Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5321
Artykułów:
2208
Odsłon artykułów:
14246979

Odwiedza nas

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

www63dnipowstania
 

Obchody 70-lecia Ligi Obrony Kraju w Śląskiej LOK

W Jaworznie, tak, właśnie w Jaworznie odbyły się obchody 70‑lecia Ligi Obrony Kraju, które zgromadziły osoby od dziesięcioleci zajmujące się pracą na rzecz kraju, polegającą na kultywowaniu tradycji niepodległościowych, obronnościowych i edukacyjnych.

Wojewódzkie obchody odbyły się w naszym mieście, ponieważ Jaworzno wyjątkowo dobrze zasłużyło się we współpracy na rzecz obronności obejmującej współpracę z młodzieżą. Nasze zaangażowanie zaowocowało decyzją władz wojewódzkich LOK o umiejscowieniu tutaj obchodów jubileuszu. W Sali Teatralnej przy ul. Mickiewicza zasiedli działacze szczebla krajowego i wojewódzkiego, a cała uroczystość była poświęcona historii Ligi Obrony Kraju oraz odznaczeniu poszczególnych osób medalami i dyplomami w podzięce za bezinteresowną działalność patriotyczną. Jaworzno reprezentował prezydent Paweł Silbert, który jako jeden z kilku mieszkańców miasta odznaczony został okolicznościowym medalem 70‑lecia Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

 
czata 2014 06 14
Uroczystość otworzył i dostojnych gości przywitał prezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej Wojciech Boroński

Program artystyczny przygotowali: Romana Janowska‑Przybek, Wierosława Gawryś, Halina Sokulska, Paweł Kuzia oraz uczniowie jaworzyńskich szkół: Gimnazjum nr 5 i 9, I i III LO, Szkoły Podstawowej nr 15 oraz Szkoły Muzycznej. Całość prowadziła Ewa Szpak. Prezentujemy tu relację z tej uroczystości oraz krótką historię Ligi Obrony Kraju. Dla zainteresowanych podajemy adres strony Ligi Obrony Kraju – http://lok.org.pl oraz profilu na Facebooku – https:// www.facebook.com/LigaObronyKrajuPL.

Jubileusz 70‑lecia Ligi Obrony Kraju to szczególna okazja, aby przypomnieć rodowód i bogatą historię działalności tej patriotyczno‑obronnej organizacji oraz zasługi ruchu społecznego, upowszechniającego znajomość historii naszego oręża, a także bohaterstwo uczestników walk obronnych i wyzwoleńczych narodu polskiego.

Organizacja zrodziła się 70 lat temu, w 1944 r., w czasie II wojny światowej na pierwszym skrawku wyzwolonej ziemi polskiej. Skupiała w swoich szeregach głównie młodzież i rezerwistów wojska polskiego. Organizacja jest kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji swoich poprzedniczek: Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza powstało i rozwinęło się jako ruch społeczny ze stowarzyszeń niosących pomoc żołnierzom leżącym w szpitalach wojskowych lub walczących na froncie. Statut organizacji zatwierdził 21 sierpnia 1944 r. Naczelny Dowódca Wojska Polskiego i data ta jest datą historyczną jej powstania. W tworzeniu ogniw Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza dominowały kobiety, zwłaszcza pielęgniarki, i pracownicy służby zdrowia. Towarzystwo prowadziło masową akcję pomocy żołnierzom zwalnianym ze służby wojskowej i repatriantom, tworząc w większych miastach i na węzłach kolejowych gospody żołnierskie i dworcowe punkty odżywcze. Po 1947 r. organizacja zaczęła stopniowo odchodzić od zadań opiekuńczo‑charytatywnych, podejmując coraz szerzej prace kulturalno‑oświatowe. Począwszy od 1948 r., z chwilą uzyskania zgody Ministerstwa Oświaty i Wychowania zaczęły powstawać szkolne koła TPŻ, do których coraz liczniej wstępowała młodzież. Szczególne znaczenie nadano pracy wychowawczej i kulturalno‑oświatowej oraz szkoleniowej młodzieży, zwłaszcza poborowej.

 
czata 2014 06 15
Program artystyczny przygotowała młodzież jaworzyńskich szkół. Przy mikrofonie Ewa Szpak.

21 lipca 1950 r. powstała Liga Przyjaciół Żołnierza, skupiając w swych szeregach kilka innych stowarzyszeń. Głównym zadaniem tej organizacji miało być patriotyczne wychowanie młodzieży i przygotowanie jej do służby wojskowej. W maju 1953 r. na Krajowej Konferencji Zjednoczeniowej połączono Ligę Morską i Ligę Lotniczą z Ligą Przyjaciół Żołnierza. W 1955 r. przejęto po organizacjach militarnych broń sportową i bojową, co było początkiem rozwoju strzelectwa i sportów obronnych oraz powstawania klubów ogólnowojskowych i strzeleckich. Wprowadzone zostały letnie i zimowe zawody w sportach obronnych, wielobój łączności i morski, zawody modelarskie, rajdy motocyklowe, regaty żeglarskie, spływy kajakowe, motorowe zloty gwiaździste oraz masowe zawody strzeleckie. Organizowano szkolenia specjalistyczne: płetwonurków, modelarzy, łącznościowców, wodniaków i kierowców wszystkich kategorii.

Na IV Krajowym Zjeździe Ligi Przyjaciół Żołnierze 12 listopada 1962 r. zmieniono nazwę organizacji na Liga Obrony Kraju i ustalono znacznie szerszy program działania w dziedzinie patriotyczno‑obronnego wychowywania społeczeństwa. Pierwszym Prezesem został generał brygady Franciszek Księżarczyk, a na X Nadzwyczajnym Zjeździe LOK 25 maja 1991 r. Prezesem organizacji zosta. wybrany pułkownik Grzegorz Jarząbek, ktory tę zaszczytną funkcję we władzach krajowych pełni czwartą kadencję.

 
czata 2014 06 16a
Medal okolicznościowy z okazji 70‑lecia LOK otrzymuje prezydent Jaworzna Paweł Silbert
czata 2014 06 16b
Prezes Śląskiej Organizacji Wojewodzkiej Wojciech Boroński został odznaczony Medalem 70-lecia LOK. Aktu dekoracji dokonuje Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek
czata 2014 06 17
Pani Monika Waligóra została wyróżniona złotym medalem „Za Zasługi dla LOK”

Jedną z płaszczyzn realizacji zadań wychowawczych LOK jest aktywny i powszechny udział jej czonkow w ogolnopolskich obchodach rocznic związanych z walkami o wyzwolenie narodowe. Naleaży do nich: marsze patrolowe szlakami walk jednostek Wojska Polskiego oraz oddziałów partyzanckich, rajdy motorowe i piesze połączone z elementami obronnymi do miejsc historycznych bitew, rajdy „Szlakami Zdobywcow Wału Pomorskiego”, masowa impreza „Biło-Czerwona nad Odrą”, młodzieżowy turniej marynistyczny „Polska leży nad Bałtykiem”, ktory obecnie nosi nazwę „Polska Marynarka Wojenna a Obrona Wybrzeża Polskiego”.

Szczegolne miejsce w grupie poczynań Ligi zajmowały i zajmują obchody „Tygodnia LOK” i święta Wojska Polskiego. Liga Obrony Kraju nadal organizuje kursy kierowcow samochodowych, płetwonurkow, kandydatow do szkoł podoficerskich zasadniczej służby wojskowej.

Organizacja przetrwała zmiany ustrojowe. Obecnie jest to ogolnopolskie patriotyczne stowarzyszenie skupiające w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie kultywuje tradycje narodowe i oręża polskiego.

Po reorganizacji struktur administracyjnych kraju po 1 stycznia 1999 r. powołano 16 Zarządow Wojewodzkich i ponad 200 Zarządow Powiatowych, Miejskich i Rejonowych. Liga Obrony Kraju wspołpracuje z:
– Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Sportu i Turystyki,
– organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, – jednostkami wojskowymi,
– kuratoriami oświaty,
– organizacjami społecznymi (działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa), oraz
– Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.

W strukturach Ligi Obrony Kraju działają oficerowie rezerwy i żołnierze. Funkcjonują kluby: strzeleckie, płetwonurkowe, krótkofalarskie, łączności, modelarskie, żeglarskie oraz motorowodne, narciarstwa wodnego, kajakowe i ratownictwa wodnego.

 
czata 2014 06 18
Działacz Ligi Obrony Kraju Zbigniew Sieradzy został wyróżniony srebrnym medalem „Za Zasługi dla LOK”

LOK propaguje obronność poprzez organizowanie w szkołach kół strzeleckich oraz zawodów strzeleckich. Organizuje również szereg konkursów o tematyce obronnej, obozy przysposobienia obronnego, akcje „Lato z LOK” i „Zima z LOK” – współfinansowane przez gminy. Oprócz wspomnianej działalności, Liga Obrony Kraju prowadzi również działalność wydawniczą, publikując czasopisma lub współuczestnicząc w ich wydawaniu. Są to: „Modelarz”, „Mały Modelarz”, „Czata” i „Podwodny Świat”. W artykule wykorzystano materiały LOK.

 

  Aleksander Tura
   
  powrot 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.