Dokumenty Pionu Sportów Obronnych Politechnicznych i Wodnych BZG


pdf Wytyczne do planowania, organizowania i przeprowadzania zawodów oraz rozliczania
zadań w 2010 roku