Posiedzenie wyjazdowe - ZMOW LOK w Warszawie w dniu 27.09.2013 r.


 

Posiedzenie wyjazdowe:
Zarządu Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju w Warszawie

miejsce:  ZR LOK  w Płocku ul. Norbertańska nr 6 (koło ZOO)
termin: dnia 27.09.2013 r.

PORZĄDEK DZIENNY

1. Zapoznanie z planem współpracy MOW LOK z 1WBPancerną w Warszawie –Wesoła oraz Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki Zegrze na 2014 r.
2. Informacja o wykonaniu planu imprez i zawodów w 2013 r.
3. Sprawa zadań związanych z działalnością finansową  za 2013 r. w ZR LOK na terenie woj. mazowieckiego (dotyczy: Płocka, Żyrardowa, Płońska, Siedlec, Wołomina, Ciechanowa, W-wa Żoliborz-Bielany, W-wa Praga ). Sprawa zadań ZR LOK i działaczy LOK (przyjęcie propozycji opłacania  pracowników statutowych (magazynierów) ze składek członkowskich lub sponsorów).
4. Zadania statutowe i sportowe – propozycje ZR LOK na 2014 r. zgłoszenia przedstawicieli rejonów.
5. Informacja o składkach członkowskich w 2013 r. i pozyskanych środkach z poza LOK oraz środków pozyskanych zł 1 % Organizacji Pożytku Publicznego (w tym przez ZR/ZP LOK) na terenie woj. mazowieckiego.
6. Informacja o pracy i działalności ZG LOK i Krajowej Rady zapoznanie z Zarządzeniem nr 7/2013 Prezesa LOK z dn. 08.07.2013 r.
7. Sprawy organizacyjne (różne)
                      

  Prezes
Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju w Warszawie
płk mgr inż. Michał Wojtkowski
  Uwaga:
1.Prosimy powiadomienie BMZW LOK
tel. 22 849-34-51 wew.228 lub 0-508 065 017  
o niemożliwości uczestnictwa w  posiedzeniu.
2.Informujemy, że posiedzenie odbędzie się w pierwszym terminie o godz. 10:30
lub w drugim terminie bez względu na ilość przybyłych członków Zarządui Komisji o godz.11:00. (podstawa Statut LOK§37.1 i 2).
   
bullet Powrót

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.