99 11listopada1918

Miejsce Klubu LOK „Kolska Starówk a” w kolskiej kulturz e...

 

W swoje gościnne progi w pierwszą środę grudnia członków Społecznej Rady Kultury w Kole powołanej przez burmistrza miasta zaprosił Powiatowy Klub Młodzieżowy LOK „Kolska Starówka”. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad obecni przedyskutowali wiele tematów. Omówili m.in. projekt zbudowania bazy danych kontaktowych dla twórców, rękodzielników, artystów, kolekcjonerów, rzemieślników uprawiających ginące zawody, animatorów kultury oraz innych osób chcących dzielić się swoją pasją lub posiadających niecodzienne umiejętności. Powstanie takiego zbioru danych nie tylko ułatwi kontakt z tymi osobami, ale także posłuży celom dokumentacyjnym i przyczyni się do poszerzenia wiedzy o kulturze regionalnej. Kolejny istotny temat dotyczył stanu i rozwoju kultury w mieście, a przede wszystkim możliwości jej finansowania. Zrodziła się inicjatywa opracowania strategicznego dokumentu dla rozwoju kultury w Kole. Rada była zgodna co do tego, że posiadanie takiego dokumentu pomoże instytucjom kultury i wszystkim podmiotom działającym w tej sferze skutecznie odpowiadać na potrzeby społeczności. Pozwoli też racjonalnie planować i realizować założone cele. Strategia tworzona przez społeczników i przy współudziale mieszkańców będzie silną motywacją do czynnego uczestnictwa w kulturze.

 
czata 06 2015 76
Członkowie Społecznej Rady Kultury wysoko ocenili angażowanie się od wielu lat Klubu LOK „Kolska Starówka” na rzecz kolskiej kultury

Takie spotkania podsumowujące funkcjonowanie i działalność kolskich instytucji kulturalnych przynajmniej raz w kwartale odbywać się będą w Klubie LOK „Kolska Starówka”. Wieloletnia działalność Klubu na rzecz środowiska kolskiego pozytywnie została oceniona przez członków Społecznej Rady Kultury.

  Tekst i zdjęcie: Ryszard Borysewicz
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.