Uchwała Nr 84/2014

Uchwała Nr 84/2014
Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju
z dnia 19 grudnia 2014 r.
w sprawie: limitu odznaczeń organizacyjnych Ligi Obrony Kraju
dla organizacji wojewódzkich LOK

Na podstawie § 44 ust. 3 pkt 18 Statutu Ligi Obrony Kraju, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju uchwala, co następuje:

§ 1

W celu uhonorowania w 2015 r. członków Ligi Obrony Kraju wyróżniających się w realizacji zadań statutowych, a także sympatyków i instytucji współpracujących z Ligą, Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju ustala następujące limity odznaczeń dla organizacji wojewódzkich LOK:
     • „Za Wybitne Zasługi dla LOK” – 150
     • „Za Zasługi dla LOK”
        – złote – 200
        – srebrne – 300
        – brązowe – 400
        – zbiorowe – 50
     • Krzyże „Za Zasługi dla KŻR”
        – białe (porcelanowe) – 50
        – złote – 50
        – srebrne – 100
        – brązowe – 100

§ 2

Rada Krajowa LOK upoważnia Prezesa LOK do dysponowania odznaczeniami wymienionymi w § 1, w ilości przedstawionej w tymże paragrafie zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez zarządy wojewódzkie, przy spełnieniu wymaganych warunków na zasadzie odpłatności, a także nieodpłatnie – zgodnie z ilościami wyszczególnionymi w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przydział medali na Wojewódzkie Organizacje LOK w 2015 roku

Lp.
NAZWA ZW LOK
medale


Uwagi
złoty srebrny
brązowy
zbiorowy
1. Dolnośląski 2 4 6  10  
2. Kujawsko-Pomorski 1 3 4 5  
3. Lubelski 2 3 4 8  
4. Lubuski 1 2 3 5  
5. Łódzki 1 2 2 4  
6. Małopolski 5 7  10 15  
7. Mazowiecki 3 5  7  5  
8. Podkarpacki 2 4 6 5  
9. Podlaski 1 1 2 10  
10. Pomorski 2 3 4  15  
11. Śląski 4 7 10 5  
12 Świętokrzyski 1 2 2 5  
13 Warmińsko-Mazurski 2 3 4 10  
14. Wielkopolski 5 7 9 10  
15. Zachodniopomorski 1 2 3 5  
16. Opolski 1 2 2 5  
17 Dyspozycja LOK 21 33 35 18  
  Razem 55 90 113 14 398

 

  ZA RADĘ KRAJOWĄ LOK
PREZES

LIGI OBRONY KRAJU
płk (r) Grzegorz JARZĄBEK
     
  powrot   

 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.