powstanie 63dni wolnosci

Regulaminy

Konkurs piosenki patriotycznej

I. Organizator:

Zarząd Wojewódzki LOK organizujący zawody w wieloboju obronnym pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji  Narodowej.

II. Cele konkursu:

Realizacja statutowych celów związanych z patriotyczno- obronnym oddziaływaniem na młodzież oraz kultywowanie i popularyzowanie tradycji oręża polskiego i tradycji narodowych.
• upowszechnianie wśród młodzieży dorobku polskiej piosenki patriotycznej ,
• rozwijanie i pogłębianie wśród młodzieży zainteresowań piosenką patriotyczną,
• rozwijanie wrażliwości artystycznych oraz propagowanie dorobku kultury narodowej.

III. Zasady konkursu:

1. W konkursie wezmą udział reprezentacje poszczególnych ZW LOK uczestniczące w zawodach wieloboju obronnego.
2. Każda reprezentacja zaprezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej.
3. Drużyna oceniana będzie przez jury w składzie 5 osób.
4. Zespół może uzyskać maksymalnie 50 pkt.

IV. Zasady oceny konkursu:

1. Organizator powołuje 5 osobowe jury, które oceni każdy
zespół. Skład jury: 3 kierowników lub trenerów plus kierownik zawodów i sędzia główny zawodów.
2. Jury będzie oceniało
• dobór repertuaru oraz interpretację tekstu oraz wyraz artystyczny – przyznając od 1do 10 punktów.
Utwór może być śpiewany z akompaniamentem.
3. Zwycięża zespół, który uzyska największą ilość punktów.
4. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

V. Nagrody:

Zespół, który zdobędzie największą ilość punktów otrzymuje puchar, dyplom. Nagrody rzeczowe będą
w miarę posiadanych środków finansowych.Zespoły, które zajmą miejsca od 2 do 6 otrzymają dyplomy.

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.