II Zjazd Delegatów LOK powiatu myślenickiego

 

Kolscy członkowie LOK wybrali nowe władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję – na lata 2015‑2020. Wybory odbyły się 21 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole.

Przy frekwencji ponad 70 % składu delegatów z powiatu kolskiego, a także i z zaprzyjaźnionych Świnic Warckich w pow. łęczyckim, woj. łódzkie, dokonano wyboru prezesa ZP LOK w Kole. Został nim ponownie Andrzej Kowalewski, dzięki któremu, jak podano w uzasadnieniu jego kandydatury, kolski LOK dołączył do grona najlepszych organizacji terenowych Ligi w kraju. Wybrano również członków Zarządu, którymi zostali: Krzysztof Kopczyński – Klub LOK przy KSK w Kłodawie, Ryszard Miśko – Klub LOK OSM w Kole, Paweł Michalski – Klub LOK „Nagórna” w Kole, Krzysztof Musiał – Klub LOK Osiek Wielki. Wiceprezesem ds. organizacyjno‑statutowych wybrano ponownie Ryszarda Borysiewicza z Klubu LOK „Kolska Starówka”, a wiceprezesem ds. sportów obronnych Wiesława Kujawę z LOK CKU w Kościelcu. Skarbnikiem na kolejną kadencję został Mirosław Mikołajczyk z Klubu LOK „Gramel” z Koła, sekretarzem natomiast Mariusz Andrzejczak z SK LOK przy Gimnazjum nr 1 w Kłodawie. Zjazd dokonał wyboru również Powiatowej Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Andrzej Kowalski z Klubu LOK „Kolska Starówka” w Kole, jego zastępcą Henryk Łabudziński z Klubu LOK Osiek Wielki, sekretarzem Alina Krygier z Klubu LOK w Karszewie, a członkami zostali Mariusz Runge z Klubu LOK „Gramel” i Roman Borysiewicz z „Kolskiej Starówki”. Mandaty delegatów na Zjazd Wojewódzki LOK w Poznaniu powierzono Ryszardowi Borysiewiczowi i Andrzejowi Kowalskiemu. Odbędzie się on 19 marca w 2016 r.

 
czata 06 2015 32
Otwarcie II Zjazdu Delegatów LOK Powiatu Myślenickiego przez Andrzeja Kruczka
czata 06 2015 33a
Widok na salę obrad
czata 06 2015 33b
Członkowie Zarządu Powiatowego LOK w Myślenicach z pocztem sztandarowym: Kazimierz Pardyak, Magdalena Jaśkowiec, Mikołaj Wielgus, Andrzej Kruczek (prezes), Bogdan Pietrzyk (I wiceprezes), Stanisław Stożek (II wiceprezes), Krzysztof Halek (sekretarz), Roman Ajchler (skarbnik), Paweł Kniaziowski i Marcin Nowak

czata 06 2015 34aHonorowy prezes Zarządu
Powiatowego LOK w Myślenicach
ppłk Jerzy Krygier po nominacji
na stopień podpułkownika WP

Zebrani podczas zebrania wysłuchali sprawozdań prezesa ustępującego Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej, na wniosek której po pozytywnej opinii ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium. Zjazd przyjął program działania na lata 2015‑2020 oraz Regulamin Zarządu Powiatowego.

Podczas uroczystości zostali uhonorowani medalami: odznaką honorową „Za Zasługi dla LOK” – Kazimierz Pardyak; złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” – Roman Ajchler; srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK” – Marcin Nowak; brązowym „Za Zasługi dla LOK” – Magdalena Jaśkowiec, Maciej Bochenek, Aleksander Ożóg, Mikołaj Wielgus; Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR” – Krzysztof Halek i Roman Ajchler; Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR” – Grzegorz Kruczek.

Ustępujący Zarząd złożył odchodzącemu prezesowi Zarządu Jerzemu Krygierowi podziękowanie za dotychczasową współpracę, wręczając mu ufundowaną statuetkę oraz złożył gratulacje z okazji nominacji na stopień podpułkownika rezerwy.

Na II Zjeździe obecnych było 19 z 24 delegatów, którzy jednogłośnie wybrali nowe władze do Zarządu Powiatowego LOK w Myślenicach. Na ich czele stanął Andrzej Kruczek (dotychczasowy prezes), wiceprezesi Bogdan Pietrzyk i Stanisław Stożek, sekretarz Krzysztof Halek i skarbnik st. kap. Roman Ajchler, dowódca zmiany w PSP w Myślenicach, naczelnik OSP Myślenice – Śródmieście. Członkami Zarządu zostali: Paweł Kniaziowski i Marcin Nowak, a do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Kazimierz Pardyak (przewodniczący Komisji), Mikołaj Wielgus i Magdalena Jaśkowiec.

 
czata 06 2015 34b
Prezentacja książki „Kapliczki, krzyże, figury..” zmarłego 7 kwietnia 2015 r., wieloletniego działacza LOK Zbigniewa Bobowskiego

Nowo wybrany Zarząd Powiatowy LOK w Myślenicach po zaprzysiężeniu nakreślił plan działania na lata 2016‑2020, w którym deklaruje współpracę z parlamentarnymi i samorządowymi władzami oraz szkołami powiatu myślenickiego w realizacji patriotycznych działań społeczeństwa.

  Bogdan Pietrzyk
   
  powrot