Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10408161

Odwiedza nas

Odwiedza nas 472 gości oraz 0 użytkowników.

Zjazd Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

 

W 2015 r. zakończyła się pięcioletnia kadencja władz statutowych jednostek terenowych Ligi Obrony Kraju. Kompanię zainaugurowały zebrania sprawozdawczo‑wyborcze w ogniwach podstawowych – kołach i klubach, a następnie zjazdy szczebla powiatowego i rejonowego, na których dokonano oceny realizacji zadań programowych za okres mijającej kadencji, uchwalono programy działania na nową kadencję, regulaminy Zarządów Organizacji Powiatowych i Rejonowych Ligi, wybrano nowe władze i delegatów na Zjazd Organizacji Wojewódzkiej. Zjazd ten odbył się 2 kwietnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym Sosny k. Witnicy, na którym 46 delegatów na XV Zjazd Krajowy przyjęło uchwałę, program działania na następną kadencję oraz Regulamin Organizacji Wojewódzkiej.

Zjazd rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy zmarłych działaczy LOK z terenu województwa lubuskiego, następnie wybrano Prezydium i przewodniczącego, którym został Marek Żelichowski, przyjęto porządek i regulamin obrad, wybrano komisje robocze Zjazdu, zaakceptowano propozycje składów osobowych na prezesa, do Zarządu Organizacji Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i na delegatów na XV Zjazd Krajowy oraz powołano Komisję Skrutacyjną.

 
czata 2016 01 17a
Prezydium Zjazdu, od lewej: Andrzej Smukała, Marek Żelichowski (przewodniczący), Maciej Szykuła
czata 2016 01 17b
Delegaci na Zjazd Krajowy, od lewej: Jan Chmielewski, Maciej Szykuła, Marek Żelichowski, Bogdan Walczak

Zjazd otworzył prezes Maciej Szykuła. Po wysłuchaniu hymnu lokowskiego przywitał zaproszonych gości w osobach Prezesa Ligi Obrony Kraju Grzegorza Jarząbka, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Tadeusza Małkowskiego, dyrektora Pionu ds. Sportów Obronnych i Politechnicznych Jerzego Salamuchę, dyrektora Oddziału Gospodarczego Jarosława Jarzyńskiego, burmistrza Witnicy Dariusza Jaworskiego, ustępujących członków Zarządu Organizacji Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców, przedstawicieli mediów. Następnie prezes Szykuła oddał głos przewodniczącemu Zjazdu, który przystąpił do realizacji przyjętego porządku obrad.

Podczas Zjazdu wręczono wyróżnienia i podziękowania zasłużonym działaczom. Medale „Za Zasługi dla LOK” otrzymali: Mariusz Dula, Roman Saleja, Henryk Radecki, Jerzy Wieczorek. Biały Krzyż „Za Zasługi dla KŻR LOK” otrzymali: Marian Mańka, Maciej Szykuła; Złoty: Jan Chmielewski, Andrzej Dela, Jan Koniuszko, Roman Promiński, Stanisław Woronowicz; Srebrny: Tadeusz Krawczuk, Marian Sobieraj, Kazimierz Stark; Brązowe: Romuald Karpacz. Ryngraf – podziękowanie na drewnie otrzymali: Grzegorz Jarząbek, Włodzimierz Kwaśniewicz, Antoni Kaszczyński, Marian Piątkowski. Podziękowaniami i medalami okolicznościowymi uhonorowano: Małgorzatę Kostrzewską, Katarzynę Pysz, Tadeusza Charutę, Piotra Dziełakowskiego, Jana Mołodczaka, Andrzeja Stryjakiewicza, Roberta Gajewskiego, Marka Żelichowskiego, Edwarda Wiłkojcia; dyplomami: Jana Gawła, Elżbietę Janik, Leszka Kułaka, Włodzimierza Kozieła, Maksyma Skowrona, Grzegorza Urbaniaka. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Organizacji Wojewódzkiej przedstawił prezes Maciej Szykuła, a przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Antoni Kaszczyński sprawozdanie ustępującej Komisji, zwracając się do zebranych o udzielenie absolutorium. Podczas dyskusji głos zabrali: Jan Koniuszko, Bogdan Walczak, Łukasz Mackiewicz, Roman Salej, Adam Cieślak, Marek Żelichowski, Jarosław Jarzyński, Dariusz Jaworski, Jerzy Salamucha i Grzegorz Jarząbek. Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów.

 
czata 2016 01 18a
Widok na salę obrad Zjazdu Lubuskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
czata 2016 01 18b
Nowo wybrany Zarząd Organizacji Wojewódzkiej LOK, od lewej: Bogdan Walczak, Andrzej Smukała, Marian Piątkowski, Stanisław Woronowicz, Mariusz Dul, Jan Chmielewski, Marek Żelichowski, Zdzisław Chudy, Maciej Szykuła (prezes), Grzegorz Jarząbek (Prezes LOK), Dariusz Jaworski (burmistrz Witnicy), Jan Koniuszko, Romuald Karpacz, na zdjęciu brakuje Włodzimierza Kwaśniewicza, Zdzisława Hryciuka i Andrzeja Deli
czata 2016 01 19a
Nowa Wojewódzka Komisja Rewizyjna, od lewej: Roman Salej, Andrzej Stryjakiewicz, Jan Mołodczak (przewodniczący), Piotr Dziełakowski, Krzysztof Żarna
czata 2016 01 19b
Występ zespołu wokalnego Ośrodka Szkolno‑Wychowawczego w Lubsku

Sprawozdanie ustępującego Zarządu Organizacji Wojewódzkiej przedstawił prezes Maciej Szykuła, a przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Antoni Kaszczyński sprawozdanie ustępującej Komisji, zwracając się do zebranych o udzielenie absolutorium. Podczas dyskusji głos zabrali: Jan Koniuszko, Bogdan Walczak, Łukasz Mackiewicz, Roman Salej, Adam Cieślak, Marek Żelichowski, Jarosław Jarzyński, Dariusz Jaworski, Jerzy Salamucha i Grzegorz Jarząbek. Następnie Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów.

Prezesem Organizacji Wojewódzkiej został Maciej Szykuła. W skład Zarządu Organizacji Wojewódzkiej weszli: Jan Chmielewski, Zdzisław Chudy, Andrzej Dela, Stanisław Worono‑wicz, Jan Koniuszko, Zdzisław Hryciuk, Włodzimierz Kwaśniewicz, Marian Piątkowski, Andrzej Smukała, Mariusz Dul, Romuald Karpacz, Bogdan Walczak, Marek Żelichowski. Wojewódzką Komisję Rewizyjną stanowią: Piotr Dziełakowski, Jan Mołodczak (przewodniczący), Andrzej Stryjakiewicz, Roman Salej, Krzysztof Żarna. Delegatami na Zjazd Krajowy zostali: Jan Chmielewski, Maciej Szykuła, Bogdan Walczak, Marek Żelichowski.

Po przyjęciu uchwały programu na nową kadencję i Regulaminu Organizacji Wojewódz‑kiej, głos zabrał nowo wybrany prezes Maciej Szykuła, dziękując za zaufanie i ponowny jego wybór. Po zrealizowaniu przyjętego porządku Zjazdu, zakończono obrady.

  Zdzisław Chudy
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.