Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3445
Artykułów:
2065
Odsłon artykułów:
11123505

Odwiedza nas

Odwiedza nas 469 gości oraz 0 użytkowników.

LIGA OBONY KRAJU

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PATRIOTYCZNE
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

 
Krajowy Rejestr Sądowy 0000086818
 

ZWRACAMY SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O PRZEKAZANIE 1% PODATKU
NA SZCZYTNY CEL

SZKOLENIE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PATRIOTYCZNEGO-OBRONNEGO WYCHOWANIA, SPORTÓW OBRONNYCH, POLITECHNICZNYCH I WODNYCH (STRZELECTWO, KROSSY OBRONNE, MODELARSTWO, KRÓTKOFALARSTWO, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ŻEGLARSTWO I PŁETWO NURKOWANIE) A TAKŻE SZKOLENIE ŻOŁNIERZY REZERWY.
 
1 wwwsp5kab
 

Zarządzenie Nr 14/2016 Prezesa LOK z dnia 7 grudnia 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 14/2016
Prezesa Ligi Obrony Kraju
z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2017 roku

Nadszedł czas na dokonanie podsumowania kolejnego roku naszej działalności statutowej i gospodarczej, realizowanej na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego Stowarzyszenia przez członków LOK oraz pracowników etatowych.

Był to przede wszystkim rok naszego XV KZD LOK, który odbył się w dniach 3‑5.06.2016 r. w m. Sękocin, w Hotelu Groman.

Na Zjeździe dokonaliśmy podsumowania działalności za okres ostatniej kadencji – 5 lat, wskazaliśmy osiągnięcia, ale również porażki, wytyczyliśmy Program Działania na lata 2016‑2021 oraz wybraliśmy nowe władze Stowarzyszenia.

Nowym Prezesem Ligi Obrony Kraju został Pan Jerzy Salamucha, były dyrektor BZW LOK w Rzeszowie, dyrektor Pionu Sportów Obronnych i Politechnicznych BZG LOK oraz skarbnik ZG LOK.

Warto również podkreślić, że na wniosek nowego Prezesa LOK, Pan Prezes Grzegorz Jarząbek został wybrany Prezesem Honorowym Ligi Obrony Kraju.

XV KZD podjął wiele istotnych uchwał dotyczących naszej działalności na następne 5 lat, w tym najważniejszą uchwałę „Program działania Ligi Obrony Kraju na lata 2016‑2021”, dokonał wyboru nowej Rady Krajowej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz wprowadził zmiany w Statucie LOK.

Rok 2016 był trudnym okresem dla naszej działalności gospodarczej oraz statutowej – był to bowiem czas dynamicznie zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, zmieniających się przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, sportowej i statutowej. Permanentnie odczuwaliśmy skutki wciąż istniejącej stagnacji gospodarczej, braku kandydatów na szkolenie kierowców, rosnące koszty i malejące przychody ze szkoleń.

W 2016 r. zgłosiliśmy do MON 15 ofert na zadania, jednak pozytywnie zostały rozpatrzone tylko 2 oferty na kwotę 51 tys. 510 zł. W miesiącu listopadzie MON rozpatrzyło oferty na realizację „Szkolenia 300 nauczycieli i studentów w zakresie strzelectwa”, „Obozu szkoleniowego dla 100 studentów” i „Obozu szkoleniowego dla 100 uczniów klas mundurowych”. Nasze propozycje zostały przyjęte i obecnie realizujemy ww. przedsięwzięcia za kwotę 190 030 zł przez biura ZW w Olsztynie i Rzeszowie.

Władze LOK czyniły intensywne starania, które miały na celu pozyskiwanie odpowiednich środków na utrzymanie posiadanego majątku oraz realizację zadań statutowych, poprzez odpłatne szkolenia statutowe i komercyjne, dotacje z samorządów oraz działalność gospodarczą.

Należy w tym miejscu podkreślić, że ZG LOK w 2016 r. szukając nowych koncepcji i strategii przeciwdziałania obiektywnym trudnościom w działalności gospodarczej i statutowej, podjął dwie trudne i ważne uchwały dotyczące kolejnych etapów restrukturyzacji naszego Stowarzyszenia, a mianowicie:
– U chwałę Nr 12/2016 z dnia 31.08.2016 r. w sprawie kolejnego etapu restrukturyzacji w LOK dot. likwidacji niektórych BZW (Łódź, Kielce, Białystok) i utworzenia 3 Biur Okręgowych (Kraków, Katowice, Warszawa),
– U chwałę Nr 14/2016 z dnia 21.09.2016 r. w sprawie: kolejnego etapu restrukturyzacji w LOK dot. likwidacji Oddziału BZG LOK w Warszawie.

Jest to kolejna próba poszukiwania nowych i skutecznych form zarządzania LOK poprzez zmianę struktury funkcjonowania, zwiększania efektywności zarządzania majątkiem z koniecznością dostosowania się do wymogów ekonomicznych.

Były to decyzje głęboko przedyskutowane, przeanalizowane i obiektywnie uzasadnione. ZG LOK zaakceptował jednomyślnie propozycje zgłoszone przez Prezesa LOK, bowiem argumenty, które zostały przedstawione były logicznie uzasadnione i konieczne do wprowadzenia.

Pomimo wielu trudności w 2016 r. udało nam się kontynuować inwestycje i przedsięwzięcia, które rozpoczęliśmy w poprzednim okresie, a mianowicie:
– kontynuacja budowy Stacji Diagnostycznej w Ciechanowie,
– ukończenie inwestycji w zakresie dostosowania obiektu w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 dla potrzeb hotelu,
– przygotowanie do inwestycji w zakresie dostosowania obiektu we Wrocławiu dla potrzeb hotelu i hostelu. Przewidywany koszt to ok. 3,5 mln zł,
– ukończono budowę budynku dla ośrodka i strzelnicy w Przemyślu,
– trwa proces sprzedaży nieruchomości przynoszących straty, pozyskiwane środki przeznaczane są na budowę i remonty takich, które dają perspektywę na przychody w działalności gospodarczej czy statutowej.

Liga Obrony Kraju w 2016 roku zrealizowała około 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych, od szczebla rejonu, powiatu, województwa, aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Dwa zadania zostały dofinansowane przez MON na kwotę 51 510 zł (40 150 zł – mistrzostwa LOK w dwuboju obronnym oraz ogólnopolski sprawdzian umiejętności strzeleckich młodzieży ze szkół wyższych uczelni i stowarzyszeń proobronnych – 11 360 zł).

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach „Lato i Zima z LOK” uczestniczyło około 150 000 dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy około 1 500 000 zł.

W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON drużyna chłopców z Podkarpackiej oraz drużyna dziewcząt z Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zdobyły I miejsce.

Kluby Żołnierzy Rezerwy działały bardzo prężnie w większości Organizacji Wojewódzkich LOK, krzewiąc wiedzę obronną wśród społeczeństwa, propagując sporty obronne. W 2016 r. odbyły się XLII Centralne Zawody Strzeleckie KŻR, a gospodarzem i realizatorem zawodów był Śląski Zarząd Wojewódzki LOK. I miejsce zajęła drużyna ze Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

W mijającym roku w sportach łączności Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego zorganizował i przeprowadził 5 Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich. Do najważniejszych imprez zaliczyć można 10. Otwarte Mistrzostwa Polski Radiostacji Klubowych i Indywidualnych, w których zorganizowano i przeprowadzono 36 tur, z udziałem startujących łącznie 440 radiostacji klubowych, indywidualnych oraz nasłuchowych. Również ZW LOK Warmińsko‑Mazurski, Małopolski oraz Dolnośląski zorganizowały i przeprowadziły łącznie 5 imprez krótkofalarskich. Śląski ZW LOK przy współpracy z 6. Oddziałem Terenowym Polskiego Związku Krótkofalarskiego w Katowicach przeprowadził Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie pn. „Barbórka”, w których udział wzięły łącznie 203 radiostacje nadawczo‑odbiorcze oraz nasłuchowe.

Przeprowadzono również dwie ogólnopolskie imprezy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Wielobój Łączności zorganizował i przeprowadził Śląski ZW LOK w Katowicach. Drugą imprezę zorganizowano i przeprowadzono przy dużej pomocy jaką udzielił Polski Związek Radioorientacji Sportowej. Warszawski Klub Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB wspólnie ze Stowarzyszeniem Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w 93. rocznicę upamiętniającą przeprowadzenie pierwszej łączności uruchomił stację czasową, która pracowała pod znakiem czasowym SN1923AXL. Z okazji tej klub wydał dyplom dostępny dla wszystkich nadawców i nasłuchowców krajowych i zagranicznych.

W 2016 r. na szczeblu centralnym zorganizowano regaty w klasie Omega o „Błękitną Wstęgę Gopła” na bazie Klubu LOK „Popiel” w Kruszwicy i Otwarte Mistrzostwa LOK w klasie Optimist. Tradycyjnie imprezą o zasięgu ogólnopolskim propagującą tematykę morską i żeglarską był LIII konkurs pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży w całej Polsce. W konkursie wzięło udział ponad 30 000 uczniów gimnazjów i liceów, a zwycięzcami zostali zawodnicy reprezentujący ZW Kielce, drugie miejsce ZW Poznań, a trzecie ZW Lublin.

W 2016 r. w LOK działało 75 klubów płetwonurkowych zrzeszających blisko 2600 członków. W omawianym okresie wyszkolono w standardach LOK CMAS: P‑1 – 610 płetwonurków, P‑2 – 104 płetwonurków, P‑3 – 41 płetwonurków; poziom turystyczny – 10 płetwonurków oraz poziom młodzieżowy – 18 płetwonurków. Ponadto w 2016 r. szkolono w specjalnościach: nawigacja podwodna, nurkowanie nocne, suche skafandry, nurkowanie podlodowe, poszukiwanie i wydobywanie, nitrox oraz zaawansowany nitrox. Rok 2016 to także kontynuowanie szkoleń instruktorów. Wyszkolono 2 na poziomie M‑1 i 2 na poziomie M‑2.

Aktualnie na koniec 2016 r. LOK posiada w swoich szeregach 86 instruktorów M‑1, 78 instruktorów M‑2 oraz 11 instruktorów M‑3.

W 2016 r. zorganizowano 19 imprez modelarskich różnej rangi, w tym 10 mistrzostw Polski. W ramach współzawodnictwa sportowego przygotowaliśmy do startu w mistrzostwach Europy kadrę narodową reprezentowaną przez 39 seniorów i 14 juniorów uzyskując dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 19 550 zł.

Byliśmy organizatorami Mistrzostw Europy Modeli Pływających w kl. FSR w Jaworze w dniach 15‑24.07.2016 r., zdobywając 13 medali (3 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych). Startowaliśmy w Mistrzostwach Europy Modeli Pływających w kl. M w Nagakanizsa – Węgry w dniach 30.07‑6.08.2016 r., zdobywając 11 medali (4 złote, 3 srebrne i 4 brązowe). Łącznie w tych dwóch imprezach zdobyliśmy 24 medale. Trenerzy oraz mistrzowie Europy zostali wyróżnieni przez MSiT. Braliśmy udział w Mistrzostwach Świata Modeli Wystawowych kl. C w Kaliningradzie – Rosja w dniach 4‑9.09.2016 r. zdobywając 10 medali.

W sportach modelarskich w 2017 r. planujemy zorganizowanie 28 imprez różnej rangi, w tym 12 mistrzostw Polski. Mamy w planie organizację dwóch imprez zleconych przez Światową Organizację Modelarstwa Pływającego i Sportów Modelarskich NAVIGA – Mistrzostwa Świata Modeli Pływających klas FSR ‑V, ‑H, ‑O, które odbędą się Jaworze w dniach 31.07‑13.08.2017 r. oraz Mistrzostwa Świata Pływających Modeli Redukcyjnych klas NS w terminie 3‑11.07.2017 r. w Ornecie.

Jednocześnie przy wsparciu MSiT będziemy przygotowywać kadrę narodową do startu w Mistrzostwach Świata w Klasie Jachtów Zdalnie Sterowanych organizowanych w dniach 1‑14.05.2017 r. w Orfu na Węgrzech. Planujemy udział kadry narodowej w Mistrzostwach Świata Modeli Pływających z Napędem Elektrycznym klasy M organizowanych w dniach 13‑23.08.2017 r w Nagakanizsa, również na Węgrzech.

W 2016 r., pomimo wielu różnych obiektywnych zagrożeń i trudności, realizację zdań możemy ocenić pozytywnie. Pragnę podziękować wszystkim członkom, działaczom i pracownikom Ligi Obrony Kraju – w imieniu Rady Krajowej, Zarządu Głównego i swoim własnym – za dobrą pracę, zaangażowanie i zaufanie, którym zostałem obdarzony i wybrany przez XV KZD na Prezesa LOK.

W 2017 r. koncentracja naszych działań w zakresie spraw gospodarczych przebiegać będzie w szczególności na:

– wdrożeniu w życie Uchwały Nr 14 z 31.08.2016 r. dot. likwidacji Oddziału BZG LOK Warszawa,
– kontynuacji budowy stacji diagnostycznej w Ciechanowie i jej rozliczenie,
– rozpoczęciu modernizacji budynku we Wrocławiu z przeznaczeniem na hostel,
– działalności na rzecz intensyfikacji szkoleń komercyjnych i statutowych odpłatnych. Mamy głębokie przekonanie, że rok 2017 będzie czasem naszej wytężonej pracy, stabilności i przeniesie oczekiwane efekty związane z reformą LOK, a tym samym polepszy nasze perspektywy i kondycję finansową. W 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy naszego niepodległego Państwa i fakt ten należy eksponować w naszych działaniach statutowych.

Biorąc powyższe pod uwagę

Z A R Z Ą D Z A M :

1. Realizować zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XV KZD, uchwały RK, ZG oraz „Program działania LOK na lata 2016‑2021”.

 

2. Utrzymywać współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, PSP na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz patriotycznego wychowania młodzieży.

3. Wspierać w miarę możliwości i zadań zleconych szkolenie i organizowanie przez MON jednostek Obrony Terytorialnej.

4. Działać na rzecz zwiększania dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem w kontekście kolejnych przeprowadzonych etapów restrukturyzacji naszego Stowarzyszenia.

5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i wciąż efektywniej egzekwować wpłaty składek członkowskich.

6. W terminie do 20.01.2017 r. przesłać do BZG LOK rozliczenie zebranych składek członkowskich w 2016 roku, wg stanu członków na 31.12.2016 r.

7. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.

8. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LO K otrzymanych na piśmie.

9. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.

10. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności Uchwały Nr 79/2013 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LO K Nr 13 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC poprzez: – gromadzenie na bieżąco, na pomocniczych rachunkach bankowych FC wszelkich wpływów Biur OB ZG i ZW oraz jednostek podległych, które są określone w pkt. 2 uchwały Nr 79/2013 RK LO K z dnia 13.12.2013 r. – realizację wszelkich wydatków, w tym i zakupów inwestycyjnych ze środków będących na rachunkach podstawowych (bieżących) właściwych jednostek terenowych.

11. Realizować transfer środków z rachunków pomocniczych FC na rachunki podstawowe (bieżące) na podstawie złożonego zapotrzebowania do BZG LO K i przygotowanych przez księgowość OB ZG/BZW LO K przelewów (elektronicznie) za podpisem właściwego dyrektora lub księgowej OB ZG/BZW oraz moim, a w razie mojej nieobecności za podpisem sekretarza ZG LOK.

12. Gromadzić na pomocniczych rachunkach bankowych FC do tego celu wyodrębnionych środki pochodzące z dotacji i dofinansowania na zadania zlecone przez resorty i samorządy oraz z tych rachunków finansować realizację zadań.

13. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki Jakości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.

14. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami i z późniejszymi zmianami.

15. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.

16. W dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji.

17. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty i konserwację bieżącą) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego).

18. Kontynuować proces wdrażania do praktyki działania w Lidze Obrony Kraju procedur i postanowień określonych „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”.

19. Prowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami Biura ZG LOK, bazę danych dotyczących nieruchomości będących w posiadaniu LOK, w systemie informatycznym oraz na bieżąco w dostosowaniu do zmian organizacyjnych, aktualizować te dane według ustalonej procedury i wzorów.

20. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego.

21. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.

22. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.

23. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn, dotacji i odpłatnych szkoleń statutowych oraz składek członków wspierających wykorzystywać i rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami (§ 77 Statutu LOK, Regulamin wykorzystania środków z FC LOK – załącznik do Uchwały Nr 78/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 r.).

24. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których należy przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.

25. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: – możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, – wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez Statut, w tym ze szkoleń odpłatnych.

26. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia.

27. Kontynuować dotychczasową gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach, a w miarę możliwości i popytu działalność tą rozszerzać.

28. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK – w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.

29. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych, a także komercyjnych.

30. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy.

31. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie posiadającymi zatwierdzony regulamin. Planując zamierzenia działalności Organizacji Wojewódzkich i niższych szczebli na 2017 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2017 rok” oraz niniejszego zarządzenia, a także wszystkie własne szkolenia, treningi, imprezy i pozostałe planowane formy działań organizacyjnych. Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczeniem ogólnym objęte są tylko te zadania, które zamieszczone są w poszczególnych planach zamierzeń LOK.

 

 
  PREZES LIGI OBRONY KRAJU
Jerzy Salamucha
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo cslii zagrze

logo_mon_1

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.