99 11listopada1918

Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Obronnym w Bydgoszczy

 

Po raz kolejny Kujawsko‑Pomorska Organizacja Wojewódzka LOK w Bydgoszczy była organizatorem zawodów sportowo‑obronnych dla młodzieży – Ogólnopolskich Zawodów w Dwuboju Obronnym. Zawody odbyły się w dniach od 11 do 13 września 2015 r. na strzelnicy Garnizonowej Wojska Polskiego w Bydgoszczy.

Do udziału w zawodach zgłosiły się reprezentacje 13 Organizacji Wojewódzkich LOK. W tym roku gościny dla reprezentacji udzielił internat Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy mający siedzibę przy ul. Toruńskiej, nieopodal Biura ZW LOK. Tradycyjnie w uroczystym otwarciu zawodów uczestniczyli przedstawiciele wojska, policji, władz samorządowych i LOK. Wojsko reprezentowali – ppłk J arosław Kaliski i mjr J arosław Raszka, władze samorządowe – starosta bydgoski Wojciech Porzych, LOK – przedstawicieli dwóch dyrektorów biur ZW LOK i prezes K‑P OW LOK Andrzej Kornaszewski. Grupę wsparcia organizacyjnego stanowili przedstawiciele Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy oraz harcerze i instruktorzy Hufca Solec Kujawski, także członkowie LOK. W imieniu organizatorów przywitał przybyłe na zawody reprezentacje chłopców i dziewcząt oraz opiekunów, a także zaproszonych gości dyrektor Biura K‑PZW LOK w Bydgoszczy Grzegorz Kruk. W swoim wystąpieniu życzył zawodnikom sukcesów podczas zawodów.

Kierownikiem zawodów został Krzysztof Duda, a sędzią głównym Dorota Rosińska, którzy przedstawili zasady obowiązujące podczas zawodów. Następnie Eugeniusz Patyk, współorganizator zawodów, przeprowadził losowanie numerów startowych reprezentacji.

 
czata 04 05 2015 65
Zbiórka reprezentacji przed otwarciem ogólnopolskich zawodów w dwuboju obronnym
czata 04 05 2015 66a
W towarzystwie zaproszonych gości otwarcia dokonał dyrektor Biura Kujawsko‑Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Bydgoszczy Grzegorz Kruk
czata 04 05 2015 66b
yszek Mądrzyński (po lewej) dokonuje ostatnich kontroli ustawienia urządzeń mierzących czas przebiegu zawodników

Zawody rozpoczęły się 11 września w godzinach porannych na Strzelnicy Garnizonowej WP w Bydgoszczy od marszobiegu bojowego dziewcząt. Konkurencja ta polega na pokonaniu dystansu 1500 m, podczas którego zawodniczki strzelały pięć razy do tarcz biathlonowych i rzucały granatem ćwiczebnym. Zawodniczka zobowiązana była do pokonania trasy w jak najkrótszym czasie. W tej konkurencji najlepszą okazała się Edyta Michalik z Małopolskiej OW LOK, osiągając wynik 8,16 min, druga była Katarzyna Kargol z Podkarpackiej OW LOK z wynikiem 8,19 min. Na trzecim miejscu do mety dotarła Karolina Uciechowska z Wielkopolskiej OW LOK z wynikiem 8,43 min. Zespołowo w konkurencji marszobiegu bojowego dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Małopolska OW LOK, drugie – Świętokrzyska OW LOK, trzecie – Zachodniopomorska OW LOK, czwarte – Wielkopolska OW LOK, piąte – Śląska OW LOK, a szóste – Podkarpacka OW LOK.

     
czata 04 05 2015 67a   czata 04 05 2015 67b
W pełnym skupieniu zawodniczka przygotowuje się do rzutu granatem   Wszyscy zawodnicy byli tak zaangażowani

Następnie do współzawodnictwa w marszobiegu bojowym przystąpili chłopcy. Mieli do pokonania dystans 2000 m i do wykonania strzelanie do biathlonek oraz rzut granatem ćwiczebnym. W tym współzawodnictwie pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Bąk z Wielkopolskiej OW LOK wynikiem 7,39 min, drugie miejsce zajął Ernest Niemaszewski ze Świętokrzyskiej OW LOK z czasem 8,24.128 min. Na trzecim miejscu z tym samym wynikiem zameldował się Jan Krok z Małopolskiej OW LOK. Zespołowo w konkurencji

marszobiegu bojowego chłopców pierwsze miejsce zajęła Wielkopolska OW LOK, drugie – Podkarpacka OW LOK, trzecie – Świętokrzyska OW LOK, czwarte – Podlaska OW LOK, piąte – Lubuska OW LOK, szóste – Śląska OW LOK.

Bardzo atrakcyjną i lubianą przez zawodników jest konkurencja drużynowa – pojedynek strzelecki dziewcząt i chłopców. Pojedynek w klasyfikacji dziewcząt wygrała reprezentacja Podkarpackiej OW LOK, druga była reprezentacja Małopolskiej OW LOK, a trzecia reprezentacja Wielkopolskiej OW LOK. W klasyfikacji chłopców pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno: Podkarpacka OW LOK, Łódzka OW LOK i Wielkopolska OW LOK.

 
czata 04 05 2015 68a
Pojedynek strzelecki – jedna z konkurencji podczas zawodów
czata 04 05 2015 68b
Finałem zawodów było wręczenie wyróżnień i nagród najlepszym zawodniczkom i zawodnikom, które wręcza szef WSzW w Bydgoszczy płk Marek Ługiewicz
czata 04 05 2015 69
Przedstawiciel marszałka województwa kujawsko‑pomorskiego Grzegorz Borek gratuluje uczestnikom zawodów osiągniętych wyników

Po wyczerpujących konkurencjach sportowo‑obronnych i odpoczynku uczestnicy zawodów udali się na zwiedzanie Bydgoszczy. Następnego dnia uroczyście podsumowano zawody, wręczono medale, dyplomy, nagrody i puchary. Nagrody ufundował między innymi marszałek województwa kujawsko‑pomorskiego. Tradycyjnie od wielu lat w czołówce zawodniczej są przedstawiciele Podkarpackiej OW LOK i oni też w tym roku zdobyli w klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce. W kolejności do szóstego miejsca w klasyfikacji generalnej uplasowały się następujące reprezentacje Organizacji Wojewódzkich: drugie miejsce Wielkopolska OW LOK, trzecie – Małopolska OW LOK, czwarte – Świętokrzyska OW LOK, piąte – Śląska OW LOK, a szóste – Łódzka OW LOK.

Organizatorzy z Biura Kujawsko‑Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Bydgoszczy dziękują młodzieży i kierownikom ekip za zdyscyplinowanie i przyjazną atmosferę podczas zawodów.

 
   
  powrot 

 

 

 

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.