Szukaj

FJE Facebook Like Box

Statistics - Statystyka

Użytkowników:
5357
Artykułów:
2211
Odsłon artykułów:
14565408

Odwiedza nas

Odwiedza nas 186 gości oraz 0 użytkowników.

Uchwała Nr 83/2014

Uchwała Nr 83/2014
Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej w 2015 roku

Działając w oparciu o § 44 ust. 3 pkt 5 Statutu LOK, a także uwzględniając opinie terenowego aktywu społecznego, na wniosek Zarządu Głównego, Rada Krajowa uchwala wysokość minimalnej składki dla członków zwyczajnych zrzeszonych w klubach (kołach) oraz członków wspierających LOK w 2015 roku, i tak dla:

1. Członków zwyczajnych zrzeszonych w:
a) klubach (kołach) szkolnych 3,00 zł miesięcznie
b) klubach specjalistycznych – grupujących młodzież 10,00 zł miesięcznie
c) klubach specjalistycznych – grupujących dorosłych 20,00 zł miesięcznie
d) pozostałych klubach (kołach) 5,00 zł miesięcznie

2. Członków wspierających:
a) klubów specjalistycznych nie prowadzących działalności gospodarczej 500 zł rocznie
b) klubów specjalistycznych prowadzących działalność gospodarczą 2000 zł rocznie
c) uczniowskich Klubów Sportowych 200 zł rocznie
d) innych osób prawnych lub fizycznych – zgodnie z § 26 Statutu LOK
e) podporządkowanie klubów wymienionych w pkt 2 ppkt. a, b, c określa § 10 ust. 1 i 5 Statutu LOK.

3. Instruktorów płetwonurkowania 120,00 zł rocznie.

4. Klubów płetwonurkowania 200,00 zł rocznie. Składki wymienione w pkt. 3 opłacają również centra nurkowe oraz instruktorzy prowadzący działalność gospodarczą.

5. Składki wymienione w pkt. 3 i 4 należy wpłacać na rachunek BZG LOK nr 57 1249 6074 1111 0000 4995 1211.

6. Członkowie wspierający nabywają członkostwo zgodnie z § 21, 22 i 26 Statutu LOK.

7. Członek wspierający uiszcza składkę, a także wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz jednostki, której jest członkiem lub której jest podporządkowany,

8. Wspierające kluby specjalistyczne i UKS‑y, korzystające ze sprzętu i obiektów LOK ponoszą ponadto koszty amortyzacji sprzętu i obiektów, właściwych podatków i danin oraz mediów, z których korzystają. Wysokość i zasady uiszczania tych opłat ustalają i określają w umowie prezesi klubów wspierających z dyrektorami BZW LOK, w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu lub właścicielem sprzętu. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

  ZA RADĘ KRAJOWĄ LOK
PREZES

LIGI OBRONY KRAJU
płk (r) Grzegorz JARZĄBEK
     
  powrot   

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.