99 11listopada1918

Wybory w Klubie „Kolska Starówka”

 

Ryszard Borysiewicz decyzją członków Klubu LOK „Kolska Starówka” został ponownie wybrany na kolejną 5‑letnią kadencję na szefa Klubu. Zebranie sprawozdawczo‑wyborcze odbyło się 25 kwietnia br. Sekretarzem został wybrany ponownie Andrzej Kowalski, a skarbnikiem Małgorzata Stężewska. Wybrano również delegatów na Zjazd Powiatowy Sprawozdawczo‑Wyborczy Ligi w Kole, który odbędzie się jesienią br. Zostali nimi: Ryszard Borysiewicz, Andrzej Kowalski i Roman Borysiewicz. Warto wspomnieć, że w roku bieżącym (28 maja) Klub obchodził swoje 13‑lecie. Honorowymi jego członkami są aktorka Anna Dymna, redaktor Zygmunt Hajzer i były prezes PZPN Michał Listkiewicz. W swoich zamierzeniach na najbliższy okres Klub planuje m.in.: propagowanie strzelectwa sportowego wśród dzieci i młodzieży, organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych, w szczególności dzieci z Kolskiej Starówki, organizację rajdów rowerowych na atrakcyjnych trasach w okolicach Koła, wycieczek turystyczno‑krajoznawczych do miejsc pamięci narodowej, a w dni niesprzyjające pogodowo zajęcia w pomieszczeniach klubowych i wiele innych niemniej ciekawych imprez. Klub w dalszym ciągu będzie współpracował z samorządem lokalnym, instytucjami, szkołami oraz innymi organizacjami LOK. Warto wspomnieć, że „Kolska Starówka” za swoją działalność charytatywną na rzecz kolskiego środowiska wyróżniona została ogólnopolską nagrodą Optimus Hominum. Zamierzenia są szerokie i godne uwagi.

 
czata 04 05 2015 22
Delegaci na Zjazd Powiatowy LOK w Kole, od lewej Ryszard Borysiewicz, Andrzej Kowalski i Roman Borysiewicz

Obecnie Klub zrzesza w swoich szeregach 25 stałych członków (osoby dorosłe), a także 42 dzieci i młodzieży w wieku do lat 18. Klub stawia na młodzież i spotkania integracyjne z ich rówieśnikami. Podczas organizowanych imprez czy spotkań w Klubie zawsze jest nawiązanie do historycznych wydarzeń z dziejów naszej ojczyzny, rozwijając między innymi w ten sposób patriotyczne postawy swoich młodych członków i ich przyjaciół.

  Tekst i zdjęcie: Ryszard Borysewicz
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.