Podsumowanie sezonu strzeleckiego w 2014 r. w Bogatyni

Bogatyńskie stowarzyszenie Ligi Obrony Kraju działa na obszarze najdalej wysuniętego na południowy zachód zakątka województwa dolnośląskiego, w tzw. worku turoszowskim. Członkowie organizacji zrzeszeni są również w Klubie Strzeleckim „Czak” DZW – LOK we Wrocławiu z siedzibą w Wałbrzychu.

 
czata 2014 06 43a
Płk Tadeusz Gajewski i burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz z uczestniczkami spotkania
czata 2014 06 43b
Prezes Zarządu Gminnego LOK Zdzisław Strzykała składa podziękowania burmistrzowi Bogatyni Andrzejowi Grzmielewiczowi

Zarząd Gminny LOK w Bogatyni zorganizował 9 listopada 2014 r. uroczyste spotkanie w związku z jubileuszem 70‑lecia Ligi i jej poprzedniczek TPŻ i LPŻ. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście oraz członkowie bogatyńskiej organizacji. Wśród zaproszonych gości, oprócz władz samorządowych, burmistrza Bogatyni Andrzeja Grzmielewicza, udział wzięli także dyrektor Biura Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu płk (r) Tadeusz Gajewski oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bogatyni Konrad Wysocki. Prezes Zarządu Gminnego LOK w Bogatyni Zdzisław Strzykała przywitał zaproszonych gości i uczestników spotkania oraz poinformował, iż uroczystość ta jest też okazją do podsumowania działalności stowarzyszenia i osiągnięć sportowych członków Klubu Strzeleckiego „Czak”. Dyrektor Biura DZW LOK we Wrocławiu płk Tadeusz Gajewski w swoim wystąpieniu pozytywnie ocenił wieloletnią współpracę Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu z Zarządem Gminnym LOK w Bogatyni. W dowód uznania działalności i zasług bogatyńskich członków wręczył najbardziej zasłużonym odznaczenia wojskowe i LOK‑owskie. Brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” odznaczeni zostali instruktorzy strzelectwa sportowego i bojowego Stanisław Arsan i Wojciech Wojtania, brązowym medalem „Za Zasługi dla LOK” długoletni działacze Mirosław Jaworski i Ireneusz Połowiński. Prezes bogatyńskiej organizacji Zdzisław Strzykała został uhonorowany Porcelanowym Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK”. Członkowie Klubu Strzeleckiego „Czak”: Andrzej Szreder, Jarosław Bem i Marian Przygrodzki otrzymali złote Odznaki Strzeleckie PZSS, a D ominik Jaruszewski – srebrną. Najlepsi strzelcy kulowi naszej organizacji: Andrzej Szreder, Jarosław Bem, Stanisław Arsan, Eugeniusz Wawrzyńczak, Piotr Czekała i Zdzisław Strzykała oprócz medali i dyplomów otrzymali z rąk burmistrza Andrzeja Grzmielewicza pamiątkowe pistolety z dedykacją.

 
czata 2014 06 44a
Burmistrz Bogatyni Andrzej Grzmielewicz wręcza Stanisławowi Arsanowi medal za osiągnięcia sportowe
czata 2014 06 44b
Dyrektor Biura Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we Wrocławiu płk Tadeusz Gajewski dekoruje Krzyżem Porcelanowym „Za Zasługi dla KŻR LOK” prezesa Zarządu Gminnego LOK w Bogatyni Zdzisława Strzykałę
czata 2014 06 45
Trofea ufundowane przez burmistrza Bogatyni Andrzeja Grzmielewicza

Burmistrz Bogatyni Andrzej Grzemielewicz w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował Zarządowi oraz wszystkim członkom Ligi za promocję gminy Bogatynia podczas zawodów sportowych oraz propagowanie w lokalnym środowisku tradycji strzeleckich, a także za pomyślną i owocną, wieloletnią współpracę. Podkreślił także, iż w dalszym ciągu będzie dążył do realizacji budowy kompleksu sportowego – toru motokrossowego i strzelnicy kulowej, tym bardziej że na te obiekty sporządzone są już projekty budowlane. Wiadomość ta bardzo ucieszyła strzelców i członków Ligi, ponieważ merytorycznie przygotowani są do prowadzenia wszelkiego rodzaju zajęć na strzelnicy kulowej, a ponadto nie będą musieli wyjeżdżać na treningi do odległych strzelnic. Po części oficjalnej w miłej atmosferze biesiadowano do białego rana. Tekst: Zdzisław Strzykała Zdjęcia: Antoni Kaczan

 

  Tekst: Zdzisław Strzykała
Zdjęcia: Antoni Kaczan
   
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.