Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Pro Memoria - SK Kazimierz Drajer SP3NK

 


Kazimierz Drajer SP3NK


W dniu 22 czerwca 2017r. zmarł nasz kolega radioamator, krótkofalowiec, konstruktor sprzętu UKF, długoletni działacz Ligi Obrony Kraju oraz Polskiego Związku Krótkofalowców OT08 odznaczony Odznaką Honorową PZK, zawodowo związany z łącznością UKF.
Członek SPØTC.

Wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinie z powodu utraty najbliższej osoby składają - Jego koledzy i przyjaciele z Ligi Obrony Kraju.
czarna roza
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27.06.2017 r. na Cmentarzu  Miłostowo ul. Warszawska w Poznaniu 
o godzinie 10.00.
 
Bogdan Szkudlarek SP3NK