Bogdan Konieczny – człowiek niezliczonych pasji życiowych

 

Będąc pod ogromnym wrażeniem poznanego ostatnio człowieka niezliczonych pasji życiowych – chciałoby się powiedzieć naśladowcy Leonarda da Vinci, postanowiłem podzielić się z czytelnikami Biuletynu „Czata”, a jednocześnie współczłonkami naszej Organizacji swoimi odczuciami, które wyniosłem, a właściwie wywiozłem z miejscowości Zagórów w byłym województwie konińskim. Mam na myśli pana Bogdana Koniecznego, ur. 1 czerwca 1936 r. w tymże Zagórowie, następcę dwóch poprzednich pokoleń osiadłych na tym terenie. Z zawodu pan Bogdan jest malarzem kościelnym, zasadniczą służbę wojskową odbył w Jednostce Wielozadaniowej nr 1803 (1956‑1958), a następnie ukończył Szkołę Podoficerską w Szczecinie w stopniu kaprala rezerwy. Z naszym Stowarzyszeniem związał się już w 1959 r. (LPŻ), wstępując do Miejskiego Koła w Zagórowie podległego Zarządowi Powiatowemu w Słupcy. W latach 1970‑1978 piastował funkcję przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej im. Michała Okurzałego, zwiadowcy – bohatera Wojska Polskiego okresu wojny obronnej w 1939 r., poległego na polu walki. W latach 1982‑1998 pełnił funkcję prezesa Zarządu Miejsko‑Gminnego w Zagórowie oraz członka Zarządu Wojewódzkiego w Koninie. Ciekawostką jest fakt, że w tym okresie na terenie miasta istniało, aż 11 kół LOK, co jest pewnym ewenementem w stosunku do liczby mieszkańców tego miasta. W latach 2002‑2006 był wiceprezesem Koła nr 10 przy Państwowym Gimnazjum w Zagórowie.

 
czata 04 05 2015 34
Zawodnicy przed rozpoczęciem rozgrywek

Bogdan Konieczny już w dzieciństwie interesował się renowacją przedmiotów użytkowych i początkami ich wytwarzania. To, co zobaczyłem 28 sierpnia 2015 r. w jego gościnnym domu w Zagórowie przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bowiem sam jako numizmatyk, falerysta, zegarmistrz amator i kolekcjoner starego sprzętu radiowo‑akustycznego potrafiłem docenić zgromadzony ogrom eksponatów, oryginałów z różnych dziedzin, jak również olbrzymi nakład pracy tego tak wszechstronnie uzdolnionego człowieka włożony w odtwarzanie i odrestaurowywanie przepięknych i wartościowych przedmiotów.

Godnym podziwu jest również fakt, że kolega Bogdan nigdy nie korzystał i nadal nie korzysta z gotowej dokumentacji sporządzonej i przygotowywanej przez osoby trzecie. Jego dzieła powstają pod wpływem wyobraźni, jak dzieła artysty! Liczne narzędzia i urządzenia, którymi dysponuje, jak również niezliczone elementy do wykorzystania w rozmaitych kolejnych konstrukcjach mogą wzbudzić nawet zazdrość, bo świadczy to o nieograniczonych możliwościach naszego kolegi.

Domowe muzeum pana Bogdana – Galeria Przedmiotów Zabytkowych – zlokalizowana jest w Zagórowie przy ulicy Kwiatowej 8 i zajmuje szereg pomieszczeń, począwszy od piwnicy do okazałego strychu włącznie.

 
czata 04 05 2015 35
Militaria w zbiorach Bogdana Koniecznego zajmują szczególne miejsce
czata 04 05 2015 36a
Atrapa broni palnej wykonana przez artystę‑konstruktora
czata 04 05 2015 36b
Wykonany z 18 gatunków drewna bicykl‑welocyped (rower funkcjonalny) wymyślony konstrukcyjnie przez Bogdana Koniecznego
czata 04 05 2015 37
Część walorów falerystycznych nadanych Bogdanowi Koniecznemu przez Ligę Obrony Kraju i Ministerstwo Obrony Narodowej

Różnorodność eksponatów zgromadzonych i własnoręcznie wykonanych przez kolegę Bogdana mogłaby konkurować z niejedną placówką muzealną, stanowiąc cząstkę historii dla przyszłych pokoleń.

Bogdan Konieczny związany moralnie, duchowo i uczuciowo z Ligą Obrony Kraju wykonał w latach 2002‑2015 m.in.:
    – bezpłatną naprawę broni pneumatycznej dla Zarządu Powiatu Słupeckiego (ok. 85 szt),
    – instalację zacisków swojej produkcji do lunet (soczewki pokrętne – 13 szt.),
    – wymianę wyciągów (15 szt.) oraz instalację sprężynek układu spustowego (20 szt.),
    – pojemniki do śrutu na stanowiskach z drewna na 3 miejsca ze wstawkami metalowymi z mosiądzu (wymiary 15x8 cm – 8 szt.),
    – zaczepy regulujące na szynę do pasów Kbks – kk dla LOK Pyzdry (5 szt.), Dla Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonał:
    – pojemniki do śrutu do broni pneumatycznej na 3 miejsca (wymiary 158 cm, drewno oraz miseczki wklęsłe z mosiądzu – 38 szt.),
    – wyciory z rączkami toczonymi (8 szt., 15 szt. prostych),
    – urządzenie ręczne do przewiercenia zagwożdżonej lufy (2 szt.),
    – języki spustowe do układu (10 szt.), – sprężynki do układu spustowego, 2 gatunki (30 szt.),
    – urządzenie do precyzyjnego regulowania spustu do broni pneumatycznej HANEL (3 szt.),
    – specjalne urządzenie wg projektu
    – śruba na poduszce gumowej olejoodpornej (15 szt.).

Kolega Bogdan Konieczny posiada również bogatą dokumentację dotyczącą swoich prac, z dokładnymi datami i numerami broni włącznie, listę setki osób, które same wpisywały się do prowadzonego przez niego zeszytu w latach 2002‑2015, oraz nadal czynną strzelnicę do broni pneumatycznej, z której korzystał w przeszłości nawet najmłodszy w owym czasie 5‑letni Janek Różański.

Reasumując, czuję się zaszczycony poznaniem Bogdana Koniecznego, jego dokonań dla dobra naszej Organizacji i całej Wielkopolski.

Do następnego kontaktu Kolego Bogdanie!

  Tekst: Bogusław Garliński
Zdjęcia: Wojciech Sypniewski
   
  powrot