Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3433
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10551008

Odwiedza nas

Odwiedza nas 587 gości oraz 0 użytkowników.

Z obrad XV Zjazdu Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK

 

Zwieńczeniem dla pracy Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju pro‑wadzonej w okresie 5 lat był XV Zjazd POW LOK, który przeprowadzono 28 lutego 2016 r. Obradom Zjazdu przewodniczył dyrektor Biura Podkarpackiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, ppłk (r) Wiesław Karpiuk. W Zjeździe brali również udział przedstawiciele Zarządu Głównego LOK: Prezes LOK płk (r) Grzegorz Jarząbek oraz dyrektor Pionu ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura ZG LOK ppłk (r) Jerzy Salamucha.

Za stołem prezydialnym zasiedli również kolejni goście zaproszeni przez prezesa POW LOK Krzysztofa Kawalca. Goście zajęli przygotowane dla nich miejsca, zaś po przeciwnej stronie miejsca zajęły powołane w kolejności Komisje Zjazdu.

 
czata 2016 02 13
Stół prezydialny Zjazdu
czata 2016 02 14a
Uczestnicy Zjazdu – od lewej: prezes POW LOK Krzysztof Kawalec, szef WSzW płk dypl. Zbigniew Winiarski, komendant KMP w Rzeszowie insp. Witold Szczekala, dyrektor okręgowy JSW płk Marek Grabek
czata 2016 02 14b
Poczet sztandarowy POW LOK i żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich (Rzeszów)
czata 2016 02 14c
Od lewej: płk (r) Grzegorz Jarząbek oraz płk Zbigniew Winiarski odbierają medale „Za Zasługi dla POW LOK”; Ryszard Nycz, Witold Pawul, Krzysztof Szykuła odznaczeni złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, ppłk (r) Jerzy Salamucha wyróżniony Odznaką Honorową „Za Wybitne Zasługi dla LOK”; płk Marek Grabek wyróżniony złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”.

Na podkreślenie zasługuje, że na przestrzeni 2015 roku w POW LOK działało 133 kół oraz klubów (59 szkolnych), które skupiały łącznie 3018 osób. Wśród klubów specjalistycznych największy udział mają obecnie kluby strzeleckie, w tym najwięcej z nich o profilu KŻR oraz strzelectwa sportowego. Systematycznie zwiększa się liczba klubów posiadających licencje Pol‑skiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie, w roku minionym z PZSS współdziałało 6 klubów (w tym 1 uczniowski), kolejny klub strzelecki KŻR LOK złożył dokumentację wraz z wnioskiem do PZSS o udzielenie licencji.

Działalność POW w jednostkach terenowych, szczególnie zaś treningi oraz zawody prowadzone na szczeblu wojewódzkim, wsparły silnie nasze sukcesy w rywalizacji sportowo‑obronnej prowadzonej w LOK, także na szczeblu krajowym. Prowadzono także Wojewódzką Ligę KŻR, jak również Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Snajper” w Nowej Dębie.

Zjazd rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK. Do reprezentacji pocztu sztandarowego POW weszli żołnierze służący w 21. Brygadzie Strzel‑ców Podhalańskich. W skład Brygady wchodzą: 1. Batalion Strzelców Podhalańskich, 21. Bata‑lion Dowodzenia, 14. Dywizjon artylerii Samobieżnej, 21. Dywizjon artylerii Przeciwlotniczej, 1. Batalion Czołgów, 5. Batalion Strzelców Podhalańskich, 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej, 21. Batalion Logistyczny oraz 16. Batalion Saperów.

 
czata 2016 02 15
Powyżej płk(r) Grzegorz Jarząbek oraz ppłk(r) Jerzy Salamucha, jak i wcześniej wyróżnione osoby otrzymali w podziękowaniu od POW LOK specjalne grawertony. Dalej: ppłk(r) Wiesław Karpiuk odbiera pamiątkową szablę oficerską. Poniżej, od prawej: Iwona Dybus‑Grosicka odznaczona srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK”, ks. Zbigniew Gargaś wyróżniony ryngrafem „Za Zasługi dla POW LOK”
czata 2016 02 16a
Iwona Dybus‑Grosicka referuje problematykę pracy wolontariatu w naszej działalności
czata 2016 02 16b
Prezes POW Krzysztof Kawalec odbiera podziękowania za dotychczasową pracę oraz gratulacje od dyrektora Pionu ds. Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych Biura ZG LOK ppłk. (r) Jerzego Salamuchy
czata 2016 02 17
Delegaci i zaproszeni goście cieszą zmysły występem Zespołu Wokalnego z Klubu 21. Brygady Strzelców Podhalańskich

Zjazd podkreślił zasługi naszych kolegów i koleżanek, zarówno działaczy społecznych wspie‑rających pracę organizacji, jak też pracowników etatowych. W związku z tym przedstawiono odpowiednie wnioski w celu przyznania nagród za pracę społeczną i działalność proobronną.

Ukoronowaniem pracy było wręczenie medali, jak i wyróżnień pracy. Kolejno nagrodzono osoby zaangażowane społecznie w ramach naszej planowej współpracy. Przedstawiamy czytelnikom fotografie z uroczystości przekazania wyróżnień.

Obrady XV Zjazdu POW LOK przebiegały w spokojnej i konstruktywnej atmosferze, co potwierdzone zostało w wyborach do władz organizacji. Na prezesa POW wybrano ponownie Krzysztofa Kawalca, którego dotychczasowa praca uzyskała szerokie uznanie, także jako źródło sukcesów w naszej działalności organizacyjnej LOK.

W dalszej dyskusji wymieniano się także dotychczasowymi doświadczeniami nabytymi zarówno na polu działalności statutowej, jak też działalności gospodarczej. Zebrani zwrócili szczególną uwagę na promowanie dalszej współpracy i rozwoju pomiędzy organizacjami tere‑nowymi we wskazanych wcześniej zakresach oraz nowych kierunków działalności. uwzględniono również problematykę działalności LOK, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku swoich znanych poprzedniczek – towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza, a także towarzystwa Żołnierza Polskiego i Polskiego Białego Krzyża1).

Od początku obrad XV Zjazdu towarzyszył nam zespół z Sekcji Wokalnej Klubu 21. BSP w Rzeszowie, pod życzliwym okiem i wrażliwym uchem instruktor ewy Jaworskiej‑Pawełek. Klub podlega dowództwu Śląskiego Okręgu Wojskowego, współpracując z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON oraz 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich.


1) Statut LOK. Zobacz S.J. Dąbrowski „Czata” 1/2012

  Zenon Krawiec
   
  powrot 

Copyright © 2014. SatAudio.