99 11listopada1918

Wybory w kolskiej LOK

 

Kolscy członkowie LOK wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję – na lata 2015‑2020. Wybory odbyły się 21 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole.

Przy frekwencji ponad 70 % składu delegatów z powiatu kolskiego, a także i z zaprzyjaźnionych Świnic Warckich w pow. łęczyckim, woj. łódzkie, dokonano wyboru prezesa ZP LOK w Kole. Został nim ponownie Andrzej Kowalewski, dzięki któremu, jak podano w uzasadnieniu jego kandydatury, kolski LOK dołączył do grona najlepszych organizacji terenowych Ligi w kraju. Wybrano również członków Zarządu, którymi zostali: Krzysztof Kopczyński – Klub LOK przy KSK w Kłodawie, Ryszard Miśko – Klub LOK OSM w Kole, Paweł Michalski – Klub LOK „Nagórna” w Kole, Krzysztof Musiał – Klub LOK Osiek Wielki. Wiceprezesem ds. organizacyjno‑statutowych wybrano ponownie Ryszarda Borysiewicza z Klubu LOK „Kolska Starówka”, a wiceprezesem ds. sportów obronnych Wiesława Kujawę z LOK CKU w Kościelcu. Skarbnikiem na kolejną kadencję został Mirosław Mikołajczyk z Klubu LOK „Gramel” z Koła, sekretarzem natomiast Mariusz Andrzejczak z SK LOK przy Gimnazjum nr 1 w Kłodawie. Zjazd dokonał wyboru również Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Andrzej Kowalski z Klubu LOK „Kolska Starówka” w Kole, jego zastępcą Henryk Łabudziński z Klubu LOK Osiek Wielki, sekretarzem Alina Krygier z Klubu LOK w Karszewie, a członkami zostali Mariusz Runge z Klubu LOK „Gramel” i Roman Borysiewicz z „Kolskiej Starówki”. Mandaty delegatów na Zjazd Wojewódzki LOK w Poznaniu powierzono Ryszardowi Borysiewiczowi i Andrzejowi Kowalskiemu. Odbędzie się on 19 marca w 2016 r.

Zebrani podczas zebrania wysłuchali sprawozdań prezesa ustępującego Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, na wniosek której po pozytywnej opinii ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Zjazd przyjął program działania na lata 2015‑2020 oraz Regulamin Zarządu Powiatowego.

 
czata 06 2015 49a
Uczestnicy Zjazdu LOK w Kole
czata 06 2015 49b
Prezydium Zjazdu, od lewej: wicestarosta kolski Marek Banaszewski, prezes ZP LOK w Kole Andrzej Kowalewski, wiceprezes ZW LOK w Poznaniu płk Ryszard Wiliński, prowadzący obrady Zjazdu Ryszard Borysiewicz oraz komendant powiatowy Policji w Kole insp. Wiesław Grzegorczyk

W trakcie Zjazdu uhonorowano medalami „Za Zasługi dla LOK” następujących członków: złotym Bogumiła Sroczyńskiego i A ndrzeja Jędrzejczaka z Klubu LOK Świnice Warckie, Krzysztofa Musiała i A ndrzeja Wykpisza z Klubu LOK Osiek Wielki; brązowym Wiesława Kujawę i Gabriela Pigułę z Klubu LOK w Kościelcu, Pawła Michalskiego z Klubu LOK „Nagórna” w Kole, Kazimierza Kapuścińskiego z Klubu LOK „Izomer” w Czołowie, a także i Michała Pawlaka oraz Marka Zakrockiego z Klubu LOK Policji w Kole. W dyskusji poruszono m.in. potrzebę stworzenia i uaktywnienia Szkolnej Ligi Strzeleckiej w powiecie kolskim, a także o potrzebie zwrócenia się do firm i znajomych o odpis 1% z pożytku publicznego na rzecz LOK.

Gośćmi Zjazdu byli płk Ryszard Wiliński – wiceprezes ZW LOK w Poznaniu, Marek Banaszewski wicestarosta kolski, insp. Wiesław Grzegorczyk – komendant powiatowy Policji w Kole. Płk Ryszard Wiliński w swoim wystąpieniu wysoko ocenił kolską organizację lokowską i odczytał list gratulacyjny szefa ZW LOK w Poznaniu podpisany przez gen. bryg. Zdzisława Głuszczyka, a Marek Banaszewski podkreślił potrzebę konsolidacji członków w terenie. Przekazał również życzenia dla wszystkich członków LOK od władz powiatu kolskiego. Insp. Wiesław Grzegorczyk podziękował za zaproszenie na Zjazd, pozytywnie oceniając współpracę kolskiej Ligi z Policją.

Zjazd prowadził Ryszard Borysiewicz. A na jego zakończenie wszystkich uczestników zaproszono na wyśmienitą grochówkę z wkładką.

  Tekst i zdjęcia: Ryszard Borysiewicz
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.