99 11listopada1918

15. Rocznica powstania 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

 

W latach sześćdziesiątych XX wieku powstał nowy rodzaj wojsk wchodzących w skład wojsk lądowych. Są to wojska aerobilne. Posiadają one największe taktyczne i operacyjne możliwości manewrowe. Ich zdolności przerzutu oraz możliwości rażenia środków’ opancerzonych przeciwnika czynią je szczególnie predysponowanymi do szybkiego działania. Wojska aerobilne łączą w sobie dotychczasowe wojska powietrznodesantowe, desantowo‑szturmowe, kawalerię powietrzną i lotnictwo wojsk lądowych. Do podstawowych zadań wojsk aeromobilnych należy naziemne wsparcie operacji lądowych i morskich, zmierzających do opanowania z powietrza ważnych obiektów przeciwnika, dezorganizację ruchów odwodów oraz niszczenie sił i środków wsparcia logistycznego. Świat usłyszał po raz pierwszy o kawalerii powietrznej w czasie wojny w Wietnamie. Wojska tego rodzaju pierwsi utworzyli Amerykanie. Polska również może poszczycić się taką formacją Była to 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej. 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej powstała na mocy zarządzenia szefa

25 Dywizja Kawalerii Powietrznej powstała na mocy zarządzenia szefa Sztabu Generalnego WP nr 35/Org z 15 czerwca 1994 r. 14 sierpnia 1995 r. dywizja przyjęła tradycje Mazowieckiej Brygady Kawalerii z okresu II Rzeczypospolitej oraz otrzymała imię Księcia Józefa Poniatowskiego. Docelowo dywizja miała się składać z trzech pułków kawalerii powietrznej, bazy lotniczej i jednostek zabezpieczenia. Formowanie dywizji natrafiło na poważne przeszkody natury finansowej. W krótkim czasie okazało się, że nie uda się utworzyć planowanych jednostek. We wrześniu 1999 r. 25 Dywizja Kawalerii Powietrznej została przeformowana na 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej. Początkowy okres dla nowej formacji w Wojsku Polskim to intensywna i żmudna praca. Wspólne szkolenie kawalerzystów. pilotów na poligonach i podczas ćwiczeń, nauka desantowania ze śmigłowców z przyziemienia oraz za pomocą lin, szkolenie ze wspinaczki wysokogórskiej i narciarskie, walka wręcz, działania zwiadowców i artylerzystów stały się trwałym elementem procesu szkolenia. Po raz pierwszy w WP w pododdziałach bojowych brygady, które przyjęły historyczną nazwę szwadronów kawalerii powietrznej, skupiono kawalerzystów‑szturmowców i pilotów z ich śmigłowcami.

Tegoroczne dni Tomaszowa były doskonałą okazją do świętowania 15. rocznicy powstania brygady. Uroczyste obchody rozpoczęły się na stadionie jednostki wojskowej, który przez kilka godzin zmienił się w wielkie wojskowe miasteczko. W ramach Dni Otwartych Koszar kawalerzyści pokazali sprzęt i uzbrojenie używane przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej i Wojska Aeromobilne. Zaprezentowano nie tylko elementy uzbrojenia: broń osobistą, moździerze, armaty przeciwlotnicze, ale także pojazdy wraz z wyposażeniem oraz śmigłowce. Można było zobaczyć karabinki WZ 96 Beryl, karabiny maszynowe PKM. granatniki przeciwpancerne PRG‑7W i SPG‑9, wyrzutnie ppk Spike, armaty przeciwlotnicze ZUR‑23‑2‑S oraz rakiety przeciwlotnicze Grom, moździerze M‑98, LM 60, śmigłowce W3 Sokół, Mi‑8T, Mi 17. Każdy zainteresowany mógł zapoznać się z możliwościami szkolenia kawalerzystów na symulatorze pola walki Śnieżnik. Ciekawy był również dynamiczny pokaz wyszkolenia kawalerzystów. Przy okazji uroczystości poświęconej 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego (18‑19 czerwca 2015 r.) zorganizowano również bardzo interesującą wystawę przeznaczoną dla szerokiej publiczności, na której pokazano broń, środki transportu i inny sprzęt znajdujący się na wyposażeniu jednostki. Zgromadzone na tematycznych stoiskach eksponaty miały fachowych przewodników w osobach żołnierzy, bardzo dobrze znających wystawiane przedmioty. Trudno o lepszy sposób reprezentacji. Wystawa miała kilka ważnych celów, przesłań skierowanych do publiczności w każdym wieku. Po pierwsze zaprezentowano nowoczesny sprzęt budzący dumę i poczucie siły. Nasze wojsko z pomocą posiadanych środków dobrze może wypełniać obowiązki obrońców ojczyzny i sojuszników. Są dobrymi strażnikami pokoju i bezpieczeństwa państw wchodzących w skład paktu NATO. To powód do dumy z naszej armii, z naszych oficerów i żołnierzy. Jednostki Wojska Polskiego – w tym 25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego – od wielu lat skutecznie wypełniają sojusznicze zobowiązania w wielu krajach świata, m.in. w Iraku i Afganistanie.

Podobne wystawy i spotkania podnoszą poziom wiedzy o sile militarnej naszego wojska i pozwalają zacieśniać wzajemne kontakty między wojskiem a cywilami, wpływają na rozwój patriotyzmu i wzrost zainteresowań sprawami wojskowymi. Dla wielu młodych ludzi stanowią pierwszy krok na drodze do zawodowej służby w armii.

Czerwcowa impreza w Tomaszowie Mazowieckim była ważna, ciekawa i bardzo pożyteczna. Miała jeszcze jeden aspekt – można było naocznie i namacalnie przekonać się o warunkach żołnierskiej służby.

  Stanisław Koszel
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.