Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

65-lecie Ligi Obrony Kraju

Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że nasze Stowarzyszenie ma bogaty dorobek w pracy na rzecz obronności Kraju, popularyzacji wiedzy obronnej, sieganie do najszlachetniejszych tradycji II Rzeczypospolitej i działalności na rzecz całego społeczeństwa, a młodzieży wszczególności.

Można by powiedzieć, że działalność ta jest taka sama dzisiaj jak i buła w przeszłości - trwamy bowiem permanentnie na obszarze pracy dla społeczeństwa i działalności patriotryczno-obronnej.
W tych dniach zasłużeni działacze LOK otrzymują najwyższe odznaczenia LOK i MON, a przede wszystkim pamiątkowy medal 65-lecia Ligi Obrony Kraju wybity z tej okazji, zgodnie z Uchwała Nr 76 Rady Krajowej z dn. 06.02.2009 r. W dniu 23.09.2009 r. w Warszawie, na Wale Miedzeszyńskim w Restauracji "Neptun" odbyła się Centralna uroczystośc z okazji 65-lecia Ligi Obrony Kraju.

Obchody rozpoczęły się o godz. 11:00 uroczystym posiedzeniem Rady Krajowej i Głównej Komisji Rewizyjnej na którym to posiedzeniu ww. członkowie Rady Krajowej i GKR zostali udekorowani przez Prezesa Ligi Obrony Kraju medalem pamiątkowym 65-lecia LOK jak również innymi medalami naszego stowarzyszenia. O godz. 13:00 rozpoczęły się oficjalne uroczystości na które przybyli zaproszeni gośćie - przedstawiciele instytucji państwowych, rządowych, samorządowych, MON, Policji, Straży Pożarnej i innych stowarzyszeń i związków sportowych, młodzieży i działaczy społecznych z Warszawy i poszczególnych organizacji wojewódzkich LOK.

Otwarcia dokonał Prezes LOK płk Grzegorz Jarząbek, który goraco i serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości oraz wygłosił przemówie z tej okazji. Prezes Jarząbek przedstawił genezę powstania LOK, omówił osiagnięcia, te na przestrzeni istnienia LOK jak również z ostatniego okresu czasu. Prezes nawiązał do trudnych czasów lat 90-tych i początku 2000 roku, kiedy to LOK stanęła przed trudnymi dylematami, które trzeba było wówczas rozwiązać aby przetrwac i dalej funkcjonować w tej zmieniającej się rzeczywistośći ekonomicznej.

Potrafiliśmy dokonać przewartościowań i zreformowac LOK i dzisiaj z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość - powiedział Prezes LOK. Po wystapieniu Prezesa Jarząbka, odczytane zostały listy gratulacyjne, które wpłyneły na ręce Prezesa LOK od przedstawicieli władz i innych związków, stowarzyszeń.

Między innymi list gratulacyjny od Marszałka Sejmu RP odczytała pani poseł Krystyna Skowrońska, list od Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego odczytał płk Marek Paterek, od Marszałka województwa warszawskiego - pan Dyrektor Knysz. W dalszej kolejności Prezes LOK odznaczył pamiatkowym medalem "65-lecia LOK" oraz innymi medalami "Za Zasługi dla LOK" - przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, posłów, generalicję, Prezesów innych stowarzyszeń i związków sportowych i zasłużonych działaczy społecznych. Medale odebrali między innymi:

pani posłanka Krystyna Skowrońska
pan poseł Jan Łopata
pan poseł Bogusław Wantor
pan gen. broni Waldemar Skrzypczak
pan gen. dyw. Janusz Klejszmit
pan gen. bryg. Andrzej Przekwas
pan gen. bryg. Andrzej Szymonik

W części artystycznej z programem patriotycznym wystapił zespół młodzieżowy "SZACHRAJE" z Legionowa. Wszyscy ze wzruszeniem przyjęli ten wspaniały i dojrzały artystycznie program, który poświęcony był heroicznej walce młodzieży z hitlerowskim okupantem w czasie Powstania Warszawskiego 1944 roku.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek w Restauracji "Neptun", gdzie panowała radosna i świąteczna atmosfera, było wiele rozmów, wspomnień, refleksji i wiele wzajemnej sympati.

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.