Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3435
Artykułów:
2059
Odsłon artykułów:
10632087

Odwiedza nas

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.

 

XV Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK w Łodzi

 

W hotelu „Światowid” przy ul. Kościuszki 71 w Łodzi 9 kwietnia br. miał miejsce Zjazd Delegatów Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju, w którym wzięło udział 38 delegatów (90% obecnych). Delegatów, jak i zaproszonych gości, w tym Prezesa LOK w Warszawie Grzegorza Jarząbka członka Rady Wojewódzkiej LOK w Poznaniu, dyrektora Pionu ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych ZG LOK Jerzego Salamuchę oraz Ryszarda Borysiewicza przywitał prezes ZW LOK w Łodzi Bogdan Rzeszutek. I on, decyzją delegatów, poprowadził Zjazd. Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany porządek obrad, projekt regulaminu Zjazdu, a następnie ukonstytuowały się komisje statutowe. Za ustępujący Zarząd Łódzkiej LOK sprawozdanie z minionej kadencji złożył prezes Bogdan Rzeszutek. Zapoznano się również ze sprawozdaniem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, która udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Jeszcze przed przerwą prowadzący zebranie poprosił o zabranie głosu Ryszarda Borysiewicza, członka Rady Wojewódzkiej LOK w Poznaniu, który przekazał uczestnikom Zjazdu list gratulacyjny od władz Ligi. W kilku zdaniach wspomniał również o pozytywnej współpracy kół i klubów LOK z pogranicza województw wielkopolskiego i łódzkiego, w szczególności z LOK w Świnicach Warckich, pow. Poddębice i OSK LOK w Łęczycy.

 
czata 2016 01 21a
Odznaczeni medalami, od lewej złotym „Za Zasługi dla LOK” Zbigniew Jędrzejczyk, dalej Sebastian Czerwiński – brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK”. Pierwsza z lewej Bożena Matusiak, następnie Bogdan Rzeszutek, pierwszy z prawej Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek.
czata 2016 01 21b
Prezydium Zjazdu LOK w Łodzi, od lewej: Alicja Rzeszutek, Bożena Matusiak, Zbigniew Jędrzejczyk i Bogdan Rzeszutek

Po krótkiej przerwie przystąpiono do wyboru prezesa ZW LOK. Zgłoszono kandydatury Zbigniewa Jędrzejczyka z LOK w Radomsku (dotychczasowy zastępca szefa Łódzkiej LOK), a także Bogdana Rzeszutka z LOK w Łodzi, który jednak zrezygnował z kandydowania na kolejną kadencję. Tak więc prezesem ZW LOK w Łodzi na kadencję lat 2016‑2021 wybranym został Zbigniew Jędrzejczyk.

Zanim przystąpiono do dalszych wyborów głosy w dyskusji nad sprawozdaniami zabrali kolejno Jacek Paul z LOK w Radomsku, Maciej Szpon z LOK w Rawie Mazowieckiej i Janusz Kaczmarek z LOK w Kutnie. W swoich wystąpieniach przekazali m.in. cenne uwagi co do dalszego funkcjonowania klubów i kół LOK w swoich środowiskach, wspomnieli o braku środków na utrzymanie strzelnic, o problemach rozliczeń z odpisów 1%, poruszyli potrzebę pod‑jęcia większej współpracy z organizacjami społecznymi na własnym terenie, jak i z lokalnymi samorządami. Z niepokojem zwrócili uwagę na postępujące ubóstwo społeczeństwa: „...u nas,w Kutnie, każda organizowana przez nas impreza dla dzieci i młodzieży kończy się posiłkiem...” – podkreślił w swoim wystąpieniu Janusz Kaczmarek.

Z treści wystąpień wspomnianych jw. delegatów przewinęła się nutka troski o dalszą pozytywną pozycję Ligi Obrony Kraju, a także i wzmożenia jej aktywności w terenie

 
czata 2016 01 22a
Prezes LOK Grzegorz Jarząbek (w środku) z ustępującym prezesem Zarządu Wojewódzkiego LOK w Łodzi Bogdanem Rzeszutkiem z lewej i nowo wybranym prezesem Zbigniewem Jędrzejczykiem z prawej
czata 2016 01 22b
Nowo wybrany Zarząd Wojewódzki LOK w Łodzi. Od lewej: Maciej Karuze – LOK Kutno, Janusz Kaczmarek – LOK Kutno, Bogdan Rzeszutek – LOK Łódź, Marcin Posmyk – LOK Łódź, Aleksandra Soszka – LOK Łódź, Zbigniew Jędrzejczyk – LOK Radomsko, Barbara Stasiak – LOK Łódź, Józef Piejko – LOK Piotrków Trybunalski, Albert Wolski – LOK Radomsko, Krzysztof Gawroński – LOK Zgierz, Piotr Malczewski – LOK Tomaszów Mazowiecki.

Po krótkiej przerwie Zjazd w głosowaniu tajnym dokonał wyboru nowych władz wojewódzkich z podanych wcześniej kandydatur. Oprócz wybranego wcześniej prezesa Zbigniewa Jędrzejczyka w skład Zarządu Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej wybrani zostali: Janusz Kaczmarek – wiceprezes (LOK Kutno), Marcin Posmyk – II wiceprezes (LOK Łódź), Albert Wolski – sekretarz (LOK Radomsko), Bogdan Rzeszutek – skarbnik (LOK Łódź), a członkami Zarządu: Piotr Malczewski (LOK Tomaszów Mazowiecki), Maciej Krauze (LOK Kutno), Krzysztof Gawroński (LOK Zgierz), Barbara Stasiak (LOK Łódź), Aleksandra Soszka (LOK Łódź) i Józef Piejko (LOK Piotrków Trybunalski). Dokonano również wyboru Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w osobach: Kazi‑mierz Bukowski – przewodniczący (LOK Radomsko), Mateusz Markowicz – wiceprzewodniczący (LOK Skierniewice), Sebastian Czerwiński – sekretarz (LOK Łódź) i członkowie: Andrzej Jagielski i Andrzej Ślęzak (z LOK Radomsko). Łódzką Organizację Wojewódzką LOK na Zjeździe Krajowym reprezentować będą: Zbigniew Jędrzejczyk (LOK Radomsko), Bogdan Rzeszutek (LOK Łódź), Kazimierz Bukowski (LOK Radomsko) i Monika Malczewska (LOK Tomaszów Mazowiecki).

Nowo wybranym władzom Łódzkiego LOK pogratulował Prezes LOK Grzegorz Jarząbek. Podsumował on pozytywnie obrady Zjazdu Łódzkiego LOK. Odniósł się do wystąpień delegatów podkreślając, że: ...nasza LOK zależy od nas samych..., jestem członkiem LOK w Bukowie i nie musi przyjeżdżać do nas władza..., o nas, o naszej pracy w LOK wystarczy przeczytać na stronach w internecie, ale trzeba zamieszczać informacje o tym, co się robi i co się zrobiło, jak to np. robi „Kolska Starówka” z Koła, a jeżeli chodzi o finanse, to rachunek w LOK jest jeden i jeżeli kogoś stać na prowadzenie księgowości i swojego rachunku, to należy pochwalić takie działania. Następnie Prezes Grzegorz Jarząbek mówił o przyszłości LOK i jej pozycji w kraju. Z kolei dyrektor Jerzy Salamucha wyjaśnił m.in. realizację odpisu 1% z podatku, a także wspomniał o funkcjonowaniu strzelnic na swoim terenie – na Podkarpaciu.

 
czata 2016 01 23
Wojewódzka Komisja Rewizyjna. Od lewej: Mateusz Markowicz – LOK Skierniewice, Andrzej Ślęzak – LOK Radomsko, Kazimierz Bukowski – LOK Radomsko, Sebastian Czerwiński – LOK Łódź, Andrzej Jagielski – LOK Radomsko.

W swoim wystąpieniu prezes Zbigniew Jędrzejczyk podziękował delegatom za dane mu zaufa‑nie i przedstawił obecnym w punktach projekt pracy ZW LOK w Łodzi na obecną kadencję:
1. Ważną jest oferta działalności w LOK dla dorosłych – propagowanie strzelectwa sportowego, współpraca ze związkami strzeleckimi i innymi stowarzyszeniami.
2. Również ważną jest oferta dla młodzieży – modelarstwo, łączność, strzelectwo.
3. Modernizacja obiektów sportowych i wygospodarowanie pomieszczeń na wszelakie pracownie dla młodzieży, bo ona odchodzi od nas.
4. Stworzenie projektu magazynu – zabezpieczenie i przeklasyfikowanie ich na zakup jednostek broni, zakup nowych, bo stare już stają się zagrożeniem.
5. Stworzenie projektu zawodów i konkursów o zasięgu ogólnopolskim oraz pozyskiwanie na nie funduszy.
6. Praca nad wizerunkiem naszej Organizacji, tak żeby było ją widać w terenie. W trakcie Zjazdu udekorowano Zbigniewa Jędrzejczyka złotym medalem „Za Zasługi dla LOK” i brązowymi Sebastiana Czerwińskiego oraz Marcina Posmyka.

 
czata 2016 01 24
Uczestnicy XV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów LOK w Łodzi

Kilka słów udało mi się uzyskać od nowo wybranego prezesa ZW LOK w Łodzi Zbigniewa Jędrzejczyka. Na moje pytanie: ...Jak postrzega Pan obecnie Łódzką LOK jako prezes ZW? Odpowiedział: ...Widzę duży potencjał ludzki, częściowo w sporcie oraz w obiektach, ale musimy jako nowy Zarząd Wojewódzki sporo nad tym popracować... byłem prezesem przed Bogdanem Rzeszutkiem, a z nim razem wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego i ponownie wybrano mnie na szefa. Trudności jakie widzę już na początku, to nie do końca urzędowe i prawne zapisy korzystania z lokowskich obiektów sportowych w województwie łódzkim, a także nie do końca wykorzystane są projekty oparte o dotacje od samorządów i unijne... Cieszy mnie, że zyskujemy nowy klub w Świnicach Warckich i dobrych zawodników, smuci mnie natomiast to, że kluby przekształcają się w koła LOK, bo wiadomo, składki są mniejsze, ale powinny one szerzej współpracować z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, jak np. Bractwa Kurkowe... to tyle... Dziękuję.

Zjazd zakończył się wspólnym obiadem. Nad obsługą techniczną Zjazdu czuwał dyrektor Biura LOK w Łodzi Marek Jurkiewicz.

  Tekst i zdjęcia: Ryszard Borysewicz
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.