Szukaj

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/loksklep/domains/mazowszelok.pl/public_html/modules/mod_fje_likebox/mod_fje_likebox.php on line 18

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
3418
Artykułów:
2057
Odsłon artykułów:
10407911

Odwiedza nas

Odwiedza nas 208 gości oraz 0 użytkowników.

Jubileusz 60‑lecia KŻR LOK „Komunalni” w Kaliszu

W tym roku, 5 maja jubileusz 60‑lecia powstania i działalności obchodził najstarszy w Wielkopolsce Klub Żołnierzy Rezerwy – „Komunalni” w Kaliszu. Uroczystość odbyła się w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza, tej samej, w której 60 lat temu 17 marca 1957 r. powołano do życia Koło Oficerów Rezerwy przy Wojskowej Komendzie Rejonowej w Kaliszu. Godnym podkreślenia jest to, że dwaj nasi obecni członkowie uczestniczyli w tamtym pierwszym spotkaniu i od 60 lat do dzisiaj z powodzeniem działają w naszym Klubie.

 
czata 2017 01 02 22
Otwarcie jubileuszowej uroczystości, od lewej: Prezes Honorowy KŻR LOK „Komunalni” mjr (r) Gustaw Elbl, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zbigniew Włodarek, wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, prezes ZR ZŻWP płk (r) Ryszard Opaliński, prezes ZR LOK st. bosm. (r) Andrzej Michalski, prezes WOW LOK w Poznaniu płk (r) Ryszard Wiliński, komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński
czata 2017 01 02 23
Uczestnicy uroczystości z okazji 60‑lecia KŻR LOK „Komunalni” w sali kaliskiego ratusza

W 1960 r., w oparciu o decyzję MON dotyczącą Kół Żołnierzy Rezerwy, koło weszło w struktury ówczesnej Ligi Przyjaciół Żołnierza, przekształcając się jednocześnie w Klub Oficerów Rezerwy. Pierwszym prezesem kaliskiego koła, a potem klubu był kpt. (r) Tadeusz Tazber, który w ciągu 10‑letniego szefowania znacząco przyczynił się do jego prężnego funkcjonowania. Klub w tamtym czasie zajmował się przede wszystkim szkoleniem oficerów rezerwy, prowadzeniem wykładów o tematyce historycznej, organizacją zajęć polowych z terenoznawstwa, zawodów strzeleckich oraz rajdów samochodowo‑motocyklowych. Były także organizowane spotkania towarzyskie członków Klubu i ich rodzin.

Ponadto, doskonaląc działalność szkoleniową, opracowano kilkuletni cykl wykładów z zakresu wiedzy wojskowej. Zajęcia prowadzili m. in. lektorzy z Dowództwa Wojsk Lotniczych z Poznania. Klub organizował również kursy dla kandydatów do szkół podoficerskich, zlecane przez Wojskową komendę Rejonową w Kaliszu.

W 1967 r. po śmierci mjr. (r) Tadeusza Tazbera kolejnym prezesem został wybrany por. (r) Gustaw Elbl, który tę funkcję pełnił przez 43 lata, przyczyniając się walnie do nieprzerwanego i skutecznego działania i awansując do stopnia majora rezerwy.

W 1982 r., w 25 rocznicę powstania „Komunalnych”, został ufundowany sztandar Klubu. Klub otrzymał również lokal przy ul. 3 Maja w Kaliszu, gdzie urządzono 6‑stanowiskową strzelnicę sportową. W dowód uznania KŻR „Komunalni” został odznaczony przez Zarząd Główny LOK medalem „Za Zasługi dla LOK”, a przez dowództwo ówczesnego Śląskiego Okręgu Wojskowego medalem „Za Zasługi dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”.

 
czata 2017 01 02 24a
Prezes WOW LOK płk(r) Ryszard Wiliński dekoruje kpt. (r) Stanisława Rogozińskiego Krzyżem Porcelanowym „Za Zasługi dla KŻR”
czata 2017 01 02 24b
Prezes WOW LOK w Poznaniu płk (r) Ryszard Wiliński dekoruje Krzyżem Porcelanowym „Za Zasługi dla KŻR” prezesa Klubu Płetwonurków LOK „Bursztyn” mata (r) Marynarki Wojennej Bogumiła Dopierałę 
czata 2017 01 02 25a
Odznaczeni Krzyżami Porcelanowymi „Za Zasługi dla KŻR” (od lewej): st. bosm. (r) Andrzej Michalski, mat (r) Bogumił Dopierała, st. kpr. (r) Włodzimierz Jochan, kpt. (r) Stanisław Rogoziński, ppłk (r) Marian Ozdowski, ppor. (r) Bernard Popp 
czata 2017 01 02 25b
Prezes WOW LOK płk (r) Ryszard Wiliński dekoruje zasłużonych działaczy KŻR LOK „Komunalni” złotymi medalami „Za Zasługi dla LOK”. Wśród odznaczonych plut. (r) Andrzej Bińczyk i sierż. (r) Waldemar Stroński. 
czata 2017 01 02 26
Prezes KŻR LOK „Komunalni” Włodzimierz Jochan odznaczył jubileuszowymi „Medalami Honorowymi” z okazji 60‑lecia „Komunalnych” liczną grupę działaczy. Na zdjęciu (od lewej): prezes ZR LOK w Pleszewie chor. (r) Jacek Przepierski, komendant COSSW w Kaliszu płk Krzysztof Jędrzejak, prezes Klubu Płetwonurków LOK „Bursztyn” w Kaliszu mat (r) Bogumił Dopierała, wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, dyrektor Biura WZW LOK w Poznaniu ppłk(r) Bogdan Mrowiec, komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, prezes WOW LOK w Poznaniu płk (r) Ryszard Wiliński. 

W 2010 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę zmieniającą nazwę Klubu. Zgodnie ze Statutem LOK przyjęto nazwę Klub Żołnierzy Rezerwy. Wraz ze zmianą nazwy nasz Klub otworzył się na nowych członków‑żołnierzy rezerwy w stopniach podoficerów i szeregowców. Na tym zebraniu wybrano nowego prezesa st. kpr. (r) Włodzimierza Jochana. Jednocześnie, w uznaniu zasług dla Klubu, dotychczasowemu prezesowi mjr. (r) Gustawowi Elblowi przyznano tytuł prezesa honorowego.

Na uroczystości jubileuszowej 60‑lecia w kaliskim Ratuszu zgromadzili się członkowie Klubu, członkowie LOK oraz zaproszeni goście, wśród których byli m. in.: wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Włodarek, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu płk (r) Ryszard Wiliński, sekretarz Zarządu i dyrektor Biura WOW LOK w Poznaniu ppłk (r) Bogdan Mrowiec, komendant WKU w Kaliszu ppłk Andrzej Krupiński, prezes ZR LOK w Pleszewie Jacek Przepierski, prezes ZR LOK w Kaliszu Andrzej Michalski. Na salę wprowadzono sztandar Klubu.

Zebranych przywitał prowadzący spotkanie, prezes ZR LOK w Kaliszu, a także członek Klubu st. bosm. (r) Andrzej Michalski. Referat okolicznościowy omawiający główne kierunki działań i osiągnięcia Klubu na przestrzeni minionych 60 lat wygłosił ppor. (r) Bernard Popp. Następnie mjr (r) Jan Wilner odczytał uchwały dotyczące przyznanych wyróżnień zasłużonym członkom Klubu oraz osobom współpracującym.

Krzyżami Porcelanowymi „Za Zasługi dla KŻR LOK” zostali odznaczeni: T adeusz Krokos, Stanisław Rogoziński, Marian Ozdowski, Bernard Popp, Włodzimierz Jochan, Andrzej Michalski, Bogumił Dopierała.

Złotymi medalami „Za Zasługi dla LOK” zostali odznaczeni: Krzysztof Jędrzejak, Wojciech Wasilewski, Janusz Klaga, Grzegorz Namysł, Mariusz Wdowczyk, Czesław Przybylski, Zbigniew Kapkowski, Waldemar Stroński, Andrzej Bińczyk.

Srebrnymi medalami „Za Zasługi dla LOK” zostali odznaczeni: Artur Wrona, Krzysztof Kazimierczak, Zbigniew Majorowicz, Andrzej Koszak, Andrzej Szczepański, Jarosław Wilner, Kazimierz Furche, Piotr Tomaszewski, Włodzimierz Koszela, Wiesław Janicki, Jan Obszyński, Zbigniew Jóźwiak. Brązowymi medalami „Za Zasługi dla LOK” zostali odznaczeni: Bartłomiej Kupsz, Agnieszka Szczepańska, Piotr Bednarek, Michał Werbliński, Honorata Majorowicz‑Dahlke.

Medale i odznaczenia wręczali prezes WOW LOK płk (r) Ryszard Wiliński i sekretarz Zarządu WOW LOK ppłk (r) Bogdan Mrowiec.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK wyróżnił Klub „Komunalni” z okazji 60. rocznicy jego powstania dyplomem i pucharem, które na ręce prezesa Włodzimierza Jochana przekazał sekretarz Zarządu WOW LOK ppłk (r) Bogdan Mrowiec. W trakcie uroczystości odczytano okolicznościowy list od Prezesa Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju ppłk. (r) Jerzego Salamuchy, w którym pogratulował członkom Klubu ich osiągnięć i życzył dalszej owocnej działalności. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem na biesiadzie żołnierskiej.

 
  JAN WILNER
  powrot

Copyright © 2014. SatAudio.