Wyniki Zawodów

Wyniki Zawodów Sportów Łączności

 
Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie organizowane przez Ligę Obrony Kraju
ico readme Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych
ico readme Robinsonowie Warszawscy - Warszawskie Powroty 1945
ico readme Tydzień Ligi Obrony Kraju
ico readme W Hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944
ico readme Dzień Łącznościowca
ico readme Dzień Dziecka
ico readme Zawody Olsztyńskie
ico readme Dni Wałbrzyskiego Podzamcza
   
Zawody Sportów Łączności
ico readme Wielobój Łączności
ico readme Radiopelengacja Amatorska
ico readme Informatyka
ico readme Telegrafia Szybka