powstanie 63dni wolnosci

Czata 3/2014

 

czata 2014 03 70 lat Ligi Obrony Kraju
4
Centralne uroczystości jubileuszowe 4
W roku jubileuszu 11
Osiągnięcia Ligi Obrony Kraju w latach 1944-2014 11
Jubileuszowe refleksje 14
Odznaczeni Medalem 70-lecia "Za Zasługi"
16
Odznaczeni Medalami Ligi Obrony Kraju 18
Akt nadania Lidze Obrony Kraju Honorowej Odznaki Organizacyjnej 19
List Gratulacyjny przekazany przez Sekretarza Stany, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministra Stanisława KOZIEJA 20
Akt nadania Lidze Obrony Kraju medalu pamiątkowego „Pro Varsovia” 22
  GRATULACJE I ŻYCZENIA 23
  • List Gratulacyjny przekazany przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej płk Jerzego GUTOWSKIEGO 24
  List Gratulacyjny przekazany przez Sekretarza Stanu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju Zbigniewa RYNASIEWICZA
 
25
  • List Gratulacyjny przekazany przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskie
gen. Mieczysława GOCUŁ
26
  List Gratulacyjny przekazany przez Dyrektora Departamentu Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej gen. bron. Zbigniewa GŁOWIENKA  27
  • List gratulacyjny przekazany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama STRUZIKA
28
  • List gratulacyjny przekazany przez Dowódcę Garnizonu Warszawa
gen. bryg. dr Wiesława GRUDZIŃSKIEGO
29
  • List Gratulacyjny przekazany przez Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż Zygmunta MIERCZYK 30
  • List Gratulacyjny przekazany przez Szefa Wojeódzkiego Sztabu Wojskoweg
w Olsztynie płk dypl. Andrzeja SZCZOŁEK
31
  • List Gratulacyjny przekazany przez Prezesa Federacji Stowarzyszeń i Weteranów
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej gen. bryg. (r) Ryszarda ŻUCHOWSKIEGO
32
  • List Gratulacyjny przekazany przez Prezesa Związku Inwalidów Wojennych RP
dr inż. Mariana KAZUBSKIEGO
33
  • List gratulacyjny przekazany przez Prezesa Polskiego Związku Motorowego i Narciarstwa Wodnego Andrzeja MARCINKOWSKIEGO 34
  • List gratulacyjny przekazany przez Wiceprezesa Banku Pekao S.A. Andrzeja KOPYRSKIEGO 35
  Plakat promujący Ligę Obrony Kraju 36
 
 powrot    

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.