata 04 05 2015 64

Pełniąc zawodową służbę oficerską żywo i aktywnie interesował się społeczną działalnością obronną, krzewioną w społeczeństwie, a głównie wśród młodzieży. już wówczas nawiązał kontakt z poprzedniczką Ligi Obrony Kraju, tj. Ligą Przyjaciół Żołnierza, by w 1991 r. po przejściu do rezerwy zostać pracownikiem etatowym w Wojewódzkiej Organizacji LOK w Pile. Pracując w LOK pełnił funkcję inspektora, a następnie starszego inspektora ds. statutowo‑organizacyjnych nadzorującego i realizującego szkolenie specjalistów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP. Po reformie administracyjnej kraju Liga w Pile weszła w skład Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej im. Powstańców Wielkopolskich, w której pełnił funkcję kierownika rejonu LOK. Z racji zajmowanego stanowiska koordynował i nadzorował działalność jednostek podstawowych, tj. kół i klubów specjalistycznych, by w 2004 r. zostać wybranym na stanowisko prezesa Organizacji Rejonowej. W pracy zawodowej i patriotyczno‑obronnej działalności odnosił sukcesy. Był inicjatorem przyjęcia w 2008 r. przez Organizację Rejonową jako patrona płk. Kazimierza Zygmunta Rybickiego, Kawalera Orderu Virtuti Militari, a w 2009 r. ufundowania przez społeczeństwo Ziemi Pilskiej nowego sztandaru organizacyjnego LOK.

Za swą zaangażowaną pracę i działalność w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Rzeczypospolitej był wyróżniany licznymi nagrodami i odznaczeniami resortowymi MSW i MON, łącznie ze złotym medalem „Za Zasługi”, odznaczeniami Ligi Obrony Kraju na czele z medalem „Za Wybitne Zasługi dla LOK” oraz odznaczeniami państwowymi i innych organizacji społecznych. Działając w LOK aktywnie współpracował z innymi organizacjami i instytucjami, w tym z pilskim Bractwem Kurkowym, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.

Żegnamy mjr. Tadeusza Walewskiego jako sumiennego, wysoce zaangażowanego oficera, pracownika i działacza społecznego, wspaniałego kolegę, współpracownika i przyjaciela, żegnamy w imieniu własnym i licznej rzeszy członków Ligi Obrony Kraju, dla których stanowił wzór godny naśladowania.

Panie Majorze, Tadeuszu, niech ta Ziemia Pilska, na której żyłeś, pracowałeś i działałeś, lekką Ci będzie. Rodzinie Zmarłego i wszystkim bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia i kondolencje.

Część Jego pamięci!.

  Koledzy i przyjaciele
z Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.