XVIII Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju

Konkurs został przeprowadzony w sali konferencyjnej Biura Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14 w dniach 29-30 listopada 2014. Organizatorami konkursu był Zarząd Główny oraz Mazowieckie Biuro Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, a kierownikiem znany i doświadczony instruktor modelarski LOK, Zbigniew Ciećwierz. W skład komisji sędziowskiej wchodzili: sędzia główny – Kazimierz Surowiak z Oleśnicy, 2 sędziów sekretarzy, również z Oleśnicy, 9 sędziów oceny, z różnych miejscowości w kraju, o znanej działalności modelarskiej oraz aplikant. Sędziowie oceny działali w trzech grupach tematycznych, po 3 osoby w każdej grupie. Na grupę tematyczną składało się 30 modeli różnych klas. W ramach tych klas wyróżniono 3 kategorie zawodników: seniorów, juniorów i młodzików (S, J i M).

 
czata 2014 06 74
Uczestnicy XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Modeli Kartonowych w Warszawie
czata 2014 06 75a
Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju za najlepszy model w klasie standard otrzymał Mirosław Krulik (z lewej) z Mazańcowic za poja zd kołowy „Dragon Wagon”. Puchar wręcza dyrektor Biura ZG LOK ppłk(r) dr Dariusz Brążkiewicz.
czata 2014 06 75b
Puchar Redakcji „Małego Modelarza” za najlepszy model z tego wydawnictwa przypadł Henrykowi Stoleckiemu ze Świerczyńca za pancernik HMS „Dreadnought”

Ogółem w konkursie wzięło udział 60 zawodników indywidualnych oraz reprezentujących 13 klubów modelarskich, którzy wystawili 135 modeli. Były to: rakiety, okręty, pojazdy kołowe, pojazdy szynowe, pojazdy gąsienicowe, budowle i figury. Jedno wydzielone pomieszczenie do prezentacji modeli nie pozwoliło na wyodrębnienie poszczególnych tematycznych klas, z drugiej zaś strony dla przeciętnego widza pozwalało na szybkie zorientowanie się w całości konkursu. Jak można było się samemu przekonać, a zwłaszcza w rozmowach z sędziami, poziom wykonanych prac był niezwykle wysoki i w miarę wyrównany, tak że sędziowie często mieli duży problem z ustaleniem zwycięzcy.

 
czata 2014 06 76a
M‑25 „Dragon Wagon” Mirosława Krulika z Mazańcowic zdobył w tym roku Puchar Prezesa LOK
czata 2014 06 76b
Imponujący model lokomotywy spalinowej „Gagarin” został uhonorowany Pucharem Dyrektora Biura ZG LOK
czata 2014 06 77a
TSS „Stefan Batory” autorstwa Tomasza Króla z Przemyśla
czata 2014 06 77b
Najmłodsi zwiedzający wystawę prac konkursowych

Zgodnie z regulaminem przy ocenie brano pod uwagę następujące walory zgłoszonego modelu: ogólne (wygląd, geometria, uplastycznienie, wkład pracy); techniczne (kabiny, silniki, podwozia, uzbrojenie i osprzęt, napęd, wyposażenie zewnętrzne) oraz wykończeniowe (malowanie, oznaczenia i napisy oraz ślady eksploatacyjne).

czata 2014 06 78Na pierwszym planie model rakiety „Sputnik 1”
wykonany przez Aleksandrę Chojnacką z Oleśnicy
Sędziowie określili kolejność miejsc według uzyskanej oceny, jednak nagrodzone zostały trzy najlepsze modele. Nagrody regulaminowe przyznane były oddzielnie wykonanym modelom, ale oceniono również zespoły, co wydaje się nie całkiem adekwatne do jakości, gdyż liczy się suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników, czyli decydowała ich liczba. Pierwsze trzy miejsca według tej oceny zdobyły: 1. KMK „Modelik” – Bielsko‑Biała; 2. OKM „Oleśnica”; 3. „Herkules” Toruń. Wszyscy zawodnicy, którzy w swojej klasie zajęli trzy pierwsze miejsca zostali uhonorowani medalami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Szczególnie wyróżnieni otrzymali puchary.

Przyznano również następujące nagrody regulaminowe: Puchar Prezesa Ligi Obrony Kraju za najlepszy model w klasie standard otrzymał Mirek Krulik z Mazańcowic za pojazd kołowy „Dragon Wagon”, a Puchar Dyrektora Biura Zarządu Głównego LOK za najlepszy model w klasie otwartej otrzymał Andrzej Kamiński z Inowrocławia za model lokomotywy spalinowej ST 44 „Gagarin”. Kolejne nagrody przyznano za najlepszy model w klasie standard (młodzik) – model śmieciarki MAN TGS Eli Bochniarz z Franciszkowa; najlepszy model w klasie standard (junior) – model samolotu Friedrichshaven Stanisława Niwińskiego z Torunia; najlepszy model polskiego samolotu – model samolotu Bellanca J – 300 Specjal Stanisława Śliwińskiego z Franciszkowa; najlepszy model polskiego pojazdu – model samochodu „Star 266 BONEX” Janusza Stokłosy z Żywca; najlepszy model okrętu statku pod polską banderą – model statku TSS Stefan Batory Tomasza Króla z Przemyśla; najlepszy model rakiety – model rakiety „Sputnik 1” Aleksandry Chojnackiej z Oleśnicy; najlepszy model budowli – model „Katedra w Częstochowie” Henryka Stoleckiego ze Świerczyńca; najlepszy model z „Małego Modelarza” – model statku HMS Dreadnought też Henryka Stoleckiego.

Puchar dla najmłodszego zawodnika otrzymał Wojtek Głomb, lat 7, ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Wrocławia.

 
czata 2014 06 79
Jan Urbanowicz z Piastowa wystawił po raz pierwszy swoje nowe modele: „Star” 660, ciągnik artyleryjski „Mazur” i haubicoarmatę MŁ‑20 wz. 1937

Puchary, medale i dyplomy wręczali dyrektor Biura ZG LOK oraz redaktor naczelny miesięcznika „Modelarz”. Atmosfera konkursu była rodzinna. Większość modelarzy startowała już wiele razy i ci znają się osobiście, nie odczuwało się jednak oznak zazdrości czy zawiści, a wręcz były szczere gratulacje. Można odnieść wrażenie, że modelarze „od kartonówek” to jacyś niepoprawni fanatycy, ślęczący godzinami nad sklejaniem tysięcy drobnych elementów, a jednak cechuje ich spokój, cierpliwość, dokładność i wytrwałe dążenie do celu. To cechy tak bardzo potrzebne człowiekowi współczesnego świata. Patrząc na przekrój wiekowy wszystkich zawodników widać malejący udział ludzi młodych. Miejmy jednak nadzieję, że na skutek licznych akcji społecznych dążących do upowszechnienia modelarstwa, sytuacja ta z biegiem najbliższych lat zacznie się zmieniać na lepsze.

 

  Tekst i zdjęcia: Andrzej Rudiuk
   
  powrot 

 

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.