Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Jesienne posiedzenie CKM LOK - 27.11.2009 r.

JESIENNE POSIEDZENIE CENTRALNEJ KOMISJI MODELARSTWA LOK

Zgodnie z Planem Zamierzeń Działalności Programowej Ligi Obrony Kraju 27 listopada 2009 r. rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Centralnej Komisji Modelarstwa, w którym uczestniczyli jej członkowie oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, opiekun LOK Tomasz Wiśniewski oraz sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy Piotr Niedźwiedzki.

Prowadzący spotkanie przewodniczący CKM Dariusz Brążkiewicz rozpoczął je od odczytania protokółu z poprzedniego, marcowego posiedzenia CKM, który po jego podpisaniu przez przewodniczącego i sekretarza Włodzimierza Meliona trafił do akt. W następnym punkcie obrad przewodniczący wszystkich sekcji wchodzących w skład Polskiego Związku Modelarstwa Kołowego i Pływającego prowadzonego przez LOK podsumowali sezon 2009 r. w zawodach krajowych i międzynarodowych.

W porządku posiedzenia znalazły się również: sprawozdanie przewodniczącego Kolegium Sędziów Mariana Taborka dotyczące obsady sędziowskiej i poziomu sędziowania zawodów krajowych i międzynarodowych centralnego szczebla (MŚ, ME i MP); sprawozdanie przewodniczącego Sekcji Ślizgów Klas M NAVIGA Mariana Wyrzykowskiego z uczestnictwa w zebraniu Zgromadzenia Generalnego NAVIGA oraz przewodniczącego Sekcji Modeli Samochodów Tadeusza Bernadego z ustaleń poczynionych z EFRA dotyczących 2010 r.; omówienie przez Grzegorza Szparagę systemu przedłużania i wprowadzania licencji w 2009 r. i proponowanych zmian w roku 2010 - ustalono, że zmian w opłatach za licencje nie będzie: 20 zł od juniora i 40 zł dla seniora niezależnie, czy będzie ona przedłużana czy nowa (dla modelarzy samochodowych licencja będzie ważna do kwietnia 2010 r., czyli do końca sezonu halowego); przedstawienie przez przewodniczących wszystkich sekcji PZMKiP kalendarza imprez modelarskich proponowanych do rozegrania w roku 2010 z opłatami startowymi i stawkami dla sędziów: postanowiono, że do następnego posiedzenia CKM stawki te pozostaną bez zmian (patrz "Modelarz” nr 4/2009), a do 30 zł od modelu zostanie podniesiona opłata tylko dla modelarzy samochodowych i będzie obowiązywała do kwietnia 2010 r.; zatwierdzenie przez Zarząd Związku (CKM) składu Kadry Narodowej na 2010 r. zaproponowanego przez przewodniczących poszczególnych sekcji; omówienie, dyskusja i przyjęcie przez CKM Uchwałą nr 2/2009 regulaminów: gospodarowania sprzętem przydzielonym klubom modelarskim zrzeszonym w Sekcjach CKM LOK oraz dotyczącym kryteriów i metodologii dokonywania zakupów sprzętu sportowego i specjalistycznego w Lidze Obrony Kraju.

Przed odczytaniem obu regulaminów i dyskusji nad nimi sekretarz CKM Włodzimierz Melion poinformował zebranych o zleconym i przeprowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki audycie i wypływających z niego wnioskach dla LOK. Do nielicznych uchybień zaliczono m. in. brak regulaminów, o których mowa wyżej, i stąd wynikła konieczność ich opracowania, przedyskutowania i przyjęcia. Ogólnie audyt dla Ligi wypadł korzystnie.

Ważnym fragmentem tego posiedzenia było wystąpienie opiekuna merytorycznego Ligi Obrony Kraju ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki Tomasza Wiśniewskiego, który ocenił starty naszych zawodników w 2009 r. w Mistrzostwach Europy i Świata w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportu kwalifikowanego. Niestety, nie wszystkie były udane i satysfakcjonujące. Najgorzej wypadli modelarze samochodowi. W Mistrzostwach Europy w klasie E-10 startował tylko jeden reprezentant Polski i zajął dopiero 99 miejsce (planowane było najwyżej 50), natomiast w Mistrzostwach Świata Samochodów z Napędem Spalinowym rywalizowało dwóch naszych zawodników, którzy zajęli odległe 97 i 141 miejsce (planowane 50 i 80). Te wyniki zaszczytu nie przyniosły i na takie wyjazdy szkoda pieniędzy. Dużo lepiej spisali się polscy kadrowicze rywalizujący modelami pływającymi. W klasach NS i FSR oczekiwania były większe, ale zajęte miejsca ujmy nie przyniosły. Wspaniale, natomiast, wypadła sztandarowa konkurencja Polaków - klasy F5-E, F5-10 i F5-M. Tu było dużo medali, są więc dobre prognozy na dofinansowanie startujących w nich zawodników w 2010 r. Na zakończenie swojego wystąpienia pan Wiśniewski podziękował trenerom za trud włożony w przygotowanie kadrowiczów do startów, a najlepszym zawodnikom za osiągnięte wyniki. Tym, którzy z różnych powodów zajęli odległe miejsca, radził mobilizację do lepszej rywalizacji najpierw w zawodach krajowych, a Zarządowi Związku Sportowego LOK opracowania regulaminu ostrzejszej kwalifikacji powoływania zawodników do Kadry Narodowej.

Podsumowując jesienne posiedzenie CKM jej przewodniczący Dariusz Brążkiewicz oraz sekretarz Włodzimierz Melion stwierdzili, że ogólnie sezon 2009 r. finansowo był bardzo udany. Otrzymaliśmy dużo więcej środków niż było planowane – 162 tys. zł na sport kwalifikowany i 200 tys. zł na sport powszechny. Liga Obrony Kraju też wyłożyła znaczącą kwotę - 128.917,33 zł. Dzięki temu można było zrealizować również imprezy pozaplanowe, np. międzynarodowe zgrupowanie sportowe czy zawody krajowe w Sekcji M. Szkoda, że do sportu kwalifikowanego nie można zaliczyć modelarstwa kartonowego, bo w klasach C jesteśmy światową potęgą. W ostatnim punkcie obrad Włodzimierz Melion przypomniał też przewodniczącym sekcji o bardzo ważnej sprawie, która rzutuje na otrzymywanie dotacji z budżetu państwa, a mianowicie o rzetelnym, bardzo skrupulatnym i terminowym (tylko 1-tygodniowym po zakończeniu imprezy) rozliczeniu się fakturami z przydzielonych środków finansowych. Nasz Związek Sportowy ma na to tylko dwa tygodnie i jeśli nie będzie spełniał tego warunku, dotacji nie będzie.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Elżbieta Gaweł

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.