Liga Obrony Kraju - Organizacja Pożytku Publicznego - KRS 0000086818

Załaczniki do Instrukcja - Zasad postępowania z bronią i amunicją...

  
okladka instr
 
powrot

   
Załącznik Nr 1 - Książka ewidencji broni
 
Zalacznik 1 1
Zalacznik 1 2
Zalacznik 1 3
Zalacznik 1 4
   
pdf icon Załącznik Nr 1 do Instrukcji - Książka ewidencji broni
   
powrot 

    
Załącznik Nr 2 - Książka ewidencji amunicji
 
Zalacznik 2 1
Zalacznik 2 2
Zalacznik 2 3
Zalacznik 2 4
   
pdf icon Załącznik Nr 2 do Instrukcji Książka ewidencji amunicji
   
powrot 

    
Załącznik Nr 3 - Książka wydania-przyjmowania broni
 
Zalacznik 3 1
Zalacznik 3 2
Zalacznik 3 3
   
pdf icon Załącznik 3 - Książka wydawania-przyjmowania broni
   
powrot 

    
Załącznik Nr 4 - Książka wydawania-przyjmowania amunicji
 
Zalacznik 4 1
Zalacznik 4 2
Zalacznik 4 3
   
pdf icon Załącznik Nr 4 do Instrukcji - Ksiązka wydawania - przyjmowania amunicji
   
powrot 

    
Załącznik Nr 5 - Zlecenie-asygnata
 
Zalacznik 5
   
pdf icon Załącznik Nr 5 do Instrukcji - Zlecenie asygnata
   
powrot 

    
Załącznik Nr 6 - Protokół przyjęcia-przekazania
 
Zalacznik 6 1
Zalacznik 6 2
   
pdf icon Załącznik Nr 6 do Instrukcji - Protokół przyjęcia-przekazania
   
powrot 

    
Załącznik Nr 7 - Protokół przeklasyfikowania-wybrakowania
 
Zalacznik 7 1
Zalacznik 7 2
   
pdf icon Załącznik Nr 7 do Instrukcji - Protokół przeklasyfikowania-wybrakowania
   
powrot 

    
Załącznik Nr 8 - Protokół zużycia
 
Zalacznik 8
   
pdf icon Załącznik Nr 8 do Instrukcji - Protokół zużycia
   
powrot 

    
Załącznik Nr 9 - Zestawienie zbiorcze zużycia amunicji sportowej
 
Zalacznik 9
   
pdf icon Załącznik Nr 9 - Zestawienie zbiorcze zużycia amunicji sportowej
   
powrot 

    
Załącznik Załacznik Nr 10 - Rozdzielnik amunicji na zadania zlecone MON
 
Zalacznik 10
   
pdf icon Załacznik Nr 10 - Rozdzielnik amunicji na zadania zlecone MON
   
powrot 

    
Załacznik Nr 11 - Sprawozdanie o stanie i obrotach sprzętu uzbrojenia i amunicji
 
Zalacznik 11 1
Zalacznik 11 2
Zalacznik 11 3
Zalacznik 11 4
Zalacznik 11 5
Zalacznik 11 6
Zalacznik 11 7
   
pdf icon Załacznik Nr 11 - Sprawozdanie o stanie i obrotach sprzętu uzbrojenia i amunicji
   
powrot 

    
Załącznik Nr 12 - Lista osób odbywających strzelanie
 
Zalacznik 12
   
pdf icon Załącznik Nr 12 - Lista osób odbywających strzelanie
   
powrot 

    
Załącznik Nr 13 - Upoważnienie
 
Zalacznik 13
   
pdf icon Załącznik Nr 13 - Upoważnienie
   
powrot 

    
Załącznik Nr 13 A Upoważnienie
 
Zalacznik 13a
   
pdf icon Załącznik Nr 13 A - Lista osób odbywających strzelanie
   
powrot 

    
Załącznik Nr 14 - Meldunek o wypadku nadzwyczajnym
 
Zalacznik 14
   
pdf icon Załącznik Nr 14 do Instrukcji - Meldunek o wypadku nadzwyczajnym
   
powrot

    
Załącznik Nr 15 - Rejestr dowodów obrotów materiałowych
 
Zalacznik 15 1
Zalacznik 15 2
   
pdf icon Załącznik Nr 15 do Instrukcji - Rejestr dowodów obrotów materiałowych
   
powrot 

    
Załącznik Nr 16 - Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych
 
Zalacznik 16 1
Zalacznik 16 2
Zalacznik 16 3
Zalacznik 16 4
Zalacznik 16 5
   
pdf icon Załącznik Nr 16 - Książka ewidencji sprzętu i materiałów trwałych
   
powrot 

    
Załącznik Nr 17 A - Wywieszka materiałowa
 
Zalacznik 17a
 
   
pdf icon Załącznik Nr 17 A do Instrukcji - Wywieszka materiałowa
   
powrot 

   
Załącznik Nr 17 B - Przeprowadzone zabiegi konserwacyjne
 
Zalacznik 17b
 
   
pdf icon Załącznik Nr 17 B do Instrukcji - Przeprowadzone zabiegi konserwacyjne
   
powrot 
powrot