Polityka jakości w LOK

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim patriotycznym Stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli realizujących misję, których celem jest przygotowanie społeczeństwa, a w szczególności młodzieży, w zakresie proobronnym, politechnicznym i marynistycznym poprzez szkolenie i doskonalenie w ww. dziedzinach, a także innych, na które istnieje zapotrzebowanie.

Naszym celem w zakresie polityki jakości jest zaspokojenie wymagań i oczekiwań odbiorców usług szkoleniowych w sposób kompetentny, sprawny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu realizacji naszych usług szkoleniowych i obsługi klienta.

Powyższy cel osiągniemy poprzez:
– wprowadzenie, utrzymanie i stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008,
– przestrzeganie ustalonych procedur i zarządzeń wewnętrznych przez wszystkich pracowników oraz współpracowników w LOK,
– zatrudnianie kadry posiadającej niezbędną wiedzę teoretyczną, specjalistyczne kwalifikacje i wysokie umiejętności praktyczne na bieżąco podnoszone i doskonalone, – określenie odpowiedzialności i uprawnień dla kierownictwa każdego szczebla zarządzania oraz bezpośrednich wykonawców za jakość świadczonych usług,
– realizację usług szkoleniowych w sposób sprawny, kompetentny z uwzględnieniem oczekiwań odbiorców usługi,
– podnoszenie jakości usług szkoleniowych poprzez systematyczne badanie satysfakcji obsługi uczestnika szkoleń,
– zapewnienie Klientom kompleksowej informacji dot. oferty szkoleniowej oraz innych usług realizowanych przez LOK.

Dzięki harmonijnej współpracy merytorycznej, kompetencji i zaangażowaniu pracowników Liga Obrony Kraju jest w stanie zapewnić swoim Klientom pełną satysfakcję z realizowanych dla nich usług szkoleniowych. Gwarancją spełnienia celów zdefiniowanych w polityce jakości jest wdrożony oraz stale doskonalony System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008.

  PREZES
LIGI OBRONY KRAJU
płk(r) Grzegorz JARZĄBEK
     
  powrot   

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.