Zarządzenie Nr 11/2014 Prezesa Ligi Obrony Kraju z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 11/2014
Prezesa Ligi Obrony Kraju
dnia 22 grudnia 2014 roku
w sprawie: działalności programowej Ligi Obrony Kraju w 2015 roku

Mijający rok 2014 był dla nas wszystkich czasem ważnych rocznic historycznych, o których codziennie pamiętaliśmy, i które były drogowskazem do naszej pracy w działalności statutowej.

To przede wszystkim 70. rocznica powstania Ligi Obrony Kraju oraz 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a także bitwy pod Monte Cassino, do których bardzo często nawiązywaliśmy podczas obchodów naszego jubileuszu oraz przy organizacji imprez statutowych.

Obchody 70‑lecia LOK były przeprowadzane na wszystkich szczeblach organizacyjnych naszego stowarzyszenia, gdzie prezentowaliśmy nasze dokonania, wyróżnialiśmy najbardziej zasłużonych, ale również szczerze z wielką troską mówiliśmy o trudnościach i zagrożeniach oraz zadaniach na przyszłość.

Działalność naszego stowarzyszenia jest doceniana przez społeczeństwo, władze państwowe i samorządowe parlamentarzystów, współpracujących z nami instytucji cywilnych i mundurowych oraz innych stowarzyszeń. Możemy być dumni z osiągnięć w zakresie patriotycznego i obronnego wychowania młodzieży, edukacji społeczeństwa z wiedzy o bezpieczeństwie naszego państwa oraz kultywowania chlubnych tradycji polskiego oręża.

Obchody naszego jubileuszu organizowane były uroczyście z udziałem młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz zasłużonych członków naszego stowarzyszenia. Centralne uroczystości obchodów 70‑lecia Ligi Obrony Kraju odbyły się 17 października 2014 roku w Ośrodku LOK w Warszawie ul. Wał Miedzeszyński 379.

Patronat nad naszymi obchodami objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – gen. Stanisław Koziej.

Liga Obrony Kraju w 2014 roku zrealizowała ponad 200 imprez w sportach obronnych, modelarskich, łączności i wodnych od szczebla rejonu, powiatu, województwa aż do mistrzostw LOK i świata włącznie. Z tej liczby 65 zadań zostało dofinansowane przez MON na kwotę 410 524 zł (w tym 200 000 zł – na zakup amunicji i śrutu do przeprowadzenia Szkolnej Ligi Strzeleckiej).

W sportach obronnych, politechnicznych i wodnych przeprowadzono wszystkie zaplanowane imprezy. W akcjach „Lato i Zima z LOK” oraz Szkolnej Lidze Strzeleckiej uczestniczyło około 200 000 dzieci i młodzieży. Na powyższe imprezy wydaliśmy ponad 1 500 000 zł.

W mistrzostwach sportowo‑obronnych stowarzyszeń o nagrodę MON drużyna chłopców z Podkarpackiej Organizacji Wojewódzkiej LOK oraz drużyna dziewcząt z Małopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK zajęły I miejsca.

Kluby Żołnierzy Rezerwy tradycyjnie – jak w latach poprzednich, wpisały się wymiernie w dzieło upowszechniania wiedzy obronnej wśród społeczeństwa, a młodzieży w szczególności, realizując zadania w zakresie szkolenia strzeleckiego, sprawnościowego i obronnego.

Imprezą najważniejszą było przeprowadzenie przez BZG LOK oraz Mazowiecki Zarząd Wojewódzki w Warszawie XL Centralnych Zawodów Strzeleckich KŻR LOK w Warce w dniach 26-28.09.2014 r.

Podczas ww. imprezy rezerwiści – członkowie KŻR LOK, a także zaproszeni goście ambitnie walczyli o najwyższe wyniki w strzelaniu z broni bojowej. I miejsce zajęła drużyna z Warmińsko‑Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK.

Ważną imprezą KŻR LOK w 2014 roku był XVI Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „Snajper 2014” zorganizowany przez Wielkopolską Organizację Wojewódzką w dniach 12-13.09.2014 r. Patronat nad tą imprezą objął generalny dowódca SZ RP gen. broni Lech Majewski.

Tradycyjnie nasza reprezentacja żołnierzy rezerwy uczestniczyła w XX Międzynarodowym Marszu Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „Trzy kraje w dwa dni” – w dniach 5-7.10.2014 r. na terenie Niemiec, a także w wielu innych imprezach zagranicznych, w których nasi rezerwiści zajmowali wysokie medalowe miejsca.

W Mistrzostwach Europy Modeli Redukcyjnych w klasie NS odbywających się w Kaliningradzie (Rosja) w dniach 21-27.07.2014 r. zdobyliśmy 6 medali (3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe). W Mistrzostwach Europy Modeli Pływających w klasie M odbywających się w Kolomnie (Rosja) w dniach 5-12.08.2014 r. zdobyliśmy 11 medali – 6 złotych, 2 srebrne, 3 brązowe. Braliśmy udział w Mistrzostwach Świata Modeli Wystawowych w klasie C NAVIGA odbywających się w Starej Zagorze (Bułgaria) w dniach 28.06-6.07.2014 r. zdobywając 11 medali (4 złote, 3 srebrne, 4 brązowe).

W sportach modelarskich zorganizowano i przeprowadzono 22 imprezy różnej rangi, w tym 12 mistrzostw Polski. Na dofinansowanie tych imprez nasza organizacja przeznaczyła kwotę 35 000 zł.

W mijającym rok w sportach łączności przeprowadzono szereg Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich. Do najważniejszych imprez zaliczyć można Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie pn. „W Hołdzie Uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944”. W zawodach tych wystartowała rekordowa ilość radiostacji nadawczych i nasłuchowych – 191. Mistrzostwa Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywidualnych to największe zawody organizowane przez nasze Stowarzyszenie. Udział w tych mistrzostwach wzięło 348 radiostacji klubowych i indywidualnych oraz nasłuchowych. Przyznano 43 tytuły Mistrzów i Wicemistrzów Polski. Do interesujących zawodów zorganizowanych przez Biuro Warmińsko‑Mazurskiej OW LOK zaliczyć można Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie pn. „Światowy Dzień Walki z Rakiem – World Cancer Day”, które zwracały uwagę na społeczny problem choroby cywilizacyjnej XXI wieku. W roku 2014 przeprowadzono na szczeblu centralnym Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Wieloboju Łączności oraz Ogólnopolskie Zawody Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Radioorientacji Sportowej przy współpracy z Polskim Związkiem Radioorientacji Sportowej.

W 2014 r. na szczeblu centralnym zorganizowano regaty w klasie „Omega” o „Błękitną wstęgę Gopła” oraz otwarte Mistrzostwa LOK w klasie „Optimist” na bazie Klubu LOK „Popiel” w Kruszwicy.

W działalności motorowodnej H. Synoracki z Poznańskiego Klubu Motorowodnego LOK w kat. senior, w klasie 175 zdobył medal złoty i został Mistrzem Europy, a M. Zieliński ze Szczecińskiego Klubu Motorowodnego został Wicemistrzem Europy, a w klasie 125 zdobył medal brązowy.

Tradycyjnie imprezą o zasięgu ogólnopolskim propagującą tematykę morską i żeglarską był LII konkurs pn. „Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego”. Konkurs ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzieci i młodzieży w całej Polsce. W konkursie wzięło udział około 30 000 uczniów gimnazjów i liceów, a zwycięzcą została reprezentacja ZW Kielce wywodząca się z rejonu Skarżysko‑Kamiennej, drugie miejsce zajął zespół ZW LOK Wrocław, a trzecie zespół ZW LOK Poznań. Konkurs po raz kolejny był dofinansowany przez MON.

W 2014 r. w LOK działało 85 klubów płetwonurkowych zrzeszających blisko 2600 członków.

W omawianym okresie wyszkolono w standardach LOK CMAS: P‑1 – 910 płetwonurków, P‑2 – 194 płetwonurków i P‑3 – 91 płetwonurków. Poziom turystyczny 18 płetwonurków oraz poziom młodzieżowy 48 płetwonurków.

Ponadto w 2014 r. szkolono w specjalnościach: nawigacja podwodna, nurkowanie nocne, suche skafandry, nurkowanie podlodowe, poszukiwanie i wydobywanie, nitrox oraz zaawansowany nitrox.

Kontynuowano także szkolenia instruktorów. Wyszkolono 6 na poziomie M‑1 oraz 8 na poziomie M‑2. Nadano także 2 najstarszym instruktorom stopnie M‑3. Aktualnie na koniec 2014 r. LOK posiada w swoich szeregach 84 instruktorów M‑1, 76 instruktorów M‑2 oraz 11 instruktorów M‑3.

Mijający rok był trudnym czasem dla funkcjonowania LOK, dla naszej działalności gospodarczej i finansowej, był to bowiem czas, gdzie wciąż króluje stagnacja gospodarcza, istnieje kryzys, nie ma ustabilizowanej koniunktury na szkolenie kierowców, rosną koszty i wciąż zmniejszają się przychody.

Sytuacja ta wciąż jest napięta pomimo wielu różnorakich i kompleksowych działań władz Ligi Obrony Kraju w celu zmniejszenia tych dolegliwości i zminimalizowania strat. Z tymi decyzjami wiązała się kolejna restrukturyzacja dot. likwidacji 2 spośród 5 Oddziałów Biur ZG LOK (Katowice i Olsztyn), likwidacji wielu nierentownych ośrodków szkolenia kierowców, pracowni badań psychologicznych, a także zbycia kilku nieruchomości. Wspomniana restrukturyzacja przyniosła już wymierne efekty finansowe, ale dokładne dane w tym zakresie uzyskamy dopiero po podsumowaniu bilansowym za 2014 rok. Wspomnieć też wypada, iż w 2014 roku mimo przedstawionych wcześniej trudności rozpoczęliśmy budowę nowej stacji diagnostycznej w Poznaniu, budynku szkoleniowo‑biurowego z podziemną strzelnicą w G dańsku (stany surowe zamknięte) oraz kontynuujemy modernizację (kolejnego piętra) budynku w Poznaniu z przeznaczeniem na hostel.

Szukamy jednak wciąż nowych rozwiązań, rozpatrujemy wiele różnych wariantów, wychodzimy naprzeciw wszystkim – nawet tym minimalnym szansom, które mogłyby poprawić naszą sytuację. W ten proces mocno angażują się władze statutowe LOK, dyrektorzy OBZG i ZW LOK, a także pracownicy i członkowie wszystkich szczebli organizacyjnych. Przedział tych możliwości działania jest coraz bardziej zawężony, jeśli idzie o szkolenie kierowców, szkolenie specjalistyczne, wynajem pomieszczeń, diagnostykę, odpłatne szkolenie statutowe, a także gospodarowanie majątkiem, a to ze względu na konkurencję, która nie zawsze zachowuje się uczciwie. Nie poddajemy się jednak, widać już pewne symptomy poprawy i mamy pewność, że idziemy we właściwym kierunku. Być może trzeba jeszcze dokonać zmian, które pozwolą na dalsze funkcjonowanie LOK w zakresie realizacji zadań statutowych i gospodarczych.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim członkom, działaczom i pracownikom Ligi Obrony Kraju – w imieniu Rady Krajowej, Zarządu Głównego i własnym za dobrą pracę, wyrozumiałość i chęć działania.

W 2015 roku kluczowym zdaniem będzie rozpoczęcie i przeprowadzenie, zgodnie z Wytycznymi RK LOK, kampanii sprawozdawczo‑wyborczej na niższych szczeblach organizacyjnych przed zbliżającym się XV KZD LOK, który odbędzie się w 2016 r.

W działalności gospodarczej musimy zakończyć budowę obiektów w Poznaniu i G dańsku oraz rozpocząć budowę nowej stacji diagnostycznej w Ciechanowie. Musimy też zwiększyć wysiłki nas wszystkich na pozyskiwanie kandydatów na odpłatne szkolenia we wszystkich dziedzinach naszej działalności.

Kolejnym ważnym elementem naszych działań będzie współpraca z Pełnomocnikiem MON ds. Społecznych Inicjatyw Proobronnych w zakresie możliwości współpracy resortu ON z organizacjami pozarządowymi o charakterze proobronnym, do których zaliczane jest nasze Stowarzyszenie.

Pracujmy wszyscy dalej, realizujmy nasze plany, nasze marzenia i ufajmy, że ten ciężki wysiłek nas wszystkich przyniesie dobry efekt.

W związku z powyższym

z a r z ą d z a m:


1. Realizować bieżące zadania w oparciu o dokumenty uchwalone przez XIV KZD, uchwały RK i ZG LOK, a w szczególności kierując się „Programem działania LOK na lata 2011‑2016”, a także rozpocząć i realizować kampanię sprawozdawczo‑wyborczą zgodnie z „Założeniami”.

2. Kontynuować stałą opiekę wybranych miejsc pamięci narodowej przez terenowe jednostki organizacyjne LOK.

3. Utrzymywać dobrą współpracę z MON, MSWiA, MSiT i MEN, władzami administracji rządowej i samorządowej, innymi organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi oraz jednostkami wojskowymi, Policją, Państwową Strażą Pożarną na rzecz bezpieczeństwa i obronności kraju oraz wychowania patriotycznego młodzieży.

4. D ziałać na rzecz zwiększenia dochodów LOK poprzez lepsze zarządzanie i gospodarowanie przydzielonym majątkiem LOK, stosując nowatorskie metody organizacji pracy i propagowanie LOK w Internecie.

5. Przestrzegać dyscypliny budżetowej i wciąż efektywniej egzekwować zbieralność składek członkowskich.

6. W terminie do 20.01.2015 r. przesłać do BZG LOK rozliczenie zebranych składek członkowskich w 2014 roku, wg stanu członków na 31.12.2014 r.

7. Realizować tylko niezbędne wydatki służące bieżącej realizacji zadań.

8. Inwestycje i zakupy inwestycje realizować tylko na podstawie Uchwały ZG lub decyzji Prezesa LOK otrzymanych na piśmie.

9. Utrzymywać prymat działalności statutowej nad gospodarczą.

10. Przestrzegać na wszystkich szczeblach organizacyjnych w szczególności uchwały Nr 79/2013 RK oraz „Regulaminu wykorzystania środków z FC”, a także Zarządzenia Prezesa LOK Nr 13 z dnia 16.05.2008 r. w sprawie gromadzenia i wykorzystania środków FC poprzez:
– gromadzenie na bieżąco, na pomocniczych rachunkach bankowych FC wszelkich wpływów biur OBZG i ZW oraz jednostek podległych, które są określone w pkt. 2 uchwały nr 79/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 r.,
– realizację wszelkich wydatków, w tym i zakupów inwestycyjnych ze środków będących na rachunkach podstawowych (bieżących) właściwych jednostek terenowych.

11. Realizować transfer środków z rachunków pomocniczych FC na rachunki podstawowe (bieżące) na podstawie złożonego zapotrzebowania do BZG LOK i przygotowanych przez księgowość OBZG/BZW LOK przelewów (elektronicznie) za podpisem właściwego dyrektora lub księgowej OBZG/BZW oraz moim, a w razie mojej nieobecności za podpisem sekretarza ZG LOK.

12. G romadzić na pomocniczych rachunkach bankowych FC do tego celu wyodrębnionych środki pochodzące z dotacji i dofinansowania na zadania zlecone przez resorty i samorządy oraz z tych rachunków finansować realizację zadań.

13. Na bieżąco realizować cele i zadania „Polityki Jakości” wynikające z Systemu Zarządzania Jakością.

14. Zadania z zakresu zarządzania i szkolenia realizować zgodnie z wprowadzonymi w 2010 r. procedurami.

15. Realizować zgodnie z planem audyt wewnętrzny.

16. W dziedzinie budownictwa, w zakresie inwestycji kierować się zasadami: efektywności podejmowanych działań i koncentracji nakładów, kładąc szczególny nacisk na właściwe przygotowanie zamierzeń budowlanych, a następnie na zapewnienie krótkich terminów ich realizacji.

17. Zwrócić szczególną uwagę na sprawy związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno‑funkcjonalnym (remonty i konserwację bieżącą) oraz na zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania, w tym na prowadzenie okresowych kontroli obiektów budowlanych i wymaganej dokumentacji (książek obiektu budowlanego).

18. W zakresie gospodarki nieruchomościami kontynuować proces dostosowywania bazy obiektów budowlanych i nieruchomości gruntowych do potrzeb działalności statutowej i gospodarczej LOK, widzianej perspektywicznie.

19. Zwrócić uwagę na racjonalność wykorzystania obiektów i pomieszczeń oraz na zintensyfikowanie działań na rzecz wynajmu – wydzierżawienia nieruchomości (lub ich części) czasowo niewykorzystywanych.

20. Kontynuować proces wdrażania, do praktyki działania w Lidze Obrony Kraju, procedury i postanowienia określone „Instrukcją w sprawie budowy i utrzymania obiektów budowlanych oraz gospodarki nieruchomościami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Ligi Obrony Kraju”.

21. Prowadzić, we współdziałaniu z Oddziałami Biura ZG LOK, bazę danych dotyczących nieruchomości, będących w posiadaniu LOK w systemie informatycznym oraz na bieżąco w dostosowaniu do zmian organizacyjnych, aktualizować te dane według ustalonej procedury i wzorów.

22. Kontrolować zgodność realizacji przychodów, kosztów, wyników finansowych oraz wpłat na FC w odniesieniu do planów finansowych każdego szczebla organizacyjnego.

23. Przestrzegać terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec Skarbu Państwa, urzędów administracji terenowej i dostawców mediów.

24. Terminowo rozliczać zadania zlecone przez RK i ZG LOK, MON, MEN, MSiT. Przy korzystaniu z dofinansowania przestrzegać zasad zawartych w ustawach: o zamówieniach publicznych, rachunkowości i finansach publicznych, a otrzymaną kwotę dofinansowania księgować na wyodrębnionym rachunku, zaś niewykorzystaną część dofinansowania zwrócić w nakazanym przez zleceniodawcę terminie.

25. Środki z FC na działalność statutową oraz pochodzące z darowizn, dotacji i odpłatnych szkoleń statutowych oraz składek członków wspierających – wykorzystywać i rozliczać zgodnie z przepisami i właściwymi uchwałami (§ 77 Statutu LOK, Regulamin wykorzystania środków z FC LOK – załącznik do uchwały nr 78/2013 RK LOK z dnia 13.12.2013 roku).

26. Przestrzegać zasad właściwego obiegu dokumentów źródłowych, zabezpieczenia pomieszczeń kasowych, w których przetrzymywać środki tylko w wysokości ustalonej i ubezpieczonej kwoty.

27. Stosować zasadę uzależnienia proporcji płac pracowników LOK od: – możliwości i efektów ekonomicznych w działalności gospodarczej, – wyników działalności statutowej i wielkości środków finansowych pozyskanych przez statut, w tym ze szkoleń odpłatnych.

28. Utrzymywać wysoki poziom szkolenia w podległych ośrodkach szkolenia, wykorzystując obowiązujący program w tym zakresie oraz nowoczesne środki marketingowe w zakresie pozyskiwania kandydatów do szkolenia.

29. Kontynuować dotychczasową gamę szkoleń komercyjnych w dziedzinie doskonalenia umiejętności prowadzących pojazdy, a także w innych dziedzinach, a w miarę możliwości i popytu rozszerzać.

30. Na obozy specjalistyczne, morskie, sprawnościowe i inne dokonywać rekrutacji spośród członków, sympatyków LOK – w porozumieniu z Pionem Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych BZG LOK.

31. Zgodnie z prawem wykorzystywać środki finansowe z FC na imprezy sportowe i utrzymanie biur, podejmować inicjatywy pozyskiwania środków finansowych od sponsorów, darczyńców, zwiększyć wysiłki w organizowaniu szkoleń statutowych odpłatnych, a także komercyjnych.

32. Bezwzględnie dbać o bezpieczeństwo podczas imprez i zawodów sportowych, szkoleń i zgrupowań – zwłaszcza strzeleckich i wodnych. Dbać o zgodne z przepisami zabezpieczenie broni i amunicji w magazynach oraz w czasie posługiwania się nimi. Jednostki pływające i akweny wodne zabezpieczyć w atestowany sprzęt ratunkowy.

33. Szkolenia i zawody strzeleckie z broni kulowej prowadzić tylko na obiektach zweryfikowanych pozytywnie zgodnie z obowiązującymi przepisami i jednocześnie posiadającymi zatwierdzony regulamin.

Planując zamierzenia działalności organizacji wojewódzkich i niższych szczebli na 2015 rok uwzględnić zadania wynikające z „Planu Zamierzeń na 2015 rok” oraz niniejszego zarządzenia, a także wszystkie własne szkolenia, treningi, imprezy oraz pozostałe planowane formy działań organizacyjnych.

Ponadto należy pamiętać, iż ubezpieczeniem ogólnym objęte są tylko te zadania, które zamieszczone są w poszczególnych planach zamierzeń LOK.

  PREZES
LIGI OBRONY KRAJU
płk (r) Grzegorz JARZĄBEK
     
  powrot   

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.