Dokumenty i materiały Zarządu Głównego LOK

   
ico readme  Załączniki do Instrukcji - Zasad postępowania...
ico readme Instrukcja - Zasady postępowania z bronią i amunicją oraz prowadzenia gospodarki uzbrojeniem i sprzętem o zbliżonym przeznaczeniu i działania w Lidze Obrony Kraju
pdf icon Regulamin współzawodnictwa sportowego reprezentacji ZW LOK
ico readme Wzory dokumentów obowiązujące na kursach „Prowadzący strzelanie”
ico readme Uchwała Nr 6/2011 XIV Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju z dnia 07.05.2011 r.
ico readme Program Działania Ligi Obrony Kraju na lata 2011-2016
ico readme  Założenia Programowo-Organizacyjne Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej w Lidze
Obrony Kraju
 
ico readme Wzory dokumentów na Zjazd Delegatów Powiatowej (Rejonowej, Miejskiej) Organizacji LOK oraz
Kół i Klubów LOK
   
powrot