99 11listopada1918

Zarządzenie nr 14/2015 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 22 grudnia 2015 roku

 

Zarządzenie nr 14/2015
Prezesa Ligi Obrony Kraju
z dnia 22 grudnia 2015 roku
w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2016 roku

Dokonujemy podsumowania mijającego 2015 r. w zakresie działalności Ligi Obrony Kraju we wszystkich dziedzinach naszego funkcjonowania, ale także przygotowujemy ocenę realizacji naszych działań za okres mijającej kadencji (2011‑2016), i przygotowujemy się do XV Krajowego Zjazdu Delegatów LOK, który odbędzie się w dniach 3‑5.06.2016 r. w miejscowości Sękocin. Zakończyła się już kampania sprawozdawczo‑wyborcza w jednostkach szczebla podstawowego, gminnych oraz powiatowych (rejonowych), a obecnie rozpoczyna się intensywna kampania sprawozdawczo‑wyborcza na szczeblu organizacji wojewódzkich LOK. Na zjazdach wojewódzkich musimy dokonać podsumowania działalności organizacji wojewódzkich w minionej kadencji, przemyśleć i przedyskutować, czy zrealizowaliśmy uchwały ostatnich zjazdów swoich organizacji, a także uchwałę XIV KZD LOK, oraz czy zrealizowaliśmy przyjęte na tych zjazdach programy działania. Musimy też dokonać analizy, czy przyjęte uchwały i programy można było realizować w pełni w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych (ceny mediów, podatków, innych danin na rzecz budżetu państwa i samorządów) oraz często zmieniających się przepisach prawa dotyczących prowadzenia działalności sportowej, statutowej i gospodarczej, szczególnie w zakresie szkolenia kierowców.

Obserwacja działań parlamentu obecnej kadencji oraz obecnych władz wskazuje, iż dynamika zmian w każdej dziedzinie w naszym kraju będzie większa niż dotychczas, a to oznacza konieczność śledzenia tych zmian i dostosowywania do nich naszej działalności zarówno statutowej, jak i gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę delegaci XV KZD LOK dokonają oceny działalności LOK w okresie ostatnich 5 lat naszych działań oraz wypracują i przyjmą „Program LOK na lata 2016‑2021”. Wypracowując program korzystać będziemy z dotychczasowych kilkudziesięcioletnich doświadczeń, istniejących uwarunkowań oraz z wniosków wynikających z kampanii sprawozdawczo‑wyborczej na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Stowarzyszenia.

Bardzo poważnie będziemy musieli zastanowić się skąd brać środki na utrzymanie posiadanego majątku oraz realizację zadań statutowych. Już obecnie mamy wiele przykładów jak zdobywać środki na działalność statutową poprzez odpłatne szkolenia statutowe i komercyjne w dziedzinach statutowych bądź pozyskiwanie dotacji, dofinansowania z budżetu państwa oraz budżetów samorządowych. Koniecznością jest, by były to powszechne działania organizacji wszystkich szczebli, a nie tylko sporadyczne niektórych organizacji.

Mamy jednak nadzieję, że ta dyskusja wniesie wiele dobrego do sposobu myślenia, rozwiązywania problemów i znalezienia odpowiedzi na pytania: jak lepiej możemy funkcjonować, lepiej działać, sprawniej organizować i zarządzać naszym Stowarzyszeniem.

Pomimo różnorakich trudności ekonomicznych, które wystąpiły w roku 2015, możemy podkreślić, że był to czas wytężonej i ofiarnej pracy statutowej i gospodarczej realizowanej przez członków i pracowników naszego Stowarzyszenia na wszystkich szczeblach organizacyjnych LOK. Stwierdzić jednak trzeba, że zaangażowanie zarówno członków, jak i pracowników było bardzo zróżnicowane i zależało od aktywności oraz pomysłowości poszczególnych osób, ale także i od warunków w jakich przyszyło zrealizować im te zadania.

Mijający 2015 rok był trudnym okresem dla funkcjonowania LOK, dla działalności gospodarczej i statutowej. Był to bowiem czas, kiedy permanentnie odczuwaliśmy skutki stagnacji gospodarczej, braku kandydatów na szkolenie kierowców, rosnących kosztów i wciąż malejących przychodów z tych szkoleń. Trwająca obecnie kampania sprawozdawczo‑wyborcza przed zbliżającym się XV KZD LOK również oscyluje wokół tej tematyki, opisując zagrożenia i trudności, które na co dzień są widoczne w działalności naszego Stowarzyszenia.

Niemniej jednak w 2015 r. zrealizowaliśmy w Poznaniu budowę stacji diagnostycznej, modernizację kolejnego piętra na hostel oraz wbudowaliśmy windę w budynku przy ul. Niezłomnych 1, w Gdańsku zrealizowaliśmy budowę budynku biurowego oraz strzelnicy podziemnej, przeprowadziliśmy wiele remontów, wymianę części taboru samochodowego oraz rozpoczęliśmy budowę stacji diagnostycznej w Ciechanowie i modernizację pawilonu „A” w Jastarni.

Ponadto Liga Obrony Kraju w 2015 r. zrealizowała około 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych, od szczebla rejonu, powiatu, województwa, aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 8 zadań zostało dofinansowanych przez MON na kwotę 410 658 PLN (200 000 PLN – na zakup amunicji i śrutu dla Szkolnej Ligi Strzeleckiej).

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach „Lato i Zima z LOK” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło około 180 000 dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 2 500 000 PLN.

W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zdobyła I miejsce, a drużyna dziewcząt z Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK – II miejsce.

Na zlecenie MON wyszkoliliśmy we współpracy z Wyższą Oficerską Szkołą Wojsk Lądowych we Wrocławiu na trzech kursach ponad 200 tzw. „liderów” dla organizacji proobronnych.

Bardzo prężnie działały Kluby Żołnierzy Rezerwy w części organizacji wojewódzkich LOK, krzewiąc wiedzę obronną wśród społeczeństwa, propagując sporty obronne.

W 2015 r. odbyły się XLI Centralne Zawody Strzeleckie KŻR, a gospodarzem i realizatorem zawodów był Podkarpacki Zarząd Wojewódzki LOK. I miejsce zajęła w nich drużyna z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

Członkowie klubów strzeleckich w mistrzostwach Polski wywalczyli 57 medali, w tym 17 złotych, 21 srebrnych i 19 brązowych.

W 2015 r. w sportach łączności Wydział Szkolenia i Sportów Łączności zorganizował i przeprowadził pięć ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich. Do najważniejszych z nich zaliczyć można 9. Otwarte Mistrzostwa Polski Radiostacji Klubowych i Indywidualnych, w których udział wzięło 439 radiostacji klubowych, indywidualnych oraz nasłuchowych, startujących w 11 kategoriach klasyfikacyjnych. W mistrzostwach tych tytuły mistrza i wicemistrza Polski zdobyło 13 klubów działających w strukturach naszego Stowarzyszenia. Ponadto WSiSŁ zorganizował i przeprowadził ogólnopolskie zawody krótkofalarskie pn. „W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944”, „Tydzień Ligi Obrony Kraju” czy też „Dzień Łącznościowca”. 23 września 2015 r. przeprowadzono I E dycję Memoriału im. Stefana Starzyńskiego dla uczczenia pamięci polskiego polityka, ekonomisty, publicysty, żołnierza WP, komisarycznego Prezydenta Warszawy (1934‑1939), przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego w czasie obrony Warszawy w 1939 r. Ten znakomity organizator kierował cywilną obroną Warszawy. Podtrzymywał ducha oporu ludności swoimi żarliwymi przemówieniami nadawanymi przez radio. Do interesujących zawodów zorganizowanych przez Biuro Warmińsko‑Mazurskiej OW LOK zaliczyć należy „Olsztyńskie Zawody Krótkofalarskie”, „Dzień Dziecka” oraz „Światowy Dzień Walki z Rakiem – World Cancer Day” z uwagi na społeczny problem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. Biuro Dolnośląskiego ZW zorganizowało i przeprowadziło ogólnopolskie zawody krótkofalarskie pn. „Dni Wałbrzyskiego Podzamcza” – w oparciu o Klub SP6KCN z Wałbrzycha, a Biuro Kujawsko‑Pomorskiego ZW LOK było organizatorem ogólnopolskich zawodów krótkofalarskich „Włocławskie Zawody Krótkofalarskie”, których wykonawcą był klub SP2KFL z Włocławka. Śląski Oddział Terenowy PZK wraz z Biurem Śląskiego ZW LOK był organizatorem tradycyjnych zawodów krótkofalarskich „Barbórka”. Warszawskie Kluby LOK – SP5KAB oraz SP5KCR, aktywnie uczestniczyły w akcji dyplomowej „Victory DAY ”, która została zorganizowana pod honorowym patronatem gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego, Dowódcy Garnizonu Warszawa dla uczczenia siedemdziesiątej rocznicy zakończenia II wojny światowej. Akcje zorganizował Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców przy współpracy z Ligą Obrony Kraju oraz klubami Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego.

Przeprowadzono także na szczeblu centralnym Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności oraz Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej przy współpracy z Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej, który udostępnił aparaturę pozwalającą na elektroniczny pomiar czasu konkurencji biegowych w radioorientacji sportowej. W 20. Mistrzostwach Europy 1 Regionu IARU A RDF (radioorientacja sportowa) reprezentant Polski Władysław Pietrzykowski, wywodzący się z Klubu SP9KAT z Bielska‑Białej, zdobył indywidualnie brązowy medal w kategori M‑70 (Foxoring). Srebrne medale w tej kategorii drużynowo zdobyli Władysław Pietrzykowski z klubu SP9KAT z Bielska‑Białej oraz Ryszard Bykowski z Klubu SP2KRS z Grudziądza.

W Motorowodnych Mistrzostwach Europy Henryk Synoradzki z Poznańskiego Klubu Motorowodnego wywalczył pierwsze miejsce w klasie O‑175 oraz drugie miejsce w klasie F‑125. W 2015 r. na szczeblu centralnym zorganizowano regaty w klasie „Omega” o „Błękitną Wstęgę Gopła” na bazie Klubu LOK „Popiel” w Kruszwicy oraz otwarte Mistrzostwa LOK w klasie „Optimist”. Tradycyjnie imprezą o zasięgu ogólnopolskim, propagującą tematykę morską i żeglarską był LIII konkurs pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży w całej Polsce. W konkursie wzięło udział ok. 15 000 uczniów gimnazjów i liceów, a zwycięzcami zostali zawodnicy reprezentujący ZW Wrocław, drugie miejsce ZW Kraków, a trzecie ZW Lublin. Konkurs w tym roku zrealizowano z własnych funduszy.

W 2015 r. w LOK działało 85 klubów płetwonurkowych zrzeszających blisko 2650 członków. W omawianym okresie wyszkolono w standardach LOK CMAS na: P‑1 – 761 płetwonurków, P‑2 – 144 płetwonurków, P‑3 – 61 płetwonurków, poziom turystyczny – 16 płetwonurków oraz poziom młodzieżowy – 38 płetwonurków. Ponadto w 2015 r. przeprowadzono szkolenie w specjalnościach: nawigacja podwodna, nurkowanie nocne, suche skafandry, nurkowanie podlodowe, poszukiwanie i wydobywanie, nitrox oraz zaawansowany nitrox.

Rok 2015 to także kontynuowanie szkoleń instruktorów. Wyszkolono 12 na poziomie M‑1 oraz 4 na poziomie M‑2. Nadano także 3 instruktorom stopnie M‑3. Aktualnie na koniec 2015 r. posiadamy 98 instruktorów na poziomie M1, 88 na poziomie M‑2 oraz 14 instruktorów M‑3.

W dziedzinie płetwonurkowania nadal występują nieprawidłowości polegające na braku reakcji dyrektorów BZW LOK na szkolenia w organizacjach nurkowych niezwiązanych z LOK, a wykazywanie ich działalności pod szyldem LOK.

W Mistrzostwach Świata Modeli Jachtów Zdalnie Sterowanych w kl. F odbywających się w Czerkasach – Ukraina w dniach 1‑15.05.2015 r. zdobyliśmy 5 medali – 2 srebrne i 3 brązowe. W Mistrzostwach Świata Modeli Redukcyjnych w kl. NS odbywających się w m. Bank na Węgrzech w dniach 6‑14.07.2015 r. zdobyliśmy 12 medali – 4 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe. Braliśmy udział w Mistrzostwach Świata Modeli Pływających w kl. FSR w Gorlitz – Niemcy w dniach 1‑15.08.2015 r. zdobywając 4 medale – 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy. Byliśmy organizatorem Mistrzostw Świata Modeli Pływających w kl. M w Kędzierzynie‑Koźlu w dniach 21‑29.08.2015 r. zdobywając 8 medali – 1 złoty, 1 srebrny, 6 brązowych. Razem w 2015 r. zdobyliśmy 29 medali.

W sportach modelarskich zorganizowano 21 imprez różnej rangi, w tym 11 mistrzostw Polski. Na dofinansowanie tych imprez Liga przeznaczyła kwotę 42 000 PLN.

W trudnym mijającym roku realizację zadań możemy ocenić pozytywnie mimo wielu trudności, które napotkaliśmy w codziennym działaniu.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim członkom, działaczom i pracownikom Ligi Obrony Kraju – w imieniu Rady Krajowej, Zarządu Głównego i własnym za dobrą pracę, wyrozumiałość i chęć działania.

W 2016 r. głównymi naszymi działaniami będą:
– przeprowadzenie kampanii sprawozdawczo‑wyborczej na szczeblu wojewódzkim oraz przygotowanie i przeprowadzenie XV KZD LOK, – kontynuacja budowy stacji diagnostycznej w Ciechanowie oraz dokończenie modernizacji pawilonu „A” w Jastarni,
– zintensyfikowanie działań członków i pracowników na rzecz szkoleń komercyjnych i statutowych odpłatnych we wszystkich dziedzinach działalności LOK.

Musimy żyć i działać w przekonaniu, iż wspólny wysiłek rzetelność w realizacji działań na rzecz społeczeństwa, a szczególnie młodzieży w zakresie działań proobronnych i gospodarczych, przyniesie efekty naszemu Stowarzyszeniu, przyczyni się do umacniania sfery obronnej naszej Ojczyzny. W 2016 r. przypada 1050. rocznica Chrztu Polski, którą należy eksponować przy realizacji wszystkich działań statutowych.

Biorąc powyższe pod uwagę

z a r z ą d z a m:


1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się „Programem działania LOK na lata 2011‑2016”, a także kontynuuować kampanię sprawozdawczo‑wyborczą na szczeblu wojewódzkim zgodnie z „Założeniami”.
2. Kontynuować stałą opiekę wybranych miejsc pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK.
3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży.
4. Działać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie.
5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i wciąż efektywniej egzekwować zbieralność składek członkowskich.
6. W terminie do 20.01.2016 r. przesłać do BZG LOK rozliczenie zebranych składek członkowskich w 2015 r., wg stanu członków na 31.12.2015 r.
7. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.
8. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie.
9. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.
10. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych, w szczególności Uchwały Nr 79/2013 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC poprzez:
– gromadzenie na bieżąco, na pomocniczych rachunkach bankowych FC wszelkich wpływów biur OBZG i ZW oraz jednostek podległych, które są określone w pkt. 2 uchwały nr 79/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 r.,
– realizację wszelkich wydatków, w tym i zakupów inwestycyjnych, ze środków będących na rachunkach podstawowych (bieżących) właściwych jednostek terenowych.
11. Realizować transfer środków z rachunków pomocniczych FC na rachunki podstawowe (bieżące) na podstawie złożonego zapotrzebowania do BZG LOK i przygotowanych przez księgowość OBZG/BZW LOK przelewów (elektronicznie) za podpisem właściwego dyrektora lub księgowej OBZG/BZW oraz moim, a w razie mojej nieobecności za podpisem sekretarza ZG LOK.
12. Gromadzić na pomocniczych rachunkach bankowych FC do tego celu wyodrębnionych środki pochodzące z dotacji i dofinansowania na zadania zlecone przez resorty i samorządy oraz z tych rachunków finansować realizację zadań.
13. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki Jakości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.
14. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami.
15. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.
16. W dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji.
17. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty i konserwację bieżącą) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego).
18. W zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowywania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK, widzianej perspektywicznie.
19. Zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu – wydzierżawienia nieruchomości (lub ich części) czasowo niewykorzystywanych.
20. Kontynuować proces wdrażania do praktyki działania w Lidze Obrony Kraju procedur i postanowień określonych „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”.
21. Prowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami Biura ZG LOK, bazę danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK w systemie informatycznym oraz na bieżąco w dostosowaniu do zmian organizacyjnych, aktualizować te dane według ustalonej procedury i wzorów.
22. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego
23. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.
24. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.
25. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn, dotacji i odpłatnych szkoleń statutowych oraz składek członków wspierających – wykorzystywać i rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami (§ 77 Statutu LOK, Regulamin wykorzystania środków z FC LOK – załącznik do Uchwały nr 78/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 r.).
26. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.
27. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: – możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, – wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych z tej działalności, w tym ze szkoleń odpłatnych.
28. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia.
29. Kontynuować dotychczasową gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach, a w miarę możliwości i popytu rozszerzać.
30. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK – w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.
31. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych, a także komercyjnych.
32. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy.
33. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie posiadającymi zatwierdzony regulamin.

Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich i niższych szczebli na 2016 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2016 rok” oraz niniejszego zarządzenia, a także wszystkie własne szkolenia, treningi, imprezy i pozostałe planowane formy działań organizacyjnych.

Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczeniem ogólnym objęte są tylko te zadania, które zamieszczone są w poszczególnych planach zamierzeń LOK.

 

  Prezes Ligi Obrony Kraju
płk (r) Grzegorz JARZĄBEK
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.