powstanie 63dni wolnosci

Uchwała Nr 76/2009 Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju


UCHWAŁA Nr 76

Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju

z dnia 06.02.2009 r.

 

w sprawie: ustanowienia medalu z okazji 65-lecia LOK

 

W dniu 20.12.2008 r. Rada Krajowa zaakceptowała przedstawiony przez Prezesa LOK wzór Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi”, zaprojektowany przez członka LOK Pana Stefana Oberleitnera i jednogłośnie scedowała na ZG LOK wszelkie czynności związane z opracowaniem regulaminu medalu, wraz z załącznikami oraz wybiciem medalu i miniatury medalu.

 

W związku z powyższym oraz na podstawie § 46 ust. 3 i ust. 4 pkt. 2, 17 i 18 Statutu LOK, Zarząd Główny LOK uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje zaakceptowany przez RK LOK wzór Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju „Za Zasługi” do wykonania.

 

§ 2

Zatwierdza przedstawiony przez Prezesa LOK regulamin Medalu 65-lecia LOK „Za Zasługi” wraz z załącznikami.

 

§ 3

Ustala ilość medali + miniaturka, do każdego, na 1000 szt. i poleca Prezesowi LOK dokonania zamówienia na wybicie medali i miniaturek w ustalonej ilości.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 06.02.2009 roku.SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
LIGI OBRONY KRAJU


ppłk (r) mgr Józef JAGOS

 

                      PREZES
LIGI OBRONY KRAJU


płk (r) Grzegorz JARZĄBEK

 

Regulamin Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju.
Załącznik Nr 2 - Wzór Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju.
Załącznik Nr 3 Wniosek o nadanie Medalu 65-lecia Ligi Obrony Kraju.

 

Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.