Liga Obrony Kraju ma swoją ulicę

4 listopada 2014 r. Rada Miasta Biłgoraj uchwałą nr XLV/14, na wniosek burmistrza Janusza Rosłana zaopiniowany przez Komisję Sportu i Radę Osiedla Różnówka, nadała jednej z ulic miasta na tym osiedlu nazwę: Liga Obrony Kraju. Z pełną treścią uchwały możemy zapoznać się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. pod poz. 4223.

Obradujący 18 grudnia 2014 r. Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie z zaskoczeniem, ale i uznaniem przyjął do wiadomości to unikalne w skali województwa i kraju wydarzenie, bowiem o zamiarze nadania ulicy nazwy Ligi Obrony Kraju jego pomysłodawca i inicjator, prezes Ryszard Łuczyn, a także członkowie Zarządu Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju, nie puścili przysłowiowej pary z ust. Chyba sami nie bardzo wierzyli, że uda im się zrealizować ten wyjątkowy i bardzo cenny dla popularyzacji i prestiżu organizacji pomysł.

Z nie mniejszym zaskoczeniem i uznaniem, dwa dni później Rada Krajowa LOK jednogłośnie, na stojąco i gorącymi brawami zatwierdziła tę znaczącą dla historii LOK decyzję władz samorządowych i Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju.

 
czata 2014 06 46
Prezes Powiatowej Organizacji LOK Ryszard Łuczyn i Ryszard Korniak (z prawej), dyr. Miejskich Służb Drogowych, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Biłgorajskiego, członek Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju
czata 2014 06 47
Duże zdeterminowanie w staraniach o nadanie nazwy ulicy Ligi Obrony Kraju wykazał Tomasz Grabias (z prawej), przewodniczący Rady Osiedla „Różnówka”, radny miasta, członek Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju

Ta śmiała, nie budząca żadnych wątpliwości decyzja radnych Biłgoraja miała swoje bardzo mocne uzasadnienie, bowiem po trudnych latach stagnacji i zastoju po 1990 r., w ostatnich kilkunastu latach biłgorajska Organizacja Powiatowa LOK, za sprawą prezesa Ryszarda Łuczyna i aktywnie działających członków Zarządu Powiatowego LOK, a także wzorcowej w skali województwa młodzieżowej modelarni LOK prowadzonej przez Krzysztofa Datkiewicza, stała się widoczna i aktywnie włącza się w życie społeczne mieszkańców miasta.

Członkowie LOK są widoczni na wszystkich uroczystościach patriotyczno‑państwowych i rocznicowych w mieście; o efektywnej współpracy ZP LOK ze środowiskiem wojskowo‑kombatanckim w G rudziądzu, jak i o współpracy z Towarzystwem Wiedzy Obronnej w Zamościu pisała miejscowa i lokowska prasa („Czata”); szkolne koło LOK przy LO im. ONZ w Biłgoraju, którego opiekunem jest pan Wojciech Skrok należy do przodujących w województwie w zakresie strzelectwa sportowego, a coroczny Ogólnopolski Piknik Modelarski (modeli latających: samoloty, drony, helikoptery, rakiety itp.), będący zasługą klubu modelarskiego LOK, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych imprez tego ciągle rozwijającego się, z niebagatelnymi pomysłami społeczeństwa miasteczka, o tragicznej, ale jakże bohaterskiej karcie historii z okresu II wojny światowej.

W nowym 2015 r. czeka jeszcze biłgorajską Organizację LOK uroczystość wręczenia ufundowanego przez środowisko wojskowo‑kombatanckie Grudziądza nowego sztandaru, a może także wyróżniającego imienia. Sądzimy, że zbliżająca się kampania sprawozdawczo‑wyborcza i Zjazd Delegatów Powiatowej Organizacji LOK w Biłgoraju będzie do tego uroczystego wydarzenia najlepszą okazją.

 

  Anna Malinowska
Stanisław Jan Dąbrowski
   
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.