Oferta pracy

Uchwała NR 25/2018 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 14 grudnia 2018 r.

Uchwała NR 25/2018
Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju Na podstawie § 34 ust. 1, 2 i 3 oraz § 44 ust. 3, pkt. 15 Statutu Ligi Obrony Kraju, na wniosek Zarządu Głównego LOK Rada Krajowa LOK uchwala, co następuje:

§ 1

Zwołuje Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju i ustala: – miejsce Zjazdu – Warszawa, – termin obrad – czerwiec 2019 r. (dokładna data Zjazdu zostanie podana w terminie późniejszym).

§ 2

Sprawy poddane pod obrady Zjazdu: 1. Rozpatrzenie zmiany obecnego godła (logo) Ligi Obrony Kraju zaproponowanego przez Prezesa LOK i zaakceptowanego przez Radę Krajową LOK. 2. Uczczenie 75. rocznicy naszego Stowarzyszenia.

§ 3

Zobowiązuje Prezesa LOK do przygotowania dokumentów zjazdowych oraz zabezpieczenia logistycznego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2018 roku.

Za Radę Krajową LOK
Prezes Ligi Obrony Kraju
JERZY SALAMUCHA

logo_lacznosc_lok

pzrs

logo_pzk

wot pzk logo

logo_kzr_all

herb_mazowsza_1

herb_wawa

logo_mon_1

logo cslii zagrze

logo_pttk_1

logo pzss

logo_wopr_1

logo_zhp_1

Copyright © 2014. SatAudio.