99 11listopada1918

XX Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Wierszy i Pieśni Patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości

 

Finał XX Jubileuszowego Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni Patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się 16 października 2016 br. w budynku LOK „Dom Żołnierza” im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Poznaniu oraz Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Organizatorem Konkursu było Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu, Teatr Muzyczny w Poznaniu, Poznańska Organizacja Rejonowa LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada oraz Klub Żołnierzy Rezerwy przy BWZW w Poznaniu.

Konkurs prowadził sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu ppłk( r) Bogdan Mrowiec, który na wstępie wydał komendę do wprowadzenia sztandaru Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich oraz sztandaru Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada, po czym zebrani wysłuchali hymnu Polski. Delegacja młodzieży złożyła wiązankę kwiatów na frontonie budynku LOK pod tablicą „Żołnierzy Walczących na Wszystkich Frontach II Wojny Światowej”.

Prowadzący przedstawił zebranym gościom oraz uczestnikom krótki rys historii Konkursu. Pomysł zrodził się wiosną 1995 r. po zakończonych uroczystościach związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Przygotowany został regulamin Konkursu przez grono osób, wśród których byli: minister Krystyna Łybacka, ówczesny dyrektor Teatru Muzycznego Daniel Kustosik, prezes ZIW ppłk Tadeusz Paczek, dyrektor BWZW płk Janusz Dobrzański, prezes Rejonowej Organizacji LOK w Poznaniu płk Zbigniew Ornaf, sekretarz WZW Zenon Walkowiak, poznański poeta Ryszard Danecki oraz długoletni honorowy prezes Związku Literatów w Poznaniu Hadżi Nicolaiu.

Przez 20 lat łącznie w konkursach wojewódzkich udział wzięło około tysiąca wykonawców – uczniów ze szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Wielu laureatów wybrało drogę kariery artystycznej, czego przykładem może być choćby aktor Mateusz Kościukiewicz, znany m.in. z tytułowej roli w filmie „Baczyński”.

Podczas X Konkursu, w 2005 r., jury i organizatorzy zaproponowali rozszerzenie formuły jako konkursu ogólnopolskiego, którego I edycja odbyła się 4 listopada 2006 r. w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Tam też miały miejsce cztery kolejne edycje, zaś obecnie finały ogólnopolskie organizowane są w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.

Prowadzący serdecznie przywitał wszystkich zebranych. Wśród gości honorowych tegorocznego Konkursu byli m.in.: europosłanka Krystyna Łybacka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Waldemar Witkowski, Katarzyna Aleszczyk z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski, którego reprezentował ppłk Konrad Stube, przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – z‑ca dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Elżbieta Smagała oraz starszy wizytator płk Jerzy Licki, dyrektor Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie Angelika Pilarska, burmistrz Śremu Adam Lewandowski, burmistrz Rogoźna Roman Szuberski, z‑ca burmistrza Słupcy Tomasz Garstka, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Słupcy Jarosław Dębski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Słupcy Tadeusz Raczkowski, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Ewa Wańska, prezes Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Adam Gołębowski, prezes Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 mjr(r) Andrzej Borowski, sekretarz Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Józefa Piłsudskiego mjr(r) Marian Osada, prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej płk(r) Tadeusz Topolewki, prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych w Poznaniu ppłk(r) Tadeusz Paczek, sekretarz Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej Ryszard Torzyński, prezes Poznańskiego Bractwa Kurkowego kpt(r) Przemysław Wojciechowski, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Tadeusz Musiał, prezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP w Poznaniu płk(r) Zygmunt Maciejewski, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Zbigniew Cierniak wraz z delegacją, dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach płk(r) Ryszard Kasprzyk oraz gospodarze Konkursu: dyrektor Teatru Muzycznego Przemysław Kieliszewski, sekretarz Zarządu Głównego LOK płk(r) pilot Józef Jagos, dyrektor Oddziału Biura Zarządu Głównego LOK w Poznaniu płk(r) Jarosław Jarzyński, dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, członek Rady Krajowej LOK płk(r) Janusz Dobrzański, przewodniczący Centralnej Komisji Modelarstwa, członek Rady Krajowej LOK Andrzej Czarczyński, prezes Poznańskiej Rejonowej Organizacji im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada płk(r) Zbigniew Ornaf, wiceprezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK, prezes KŻR LOK „Snajper” płk(r) Leszek Kędra, poeta, kronikarz Wielkopolskiej Organizacji LOK Bogusław Graliński, członek KŻR LOK w Poznaniu, prezes firmy AWT „Tecław”, laureaci konkursów powiatowych/rejonowych w recytacji i poezji śpiewanej, nauczyciele, opiekunowie, prezesi i kierownicy Rejonów LOK.

 
czata 06 2015 54
czata 06 2015 55
Uczestnicy ze szkół gimnazjalnych z opiekunami

Następnie przedstawiono Jury Konkursu: Tomasza Szymańskiego, byłego dyrektora Teatru w Gnieźnie – przewodniczącego Jury, Lucynę Winkel – aktorkę Teatru Muzycznego, Iwonę Kotzur – aktorkę Teatru Muzycznego.

Konkursowi towarzyszyła wystawa prac w metaloplastyce pt. „Odznaki Wojskowe na Przestrzeni Dziejów”, którą wykonał pan Marian Grześkowiak. Uczestnicy wystawę obejrzeli w przerwie Konkursu w salach reprezentacyjnych budynku LOK „Dom Żołnierza”.

Jubileuszowy Konkurs w Teatrze Muzycznym był okazją do wyróżnienia szeregu osób, którzy na przestrzeni 20 lat tworzyli go, pomagali i sponsorowali eliminacje na szczeblach miast, gmin, powiatów. Na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu za wspieranie, sponsorowanie i organizację konkursów różnych szczebli Zarząd Główny LOK w Warszawie Uchwałą Nr 84 i 85 wyróżnił: Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” dyrektor Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie Angelikę Pilarską; Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK” Jana Urbana; złotymi medalami „Za Zasługi dla LOK” wieloletnich członków jury konkursów: Iwonę Kotzur, Lucynę Winkel, Tomasza Szymańskiego, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego w Słupcy Tadeusza Raczkowskiego, prezesa Oddziału Poznańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Andrzeja Borowskiego, prezesa Poznańskiego Bractwa Kurkowego Przemysława Wojciechowskiego, przewodniczącego Centralnej Komisji Modelarstwa Andrzeja Czarczyńskiego; srebrnymi medalami „Za Zasługi dla LOK” wiceburmistrza Słupcy Tomasza Garstkę, dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Słupcy Jarosława Dębskiego, animatora Konkursu, pracownika Miejskiego Domu Kultury w Słupcy Piotra Górnego, nauczyciela Szkoły Muzycznej w Słupcy im.A polinarego Szelity Przemysława Stadnika, dyrektora Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysława Kieliszewskiego; brązowymi medalami „Za Zasługi dla LOK” pracownika BWZW LOK Bernadetę Skowrońską, członków Klubu Żołnierzy Rezerwy przy BWZW: Jacka Podlipskiego, Piotra Ratajczaka, Piotra Świerczyńskiego. Medale wręczył sekretarz ZG LOK w Warszawie płk(r) Józef Jagos oraz dyrektor BWZW LOK w Poznaniu płk(r) Janusz Dobrzański.

Ponadto Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu Uchwałą nr 49 z dnia 17.06.2015 r. nadał: Odznakę Honorową Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wielkopolskich „W Dowód Uznania” Zespołowi Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny oraz Śląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu LOK w Katowicach za przejęcie i organizację Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej, które odbywały się na terenie siedziby Zespołu Pieśni i Tańca w Koszęcinie. Odznaki Honorowe przyjęli: dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca im. Stanisława Hadyny Zbigniew Cierniak oraz dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach ppłk(r) Ryszard Kasprzyk. Odznaki wręczyli: dyrektor BWZW LOK w Poznaniu płk(r) Janusz Dobrzański oraz członkowie WZW LOK w Poznaniu: dyrektor O/BZG LOK w Poznaniu płk(r) Jarosław Jarzyński i skarbnik WZW, prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada płk(r) Zbigniew Ornaf.

Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach ppłk(r) Ryszard Kasprzyk wyróżnił Wielkopolską Organizację Wojewódzką LOK w Poznaniu w podziękowaniu za współpracę w organizacji Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich Wierszy i Pieśni Patriotycznych „Medalem Pamiątkowym” Śląskiej Wojewódzkiej Organizacji LOK w Katowicach. Korzystając ze szczególnej okazji, XX‑lecia Konkursu, prowadzący uroczystość Bogdan Mrowiec podziękował wszystkim, którzy na przestrzeni lat angażowali się w organizację Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Morskiej pt: „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”, który corocznie odbywa się w Śremie, a finały ogólnopolskie od pięćdziesięciu lat w Jastarni. W finale ogólnokrajowym biorą udział czteroosobowe reprezentacje wyłonione w eliminacjach wojewódzkich. Wielkim wyzwaniem dla młodzieży jest start w pięciu konkurencjach, do których zaliczamy: pływanie, strzelanie, rzut rzutką ratowniczą, węzły oraz rozwiązywanie testów o historii marynarki wojennej i wybrzeża polskiego. Reprezentacja województwa wielkopolskiego od dziesięciu lat reprezentująca barwy Śremu zajmowała kolejno w klasyfikacji generalnej pięć razy pierwsze miejsce, raz drugie i raz trzecie miejsce. Osiągnięcia te były możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczycielki Marzeny Sobory i dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Jerzego Kostrzewskiego oraz dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie Ewy Wańskiej, gdzie odbywają się finały wojewódzkiego konkursu.

Serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania skierowano pod adresem burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, który wspiera Konkurs fundując nagrody rzeczowe i stypendia dla młodzieży, laureatów pierwszych miejsc. Dziękowano także prezesowi Rejonowej Organizacji LOK Śrem‑Środa Rafałowi Eichlerowi oraz kierownikowi Rejonu LOK ppłk. Aleksandrowi Piaseckiemu. Na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu za wspieranie, sponsorowanie, organizację i zdobywanie laurów w Ogólnopolskich Konkursach Wiedzy Morskiej pt. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego” Zarząd Główny LOK w Warszawie Uchwałą Nr 84 i 85 wyróżnił: Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” Marzenę Soborę z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie, złotymi medalami „Za Zasługi dla LOK” Ewę Wańską – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie, Adama Lewandowskiego – burmistrza Śremu, Jerzego Kostrzewskiego – dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie. Medale wręczył sekretarz Zarządu Głównego LOK w Warszawie płk(r) Józef Jagos oraz dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego płk(r) Janusz Dobrzański.

Po wręczeniu medali Konkurs otworzyli europosłanka Krystyna Łybacka, dyrektor Teatru Muzycznego w Poznaniu Przemysław Kieliszewski, dyrektor Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu płk(r) Janusz Dobrzański. Krystyna Łybacka życzyła wszystkim uczestnikom Konkursu zdobycia jak najwyższych miejsc stwierdzając jednocześnie, że wszyscy są zwycięzcami, gdyż ta szczególna forma wyrazu artystycznego w recytacji i poezji obrazuje walkę narodowowyzwoleńczą narodu polskiego o wolność na przestrzeni dziejów. Przemysław Kieliszewski zwracając się do uczestników podkreślił rangę XX Jubileuszowego Konkursu, który odbywa się w Teatrze Muzycznym i pozwala młodym ludziom w sposób bezpośredni obcować ze sceną i szczególną atmosferą tej placówki kulturalnej. Wszystkim wykonawcom pogratulował przejścia przez eliminacje szkolne, powiatowe, rejonowe i zaprezentowania się na finale wojewódzkim walcząc o jak najwyższe lokaty. Janusz Dobrzański przybliżył zebranym historię budynku LOK „Domu Żołnierza”, który został otwarty 19 marca 1939 r. jako placówka kulturalna dla żołnierzy Garnizonu Poznań, a po wybuchu wojny stał się siedzibą gestapo. W walkach o wyzwolenie Poznania w lutym 1945 r. został całkowicie zniszczony i z inicjatywy działaczy przedwojennego Komitetu Budowy „Domu Żołnierza” oraz członków Ligi Przyjaciół Żołnierza budynek został odbudowany i służy mieszkańcom Poznania. Życzył wszystkim uczestnikom głębokich przeżyć artystycznych i zajęcia czołowych miejsc.

Kronikarz, poeta falerysta Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK Bogusław Graliński przedstawił wiersz własnego autorstwa pt. „Konkursowe refleksje”.


Konkursowe refleksje

Ojczyzna, honor, wolność tradycja
Polakom zawsze były – są bliskie
I właśnie one w życiu Narodu
Mogły wyzwalać intencje czyste.

Z poezją w sercu, z pieśnią na ustach
Szereg pokoleń pamiętał o tym
Że są wartości – te niewymierne
W historii kraju – był okres złoty.

Różnie się działo przed wielu laty
Jednak patriotyzm zawsze zwyciężał
Zrywy powstańcze, wcześniej Legiony
Głód bycia wolnym na dobre stężał

Przez sto dwadzieścia trzy lata z rzędu
Polak pamiętał, że żył w wolnym kraju
Pęta zaborcze – wreszcie zrzucone
Karty historii – to potwierdzają!

Poezja z pieśnią – są nierozłączne
Jedna i druga – to duch Narodu
Pamięć pokoleń jest rzeczą świętą
Kosztują jednak, sporo mozołu...

Młodzieży Droga – to właśnie od Was
Zależeć będzie los tej pamięci
Bowiem jesteście solą tej ziemi!
Cieszy fakt Waszej ogromnej chęci

Przysporzyć chwały, Tym co odeszli!
Dać satysfakcję, Tym co są z nami!
Oddając w formie – jednej i drugiej
Historię Polan – tymi zgłoskami

Które za chwilę padną z ust Waszych
W ojczystej mowie – wzniosłymi słowa
Pieśnią poruszą uczucia nasze
Jakże wspaniałą jest polska mowa.

Niech Najjaśniejsza Rzeczpospolita
I władze LOK‑u – tu w Wielkopolsce
Mają świadomość, że właśnie dzisiaj
Dwudziesty z rzędu – Konkurs się oprze

O Waszą wiedzę – w przedmiocie sprawy
Dziewięćdziesiątą siódmą rocznicę
Od uzyskania Niepodległości
Co przesądziło o naszym bycie!

Życzę sukcesów w słowie i pieśni
Patriotyzm rzeczą jest najcenniejszą
Więc zaczynajcie – czekamy na to
By się upajać – słowem i pieśnią.

Po Wojewódzkim – będzie Centralny
Konkurs, o którym jest ciągle mowa
To co przeżyję, tu na tej sali
Po kres żywota – swego zachowam!

Prowadzący Konkurs Bogdan Mrowiec przedstawił uczestnikom harmonogram przesłuchań w kategorii recytacji i pieśni i poprosił jury o ocenę występujących. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników jury sporządziło protokół, który odczytał przewodniczący Tomasz Szymański. W Konkursie wystąpiło 62 uczestników z następujących Powiatowych i Rejonowych Organizacji LOK: nowotomyskiej, krotoszyńskiej, słupeckiej, śremsko‑średzkiej gnieźnieńskiej, poznańskiej, obornickiej, wrzesińskiej, pleszewskiej, kaliskiej, leszczyńskiej.

W części recytatorskiej Konkursu wystąpiło 27 uczestników (dziewcząt i chłopców) ze szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Pierwsze miejsce zajęła Zofia Nochowicz z organizacji LOK w Poznaniu recytująca wiersz „Jak kochać Ojczyznę” – puchar ufundował szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk Zdzisław Małkowski, a wręczył go ppłk Konrad Stube. Nagrodę rzeczową – tablet – ufundowała Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty, a wręczyła Elżbieta Smagała, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli oraz płk(r) Jerzy Licki, starszy wizytator. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Skotarczak z LOK w Śremie‑Środzie recytująca „Rewizję” – puchar ufundował i wręczył prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada płk(r) Zbigniew Ornaf, zaś nagrodę rzeczową – album – ufundował marszałek województwa wielkopolskiego. Trzecie miejsce zajęła Julia Fiedor z LOK w Obornikach Wlkp. recytująca wiersz „Gawęda o miłości ziemi Ojczystej” – puchar ufundował i wręczył wiceprezes Poznańskiej Rejonowej Organizacji LOK, prezes KŻR LOK „Snajper” płk(r) Leszek Kędra, a nagrodę rzeczową – album – ufundował marszałek województwa wielkopolskiego. Przyznano także następujące wyróżnienia: dla Julii Szczesnowskiej recytującej wiersz „Długa jest noc” (LOK w Krotoszynie), dla Daniela Wagi recytującego wiersz „Ta, co nie zginęła” (LOK w Nowym Tomyślu), dla Aleksandry Adamczak recytującej wiersz „Panie Generale” (LOK Śrem‑Środa), dla Aleksandry Stiller recytującej epilog z „Pana Tadeusza” (LOK Śrem‑Środa). Wyróżnieni otrzymali z rąk przewodniczącego jury Tomasza Szymańskiego okolicznościowe albumy ufundowane przez prezydenta Poznania.

W konkurencji pieśń patriotyczna wystąpiło 35 uczestników, w tym akompaniatorzy. Pierwsze miejsce zajęły: Wiktoria Wujczyk, Janina Reising, Katarzyna Minta wykonujące pieśń „Żołnierze wyklęci” (LOK w Krotoszynie) – puchar ufundował prezes Wielkopolskiego ZWZK RP i WP dr Marian Król, a wręczył sekretarz Związku Ryszard Torzyński, zaś nagrodę rzeczową – smartfona ufundował członek KŻR LOK przy BWZW LOK mjr(r) Kazimierz Janicki, a wręczył prowadzący Konkurs ppłk(r) Bogdan Mrowiec. Ponadto zwyciężczynie otrzymały dwa puchary ufundowane przez wojewodę wielkopolskiego nagrody rzeczowe (tablety) ufundowane przez dyrektora OHP w Pleszewie i członka KŻR LOK Piotra Ratajczaka – nagrody te wręczyła aktorka Teatru Muzycznego Lucyna Winkel. Drugie miejsce zajęli: Weronika Ratajkiewicz, Paulina Ławniczak, Łukasz Ławniczak – z LOK w Słupcy, wykonujący pieśń „Orzeł biały”. Otrzymali puchar, który ufundował prezes WOW gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk i dwa puchary ufundowane przez wojewodę wielkopolskiego oraz nagrody rzeczowe – album – ufundowane przez marszałka województwa wielkopolskiego. Trzecie miejsce zajęła Sara Król z LOK we Wrześni wykonująca pieśń „Znów wędrujemy” – puchar ufundował i wręczył wiceprezes Poznańskiej i Rejonowej Organizacji LOK, prezes KŻR LOK „Snajper” płk(r) Leszek Kędra, a nagrodę rzeczową – zestaw piór, ufundował burmistrz Rogoźna Roman Szuberski. Ponadto przyznano cztery wyróżnienia w formie dyplomów: Julii Chęcińskiej z LOK w Poznaniu wykonującej pieśń „Panie Generale”, Katarzynie Kasińskiej też z LOK w Poznaniu wykonującej pieśń „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, Monice Markiewicz z LOK we Wrześni wykonującej pieśń „Miasta 44”, Patrycji Łasińskiej z LOK Śrem‑Środa wykonującej pieśń „Powrócisz tu”.

Przewodniczący jury podziękował wszystkim uczestnikom Konkursu za prezentacje utworów na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Do mankamentów w trakcie występów zaliczył niewłaściwą intonację głosów, nie zawsze właściwy dobór utworu do osoby występującej. XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs Recytatorski Pieśni i Wierszy Patriotycznych oficjalnie zakończył sekretarz Zarządu Głównego LOK w Warszawie płk(r) Józef Jagos, który pogratulował zwycięzcom, podziękował opiekunom, nauczycielom ze szkół za przygotowanie młodzieży. Złożył wyrazy najwyższego uznania dla jury Konkursu, dyrekcji i pracowników Teatru Muzycznego, w którym odbywał się przegląd, wszystkim sponsorom za ufundowanie cennych nagród, a także Zarządowi Wojewódzkiemu, LOK i wielu członkom Ligi, którzy Konkurs przygotowali i prowadzili. Wyraził nadzieję, że za rok kolejne rzesze młodzieży będą mogły uczestniczyć w tym szczególnym przedsięwzięciu patriotycznym dla uczczenia Święta Niepodległości Polski.

  Bogdan Mrowiec
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.