99 11listopada1918

50 lat KŻR im. gen. Kazimierza Dworaka w Kraśniku

 

W dniu 20 września 2015 r. minęło 50 lat działalności Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK im. gen. Kazimierza Dworaka w Kraśniku. To drugi po KŻR w Nałęczowie Klub LOK, który może poszczycić się tak długoletnią działalnością na terenie Lubelszczyzny. Na tę niezwykłą uroczystość do Domu Ludowego w Struży k. Kraśnika przybyli m.in. prezes Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. gen. T. Kościuszki Stanisław Dąbrowski, dyrektor Biura ZW LOK w Lublinie Anna Malinowska, prezes Zarządu Okręgowego Związku Piłsudczyków w Kraśniku brygadier Jerzy Cichocki, starosta kraśnicki Andrzej Maj, burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, przewodniczący Rady Gminy Kraśnika Andrzej Hanaj, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK ppłk Włodzimierz Chołody, prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Kraśniku mjr J an Kozłowski oraz delegacje zaprzyjaźnionych klubów KŻR. Wśród nich byli przedstawiciele KŻR w Nałęczowie z prezesem płk. Leonem Ginalskim, KŻR przy UP w Lublinie z prezesem prof. dr. hab. J ózefem Kołodziejem, prezes Koła 24 Pułku Ułanów w Kraśniku Marek Rusek; prezes Zarządu Koła nr 16 im. 24 Pułku Ułanów w Kraśniku Tadeusz Wilk.

Jubileuszowe spotkanie prowadził wójt gminy Kraśnik – Mirosław Chapski. Na wstępie prezes Klubu ppłk Mieczysław Lenard przypomniał zebranym historię i najważniejsze fakty z życia Klubu.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 50 lat temu, w Domu Ludowym w Kraśniku przy ul. Mostowej 1 z inicjatywy Wojskowej Komendy Rejonowej w Kraśniku. W zebraniu uczestniczyło 60 oficerów i podoficerów rezerwy WP, a prezesem wybrany został mjr(r) Kazimierz Porchawka. W początkowym okresie działalności skupiono się na werbunku kandydatów oraz organizowaniu szkoleń. W 1966 r. prezesem Klubu został por.(r) Stanisław Bemaciak, od 1971 r. por.(r) Ryszard Wrzołek, a od 1975 r. ppłk Mieczysław Lenard. Od tego czasu działalność Klubu opierała się na programach opracowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, na podstawie których prowadzone były szkolenia jego członków. Przeszkoleni oficerowie i podoficerowie brali czynny udział w krzewieniu działalności sportowo‑obronnej na terenie powiatu i województwa lubelskiego, a także wśród młodzieży szkolnej na terenie Kraśnika, przygotowując ją do zasadniczej służby wojskowej. Realizowano także szkolenia przygotowujące do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz szkolenia kandydatów do szkół podoficerskich. Dla młodzieży ze szkolnych i zakładowych kół Ligi Obrony Kraju na terenie powiatu Kraśnik organizowano także zawody sportowo‑obronne.

 
czata 04 05 2015 27
Głos zabiera ppłk. Mieczysław Lenard, prezes Klubu Żołnierzy Rezerwy w Kraśniku

Spośród członków Klubu wytypowani byli opiekunowie gminnych zarządów LOK, których zadaniem było uaktywnianie pracy tych zarządów i jednocześnie pomoc w organizacji zawodów sportowo‑obronnych w szkołach na terenie gminy. Działalność prowadzona była w 3 sekcjach: szkoleniowej, socjalno‑bytowej i strzeleckiej. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych lokowska strzelnica w Kraśniku „Na Polesiu” była miejscem częstych zawodów strzeleckich rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej, a członkowie Klubu zdobywali na niej czołowe lokaty.

W 1997 r., 28 października, Zarząd Klubu wysłał pismo do mjr.(r) Kazimierza Dorgmana Kownackiego – prezesa Koła 24 Pułku Ułanów w Londynie, z prośbą o zgodę na przyjęcie przez Klub Oficerów Rezerwy imienia gen. Kazimierza Dworaka. Od tamtego czasu datuje się ścisła współpraca między obydwoma klubami w organizacji imprez patriotycznych, poświęconych głównie pamięci dzielnych żołnierzy gen. Maczka.

Klub w okresie swojej działalności był organizatorem wycieczek turystyczno‑krajoznawczych dla członków i ich rodzin. Zarząd Klubu, wspólnie z Kołem 24 Pułku Ułanów w Kraśniku, wielokrotnie organizował wyjazdy członków do Miejsc Pamięci Narodowej, m.in. w Borówie, Rąblowie, na Porytowym Wzgórzu, w Sobiborze, Kochanach, Karpiówce oraz Kocku, Jordanowie i innych. Zarząd Klubu często spotykał się z komendantem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach i w Lublinie omawiając awanse naszych członków na wyższe stopnie wojskowe.

 
czata 04 05 2015 28
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości

W 1985 r., 5 maja, Klub otrzymał sztandar ufundowany przez mieszkańców Kraśnika, który wystawiany był z pocztem sztandarowym podczas świąt państwowych i uroczystości patriotyczno‑religijnych na terenie Kraśnika i województwa lubelskiego.

Zarząd Klubu systematycznie współpracuje z Zarządem Lubelskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. gen. Tadeusza Kościuszki w Lublinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Lublinie, urzędami samorządowymi miasta i gminy Kraśnik, organizacjami kombatanckimi i paramilitarnymi. Aktualnie Klub nasz liczy 24 członków, w tym 14 oficerów, 1 st. chor. sztab., 6 podoficerów i 3 szeregowych. W skład Zarządu Klubu wchodzą: ppłk Mieczysław Lenard – prezes, st. szer. Andrzej Wojtan – wiceprezes, szer. Krystyna Ostas – wiceprezes, szer. Beata Kuśmierczyk‑Kufel – sekretarz, st. sierż. Józef Wolek – sekretarz, por. Emilia Porchawka – członek Zarządu, st. sierż. Jan Wojtalik – członek Zarządu. Komisję Rewizyjną stanowią: por. Hieronim Chmiel – przewodniczący, kpt. Michał Hanaj – sekretarz, por. Bolesław Gąsiorowski – członek.

W okresie 50‑lecia Klubu na wieczną wartę odeszli: ppłk Bolesław Markut, ppłk Franciszek Pruszkowski, mjr Kazimierz Porchawka, mjr Eugeniusz Depa, mjr Tadeusz Tatara, mjr Jan Wesołowski, mjr Adam Gilarawski, mjr Eugeniusz Jedra, mjr Ryszard Mikita, mjr Marian Szulc, kpt. Józef Jarmul, kpt. Zenon Długosz, kpt. Jan Kwieciński, kpt. Stanisław Loboda, por. Edward Czaban, por. Jan Szymański, por. Bronisław Członka, por. Bogumił Bryndza, por. Jerzy Krepa, por. Marian Piasecki, por. Ryszard Wrzołek, por. Jan Pawłowski, por. Jan Cisek, por. Czesław Kapusta, por. Eugeniusz Latoś, por. Bolesław Lebioda, st. sierż. Leopold Makuch, st. sierż. Zygmunt Kusiak, sierż. Mieczysław Biegaj, kpr. Andrzej Gajewski.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Lenard, były to lata ofiarnej pracy społecznej dla umocnienia zadań w zakresie obronności naszego kraju. Równocześnie członkowie Klubu zdobywali aktualną wiedzę o Wojsku Polskim, jego strukturach i strategiach obronnych.

Najbardziej zasłużonym jubilatom, osobom wspierającym działalność statutową Klubu wręczono odznaczenia MON „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i lokowskie: „Za Wybitne Zasługi dla LOK”, „Za Zasługi dla LOK”, „Za Zasługi dla KŻR” oraz pamiątkowe statuetki i dyplomy.

  Tekst: ppłk Mieczysław Lenard, mjr ZP Stanisław Dąbrowski
Zdjęcia: mjr Stanisław Olszewski
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.