99 11listopada1918

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Koninie

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym w Koninie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się już 2 listopada i trwały przez cały tydzień. Świętowano 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 87. rocznicę powołania Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie, która w latach 1928‑1938 mieściła się w budynku Ośrodka.

Tydzień wypełniony był patriotycznymi akcentami. Na szkolnym korytarzu pojawiła się wystawa „Sławni Polacy”, będąca efektem konkursu plastycznego. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy Ośrodka startowali w biegu „Dla Niepodległej”, który zakończył się w staropolskim stylu – wspólnym polonezem i doskonałym bigosem. Młodzież wzięła udział w szkolnym quizie „Polska – moja Ojczyzna”, mogła również posłuchać polskich pieśni patriotycznych i piosenek z różnych okresów historycznych. Odbył się także maraton pisania kartek, inspirowany akcją Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku „Mamy Niepodległą”. Uczniowie Ośrodka wysyłali okolicznościowe kartki, dzieląc się świąteczną radością ze społecznością lokalną.

 
czata 06 2015 12
Pamiątkowe zdjęcie grupowe przedstawicieli kilku pokoleń Polaków wykonane po głównej uroczystości w świetlicy Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczegow Koninie. Na honorowym miejscu (w środku) prezes Koła nr 1 – Konin, kpt. Antoni Krysiak

We czwartek szkolna 36. Drużyna Harcerska „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków przygotowała uroczystą zbiórkę, na której obecni byli wyjątkowi goście: kpt. A ntoni Krysiak – przedwojenny absolwent Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich, członkowie honorowi środowiska „Małoletniaków”: Bogusław Graliński – poeta, kronikarz, przedstawiciel i pełnomocnik Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, Wojciech Sypniewski – fotograf, autor zdjęć z życia i działalności absolwentów Szkoły Podoficerskiej oraz członkowie komendy Hufca ZHP Konin, przedstawiciele LOK, nauczyciele, rodzice, wolontariusze i przyjaciele harcerzy.

 
czata 06 2015 13
Uczestnicy uroczystości ze sztandarem Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie im. Małoletnich Podoficerów Piechoty przy Tablicy Pamiątkowej „Ronda Podoficerów Małoletnich”

W blasku harcerskiego ognia, wśród gawęd i obrzędowych pieśni odbyło się wyjątkowe spotkanie pokoleń. Czterech harcerzy w obecności „Małoletniaków” – bohaterów drużyny, wypowiedziało piękne słowa Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę, całym życiem służyć Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”. Harcerze i harcerki otrzymali krzyże, a obecny na uroczystości hm. Michał Kałużny wręczył „Małoletniakom” odznaki honorowe „Za Zasługi dla Hufca Konin”. Wieczorem goście spotkali się w gronie przyjaciół, wspominając i śpiewając pieśni patriotyczne, gawędząc o wartościach, codziennym życiu i losach absolwentów przedwojennej szkoły podoficerskiej.

W piątek, 6 listopada, odbyły się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Społeczność szkolna i goście uczestniczyli we mszy świętej w intencji ojczyzny i absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Bogusław Graliński odczytał poemat swojego autorstwa, inspirowany losami „Małoletniaków”. Złożone kwiaty i zapalono znicze pod pamiątkową tablicą. We mszy uczestniczyły poczty sztandarowe Specjalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Koninie, Ligi Obrony Kraju i 36. Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku” im. Małoletniaków.

Dalsze uroczystości z udziałem „Małoletniaków”, wiceprezydenta Konina Sławomira Lorka i przedstawicieli LOK, miały miejsce już w Ośrodku. Wzruszającą akademię przygotowali harcerze. Przypomnieli okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości i historię Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich. Była chwila na wspólne śpiewanie i refleksję nad losami ojczyzny. Taka forma świętowania jest doskonałą okazją do przekazania młodzieży patriotycznych wartości i zachowania tożsamości historycznej. To także naturalna lekcja patriotyzmu.

Na wniosek środowiska „Małoletniaków” Bogusław Graliński, kpt. A ntoni Krysiak oraz mjr Wojciech Kacprzak, z ramienia ZG LOK w Warszawie i Prezydium ZW LOK w Warszawie i Prezydium ZW LOK w Poznaniu wręczyli grupie nauczycieli i instruktorów harcerskich srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla LOK” i odznaki „Zasłużony Działacz LOK” w uznaniu ich wychowawczego zaangażowania w kultywowanie postaw i tradycji patriotycznych. Uroczystości zakończyły się spotkaniem w szkolnej Izbie Tradycji, gdzie znajdują się kroniki historyczne, pamiątki i tablice związane z działalnością Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Specjalnym Ośrodku Szkolno‑Wychowawczym są dla młodzieży czasem radości i pięknych spotkań z ludźmi, którzy za Polskę walczyli, dla których patriotyzm i miłość do ojczyzny są najważniejsze. Te spotkania niosą wielką wartość wychowawczą, uczą szacunku do drugiego człowieka, patriotyzmu i poszanowania dla dokonań przeszłych pokoleń.

  Zespół Redakcyjny SOS‑W im. J . Korczaka w Koninie
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.