99 11listopada1918

Jubileusz 50‑lecia Klubu Żeglarskiego LOK „Dryf”

 

W dniu 10 października br. nad jeziorem Międzybrodzkim na przystani Klubu Żeglarskiego LOK „Dryf” odbyły się uroczystości kończące jubileuszowe obchody 50‑lecia jego działalności. Przy uderzeniach dzwonu i świście trapowym nastąpiło historyczne już opuszczenie bandery i odsłonięcie kamiennego kurhanu z umieszczonymi na nim na mosiężnych tabliczkach nazwiskami członków Klubu, którzy odeszli na wieczną wachtę. W drugiej części spotkania w salach okazałego LOK‑owskiego Ośrodka Wodnego komandor Klubu Tadeusz Zemczak przywitał przybyłych na uroczystość znamienitych gości: wiceprezesa Zarządu Głównego LOK Wojciecha Borońskiego, dyrektora Biura Śląskiej Organizacji LOK ppłk. Ryszarda Kasprzyka, dyrektora Oddziału Zarządu Głównego LOK w Krakowie ppłk. Franciszka Wiatera, burmistrza Kęt Krzysztofa Klęczara – gospodarza terenu, wójta gminy Czernichów Adama Kosa, prezesa Beskidzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Norberta Szymałę i wiceprezesa Andrzeja Śleziaka, prezesa Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego Krzysztofa Zbrojkiewicza i wiceprezesa Alfreda Kujawę, przewodniczącego Związków Zawodowych Grupy „Kęty” SA Adama Mreńcę, honorowych członków Klubu Stanisławę Zadorę – prezesa Banku Spółdzielczego w Kętach i Henryka Surgę – emerytowanego wicedyrektora Zakładów Metali Lekkich w Kętach. Gośćmi byli również przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej płk A ndrzej Witkowski i Marynarki Wojennej kom. por. Piotr Szac. Komandor Klubu wręczył pamiątkowe grawertony zaproszonym gościom z dedykacją „Za współpracę i wsparcie” KŻ LOK „Dryf”, a byłym członkom z dedykacją „Za aktywne uczestnictwo w tworzeniu zrębów Klubu i podejmowane działania w kierunku jego rozwoju”, a następnie w swoim wystąpieniu przedstawił historię i najważniejsze osiągnięcia z minionych 50 lat.

 
czata 06 2015 15a
Czołowi polscy zawodnicy w klasie OK‑Dinghy podczas rywalizacji

W uznaniu zasług w działalności żeglarskiej wiceprezes Zarządu Głównego LOK Wojciech Boroński wręczył na ręce komandora pamiątkowy puchar, medal statuetkę Śląskiej Organizacji LOK oraz list gratulacyjny, a następnie udekorował w imieniu Zarządu Głównego Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK” komandora oraz członków Klubu i gminę Czernichów na ręce wójta Adama Kosa medalami „Za Zasługi dla LOK”. Następnie prezes Wojciech Boroński i dyrektor Biura ppłk Ryszard Kasprzyk w imieniu Śląskiej Organizacji LOK wręczyli członkom Klubu odznaki „Zasłużony Działacz LOK”, zaś prezes Beskidzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Norbert Szymała przekazał od Zarządu Głównego PZŻ na ręce komandora paterę z dedykacjami przedstawicieli Związku Zbigniewa Stosio i Wiesława Kaczmarka jako podziękowanie za rozwój żeglarstwa na Podbeskidziu. Prezes Norbert Szymała i wiceprezes Andrzej Śleziak przekazali również w uznaniu zasług dla Klubu pamiątkowy medal z gratulacjami od BOZŻ, a za wkład pracy w rozwój żeglarstwa wręczyli 18 członkom Klubu honorowe odznaki „Zasłużony dla Żeglarstwa Bielskiego”. Następnie prezes Krzysztof Zbrojkiewicz i wiceprezes Alfred Kujawa w imieniu Śląskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego wręczyli władzom Klubu w uznaniu zasług dla Związku pamiątkową Statuetkę oraz odznaczyli srebrną i złotą odznaką Śląskiego Związku członków Klubu. W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej płk Andrzej Witkowski i kom. por. Piotr Szac wręczyli komandorowi Klubu list gratulacyjny, a członkom Zarządu Klubu okolicznościowe upominki.

 
czata 06 2015 15b
Jachty w trakcie regat na Jeziorze Międzybrodzkim

Powstały w 1965 r. Klub rozpoczął swoją działalność od intensywnego szkolenia na jeziorze Międzybrodzkim przyszłych wilków morskich. Dobre wyszkolenie i dbałość o sprzęt, wówczas drewniany, pozwolił szerokiej grupie kandydatów na żeglarzy podczas odrabiania robót bosmańskich poznawać tajniki sztuki szkutniczej. Przykładem jest pływająca do dziś mahoniowa Omega Sieradzkiego o konstrukcji słomkowej z 1965 r. (nr fabryczny 78). Dziś trudno dokładnie policzyć wyszkolonych i przeegzaminowanych przez klubowych instruktorów żeglarzy, sterników jachtowych, sterników i starszych sterników motorowodnych czy holujących obiekty pływające, jest to jednak liczba nie mniejsza niż 1600 osób. Od pamiętnego dla starszych żeglarzy w 1965 r. rejsu mazurskiego na LOK‑owskim okręcie DZ z Giżycka zorganizowanych zostało osiem 300‑kilometrowych rejsów stażowych i 55 rekreacyjno‑stażowych na Wielkich Jeziorach Mazurskich, w których każdorazowo brało udział od 10 do 36 członków Klubu. Żeglarze KŻ LOK „Dryf” w rejsach na Pojezierzu Kujawskim z jeziora Mikorzyńskiego dopływali do jeziora Gopło i stojącej tam do dziś na wyspie historycznej Mysiej Wieży. W latach 70. minionego wieku doświadczeni na śródlądziu żeglarze wypłynęli na szerokie morskie wody, najpierw do Sasnic na Rugi, a następnie z Kołobrzegu przez szwedzki kanał Falsterbore, cieśninę Sund i Wielki Bełt do Warnemunde, Rostocku, Stralsundu Grajswaldu i wyspy Ruden. Doświadczone już wilki morskie podejmowały nowe wyzwania. W 1974 r. pierwszy rejs na tzw. zachód dotarł do portów w Y stat, Malme, Kopenhagi, Helsingóru, Helsinborgu i urokliwych duńskich wysepek Hristiansso. Następne rejsy odbywały się już na zbudowanym przy znaczącym udziale KŻ LOK „Dryf” w Bielsku‑Białej „Darze Bielska” – 16,5 m Riglu. Celem tych morskich wypraw były porty Morza Bałtyckiego, Trawemunde, Lubeka, Kilonia, Rensburg w Kanale Kilońskim i po kilkakrotnym przepłynięciu Kanału Brunsbitel, Hamburg, Wilhelmshafen na Morzu Północnym i wreszcie Londyn.

 
czata 06 2015 16
Otwarcie regat rozgrywanych z okazji 50‑lecia klubu „Dryf”
czata 06 2015 17

Realizując swoje perspektywiczne patrzenie w przyszłość, w 1976 r. w Klubie powstała pierwsza na Podbeskidziu Młodzieżowa Szkółka Żeglarska. Solidna praca u podstaw sprawiła, że już w 1988 i 1989 r. klubowa osada juniorów zdobyła w konkurencji seniorów dwa tytuły wicemistrzów Polski w olimpijskiej klasie Tornado. Wychowankowie z powodzeniem uprawiają żeglarstwo regatowe na akwenach całego świata zajmując wysokie miejsca w rankingach krajowych, europejskich i światowych. Efektem szerokiego otwarcia na młodzież był również udział dwóch wyszkolonych przez Klub żeglarzy w słynnej inauguracyjnej wyprawie „Szkoły pod żaglami” Krzysztofa Baranowskiego na „Pogorii”. Organizowane od początku lat 70. regaty „O Błękitną Wstęgę Jeziora Międzybrodzkiego” przyciągały na przystań klubową nie tylko wielu żeglarzy, ale i widzów. Lata 80., dzięki organizowaniu ciekawych imprez nad wodą, takich jak Dni Morza, klubowe regaty przesiadkowe, kursy żeglarskie i widowiskowe chrzty neofitów, czy uroczyste rozpoczęcia i zakończenia sezonów połączone z podnoszeniem i opuszczaniem bandery, spowodowały rosnące zainteresowanie uprawianiem żeglarstwa i przyniosły wiele osiągnięć owocujących przez szereg lat. Dobry klimat dla żeglarstwa i przychylne oko członków Klubu, a jednocześnie dyrekcji Zakładów Metali Lekkich „Kęty”, w tym dyrektora naczelnego i gł. technologa Feliksa Nowaka, prezesa LOK, miało również kapitalne znaczenie dla rozwoju żeglarstwa w Polsce. Uruchomienie produkcji ponad 30 różnych profili i kształtowników ze stopów A l dla potrzeb żeglarstwa, od 10 typów masztów począwszy, a na prowadnicach szyny bojerowej skończywszy, pozwoliło setkom żeglarzy spełnić swoje marzenia posiadania własnej łodzi czy jachtu. Importowane dotąd maszty słynnych marek Proktora czy Sparsa w wielu przypadkach stanowiły bowiem dotąd więcej niż 30 % wartości budowanej czy remontowanej łodzi. Stocznie w Ostródzie i Chojnicach wyposażały budowane jachty w maszty i bomy z „Kęt”, stocznia pana J. Czajkowskiego ze Szczecinka zamontowała do wytwarzanych na olimpiadę w Tallinie katamaranów Tornado maszty, belki i bomy z ZML „Kęt”.

 
czata 06 2015 18
Wręczenie pucharów zwycięzcom regat

Członkowie Klubu czynnie uczestniczą w pracach Bielskiego, a obecnie Beskidzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W 40‑letniej historii BOZŻ we władzach Okręgu zasiadało zawsze minimum dwóch przedstawicieli Klubu. Członkowie Klubu byli odznaczani i wyróżniani medalami i odznakami Związku, medalem 60‑ i 80‑lecia PZŻ, odznaką „Zasłużony Działacz OZŻ i PZŻ” oraz jako Klub LOK odznaczeniami i medalami LOK.

Ostatnie lata to przede wszystkim indywidualne rejsy członków Klubu w oparciu o czartery mazurskie oraz w związku z liberalizacją przepisów turystyczne rejsy po Adriatyku, morzach Grecji, nieliczne bałtyckie i po Morzu Północnym. Przejęcie w zarząd kultowego dla żeglarzy Podbeskidzia Ośrodka LOK i ożywienie młodzieżowej szkółki żeglarskiej daje nadzieję na kontynuację wspaniałej żeglarskiej historii w następnym 50‑leciu.

  Za Zarząd KŻ LOK „DRYF” kom. Tadeusz Zemczak
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.