Poznańska Organizacja Rejonowa LOK im. gen. bryg.Franciszka Seweryna Włada ma swój sztandar organizacyjny

W ramach obchodów 70‑lecia powstania Ligi Obrony Kraju 11 października 2014 r. miała miejsce uroczystość wręczenia sztandaru organizacyjnego Poznańskiej Organizacji Rejonowej im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada. Patronat honorowy nad uroczystością objął starosta poznański Jan Grabkowski.

Punktualnie o godz. 11 dowódca uroczystości mjr Tomasz Woźniak z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu wydał komendę do wprowadzenia Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, którą wystawiła szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada. Uroczystość uświetniała Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych z kapelmistrzem mjr. Pawłem Joksem oraz Kompania Honorowa Wielkopolskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Kompania Honorowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Kompania Honorowa Izby Celnej w Poznaniu, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w Poznaniu z klasami o profilu wojskowym, uczniowie Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu z klasami o profilu policyjnym oraz harcerze z Wielkopolskiej Komendy Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich.

 
czata 2014 06 29
Przywitanie gości przez dyrektora Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK płk.(r) Janusza Dobrzańskiego
czata 2014 06 30
Na pierwszym planie matka chrzestna sztandaru Krystyna Łybacka (w środku) i ojciec chrzestny Jan Grabkowski (pierwszy z prawej)

Matką chrzestną sztandaru została Krystyna Łybacka, posłanka do Parlamentu Europejskiego, natomiast funkcję ojca chrzestnego przyjął Jan Grabkowski, starosta poznański. Wśród zaproszonych gości byli m. in. reprezentant wojewody wielkopolskiego Roman Łukawski, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak, przedstawiciel prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński, przedstawiciele komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski i mł. insp. Roman Kuster, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji Międzynarodowej Region Poznań podinsp. Witold Drzażdżyński, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Mendelak wraz z zastępcą komendanta miejskiego PSP oraz komendantem Szkoły Aspirantów PSP st. bryg. Grzegorzem Stankiewiczem, dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, dowódcą Garnizonu Poznań, którego reprezentował mjr D ariusz Rojewski, komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, pełniący obowiązki płk Roman Narożny, komendant Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada st. chor. szt. Marek Kajko, członek honorowy LOK kpt. A rmii Stanów Zjednoczonych Krzysztof Flizak, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej LOK Tadeusz Małkowski, przewodniczący Wielkopolskiej Komisji Rewizyjnej LOK płk(r) Tadeusz Janowski, wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP płk(r) Stanisław Kalski, prezesi Rejonowych i Powiatowych Organizacji LOK oraz prezesi Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK – „Snajper” w Poznaniu płk(r) Leszek Kędra oraz „Jastrząb” w Swarzędzu Ireneusz Erenc, a także licznie zebrani członkowie i sympatycy Ligi Obrony Kraju. Gospodarzem uroczystości obchodów 70‑lecia Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu byli prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk oraz dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk(r) Janusz Dobrzański.

Na placu przed pomnikiem Armii Poznań meldunek o gotowości do uroczystości Prezesowi LOK płk.(r) G rzegorzowi Jarząbkowi złożył prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej płk(r) Zbigniew Ornaf. Rozpoczęcie uroczystości uświetnił wystrzał z armaty, którą obsługiwał członek Poznańskiego Bractwa Kurkowego.

 
czata 2014 06 31
Odczytanie aktu ufundowania sztandaru przez przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacyjnego Stefana Mikołajczaka
czata 2014 06 32a
Ojciec chrzestny Jan Grabkowski przekazuje sztandar Prezesowi LOK płk.(r) Grzegorzowi Jarząbkowi
czata 2014 06 32b
Młodzież Zespołu Szkół Handlowych z klasą o profilu policyjnym oraz harcerze z Wielkopolskiej Chorągwi ZHP

Po odegraniu hymnu państwowego i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, rozpoczęła się główna uroczystość wręczenia sztandaru. Akt ufundowania sztandaru przez członków Ligi Obrony Kraju oraz społeczeństwo odczytał wiceprezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacyjnego Stefan Mikołajczak. Po odczytaniu aktu ufundowania, rodzice chrzestni sztandaru Krystyna Łybacka oraz Jan Grabkowski dokonali wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewce sztandaru. Po rodzicach chrzestnych gwoździe pamiątkowe wbijali fundatorzy sztandaru, członkowie Ligi Obrony Kraju. Następnie sztandar Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK został poświęcony przez kapelana Garnizonu Poznań ks. ppłk. Mariusza Stolarczyka.

Akt nadania sztandaru Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK odczytał Prezes LOK płk(r) G rzegorz Jarząbek. Sztandar przekazali Prezesowi rodzice chrzestni, który następnie wręczył go prezesowi Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada płk.(r) Zbigniewowi Ornafowi. Prezes po ucałowaniu płata sztandaru przekazał go dowódcy Pocztu Sztandarowego, który dokonał jego prezentacji.

Na zakończenie uroczystości nadania sztandaru delegacja w składzie: matka chrzestna Krystyna Łybacka, ojciec chrzestny Jan Grabkowski, Prezes LOK płk(r) G rzegorz Jarząbek, prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk, dyrektor Biura Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK płk(r) Janusz Dobrzański, prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK płk(r) Zbigniew Ornaf oraz prezes KŻR „Snajper” płk(r) Leszek Kędra złożyli wieniec na płycie pomnika Armii Poznań dla upamiętnienia gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada oraz poległych żołnierzy Armii Poznań. Po złożeniu wieńca i odegraniu przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego nastąpił przemarsz zaproszonych kompanii honorowych ulicami Poznania do budynku LOK, Domu Żołnierza, gdzie odbyła się druga część uroczystości związanej z obchodami 70‑lecia powstania Ligi Obrony Kraju.

 

  Tekst: Marek Stebach
Zdjęcia: Katarzyna Stebach
   
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.