Wzory dokumentów na Zjazd delegatów ZP, ZR, ZM, Kół, Klubów LOK

   
Wzory dokumentów do wykorzystania na Zjazdach Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji Ligi Obrony Kraju
   
word Protokół Komisji Wyborczej - Zjazd Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji LOK
word Protokół Komisji Skrutacyjnej - Zjazdu Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej Organizacji LOK dotyczących wyboru członków ZP (ZR, ZM) LOK, członków PKR oraz delegatów na Wojewódzki Zjazd LOK
word Protokół Komisji Skrutacyjnej - Zjazdu Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej Organizacji LOK dotyczących wyboru Prezesa Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji LOK
word Protokół Komisji Mandatowej- Zjazdu Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji LOK
word Protokół Komisji Wyborczej - Zjazdu Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji LOK
word Protokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła/Klubu LOK
word Załącznik Nr 1 - Wyniki tajnego głosowania
word Ankieta Delegata na Zjazd Organizacji Wojewódzkiej LOK
   
powrot