Przychylny Klub

 

Rada Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka” w Kole postanowiła w okresie jesienno‑zimowym udostępnić swoją świetlicę nie tylko na zajęcia z dziećmi i młodzieżą, ale również na spotkania dorosłych mieszkańców miasta Koła z szefami instytucji samorządowych.

 
czata 06 2015 26
Dyrektor MOPS Urszula Karolczak odpowiada uczestniczkom spotkania na ich pytania
czata 06 2015 27
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie spotkania w „Kolskiej Starówce”

Jak się okazało, są bardzo potrzebne, bo rozładowują niepotrzebne napięcia czy nieporozumienia, jak spotkania z dyrektor Kolskiego MOPS Urszulą Karolczak. Wcześniej odbywały się one w Urzędzie Miasta Koła lub w kolskim MOPS. Ale tym razem pierwsze spotkanie po okresie letnim, 1 października, zorganizował Klub LOK „Kolska Starówka”, podczas którego dyrektor Karolczak poinformowała zainteresowanych, mieszkańców wyspowej części Koła, o zmianach (zwiększenie) już od listopada br. wysokości progów upoważniających do pobierania zasiłku rodzinnego oraz możliwości uzyskania dodatków rodzicielskich w kwocie 1000 zł od stycznia 2016 r. Poruszone zostały także sprawy dofinansowania do zakupów podręczników szkolnych, zakupu węgla, rozdziału paczek żywnościowych, możliwości składania wniosków na stypendia, a także i dofinansowania do opłat za mieszkania. Pani dyrektor poprosiła obecnych na spotkaniu, żeby byli bardziej wyrozumiali w kontaktach z pracownikami kolskiego MOPS w ich stresującej i bardzo odpowiedzialnej pracy. Poinformowała, że jest otwarta na uwagi mieszkańców i zaprasza wszystkich w sprawach ważnych dla nich do biura MOPS przy ul. Stary Rynek.

Uczestnicy spotkania ocenili, że to ważne deklaracje, dające nadzieję na pozytywne rozwiązywanie problemów mieszkańców.

Co ważne dla Klubu LOK „Kolska Starówka”, jak podkreślali w swoich wypowiedziach członkowie Rady Klubu, to służyć i być pomocnym wszystkim mieszkańcom miasta, niezależnie od ich problemów.

  ATekst i zdjęcia: Ryszard Borysewicz
   
  powrot