Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5321
Artykułów:
2208
Odsłon artykułów:
14246914

Odwiedza nas

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

www63dnipowstania
 

70-lecie Ligi Obron y Kraju w Pleszewie

Pleszewska Organizacja LOK obchodziła 70. rocznicę powstania. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Zarządu Rejonowego oraz odegraniem hymnu państwowego i pieśni LOK. Prowadzący uroczystość prezes Zarządu Rejonowego Jacek Przepierski przedstawił krótki rys historyczny stowarzyszenia i osiągnięcia pleszewskiej organizacji LOK. Pleszewska organizacja LOK liczy obecnie 674 członków, zrzeszonych w 13 kołach i 10 klubach na terenie powiatu pleszewskiego i jarocińskiego.

 
czata 2014 06 24
Poczet sztandarowy w składzie: dowódca M. Jańczak, chor. S. Grzesiak, asystujący B. Bąk
czata 2014 06 25
Uczestnicy spotkania. Od lewej: wiceprezes ZW WOW LOK płk(r) R. Wiliński, prezes ZR LOK Pleszew J. Przepierski,
L. Bierła, prezes WOW LOK gen. Z. Głuszczyk, ks. kanonik K. Grobelny

Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m. in.: prezes Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk; członek Rady Krajowej LOK płk Janusz Dobrzański, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Małkowski; członek prezydium Zarządu Głównego ZŻWP płk Henryk Budzyński; członek Rady Krajowej, przewodniczący Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK w Poznaniu płk Tadeusz Janowski; dyrektor Oddziału Zarządu Głównego LOK w Poznaniu płk Jarosław Jarzyński oraz były dyrektor płk Mirosław Bąk; komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu płk A ndrzej Krupiński; szef Sztabu 16. Batalionu Remontu Lotnisk w Jarocinie mjr Jacek Gochno; Jan Pazderecki reprezentujący posła Leszka Aleksandrzaka; starosta pleszewski Michał Karalus; przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka; burmistrz Pleszewa Marian Adamek; przewodniczący Rady Miasta i G miny Pleszew Olgierd Wajsnis; wójtowie: Jaraczewa Dariusz Strugała; Choczy Marian Wielgosik; Czermina Sławomir Spychaj; Gizałek Robert Łoza; Gołuchowa Marek Zdunek; zastępca komendanta powiatowego Policji w Pleszewie mł. insp. Roman Pisarski; zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie bryg. Mieczysław Kikowski; dziekan ks. kanonik Krzysztof Grobelny; prezes Pleszewskiej Izby Gospodarczej Tadeusz Rak; prezes Pleszewskiego Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego Leszek Bierła; prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Kaliszu Ryszard Opaliński; komendantka Związku Drużyn ZHP w Pleszewie harcmistrz Sławomira Madalińska; członkowie i działacze Pleszewskiej Ligi Obrony Kraju. Uroczystość była okazją do wręczenia szeregu odznaczeń. Sztandar Zarządu Rejonowego LOK został udekorowany złotą odznaką „Za Zasługi dla ZŻWP”. Aktu dekoracji dokonał członek prezydium Zarządu Głównego płk Henryk Budzyński w asyście prezesa ZR ZŻWP w Kaliszu płk. Ryszarda Opalińskiego i prezesa Koła ZŻWP w Pleszewie płk. Ryszarda Wilińskiego. Podczas uroczystości odczytany został także list gratulacyjny prezesa Związku gen. dyw. Franciszka Puchały.

 
czata 2014 06 26a
Odznaczeni Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR”: od lewej prezes ZR ZŻWP płk(r) R. Opaliński, prezes ZR LOK Pleszew J. Przepierski, R. Kozłowski, A. Madaliński, R. Łoza, Z. Głuszczyk, R. Poskrop, R. Tomczak, W. Wielebski, dyrektor Biura ZW WOW LOK płk(r) J. Dobrzański
czata 2014 06 26b
Podpisanie porozumienia o współpracy, od prawej: dyrektor CKiW OHP w Pleszewie K. Piasecki, prezes Towarzystwa Upamiętnienia Powstania Wielkopolskiego L. Bierła, prezes Zarządu Rejonowego LOK w Pleszewie J. Przepierski, komendantka Związku ZHP w Pleszewie harcmistrz S. Madalińska, prezes ZŻWP w Pleszewie płk R. Wiliński
 

Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju uchwałą nr 75 z dnia 13.12.2013 r. nadał medal „W dowód uznania” Parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie i Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pleszewie. Wyróżniającym się członkom, działaczom i sympatykom LOK wręczono następujące odznaczenia: „Za Wybitne Zasługi” – 1 osoba; Medal 70‑lecia LOK „Za Zasługi” – 3 osoby; medale „Za Zasługi dla LOK” – złote – 8 osób, srebrne – 8 osób, brązowe – 5 osób; członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy otrzymali Krzyże „Za Zasługi dla KŻR LOK” (porcelanowe, złote, srebrne i brązowe) – 12 osób; odznakę „Zasłużony Działacz LOK” nadaną przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu – 4 osoby.

Wójt gminy Jaraczewo Dariusz Strugała wręczył sekretarzowi ZR LOK w Pleszewie Zygmuntowi Urbaniakowi odznakę „Zasłużony dla Gminy Jaraczewo”. Nagrodę rzeczową za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz pleszewskiego LOK otrzymał Ireneusz Hadrzyński, nagrodę wręczył prezes ZR LOK Jacek Przepierski. Dyrektor Biura posła Leszka Aleksandrzaka Jan Pazdecki przekazał na ręce prezesa pistolet CZ85B, a starosta pleszewski – drukarkę laserową.

Życzeniom i gratulacjom nie było końca. Znaczenie Pleszewskiej Ligi Obrony Kraju dla miasta i gminy podkreślił burmistrz Marian Adamek: „Jesteśmy dumni, że mamy tak silną i prężną organizację. Chcę podziękować za to, co Państwo robicie dla naszej lokalnej społeczności”.

Ważnym momentem uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy między Rejonową Organizacją LOK, Kołem ZŻWP w Pleszewie, Towarzystwem Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego, Związkiem Drużyn ZHP im. A . Rymarczyka oraz Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.

W części artystycznej wystąpiła Katarzyna Zawada, studentka Wydziału Wokalno‑Artystycznego Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu, laureatka wielu festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym konkursu wojewódzkiego LOK wierszy i pieśni patriotycznych w latach 2007 i 2008.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali prezes WOW LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz prezes Pleszewskiej Organizacji Rejonowej LOK Jacek Przepierski dziękując zgromadzonym za przybycie i uświetnienie uroczystości. Po części oficjalnej wszyscy udali się na jubileuszowy poczęstunek.

 

 
   
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.